Plam pomieszczeń Instytutu L-5 <b>Pokój 308</b><br />-------------------------------------------------------<br />  <b>Sekretariat Instytutu L-5</b><br />  mgr inż. Barbara Rodzynkiewicz<br />  mgr Anna Szumidło<br />  st. techn. Wojciech Massalski <b>Pokój 309</b><br />-------------------------------------------------------<br />  <b>Kierownik Katedry L-10</b><b></b><br />  prof. dr hab. inż. Witold Cecot <b>Pokój 401</b><br />-------------------------------------------------------<br />  mgr inż. Marcin Klamra<br />  mgr inż. Grzegorz Nowak <b>Pokój 401E</b><br />-------------------------------------------------------<br />- <b>Pokój 401F</b><br />-------------------------------------------------------<br />  dr inż. Piotr Mika<br />  dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK <b>Pokój 401G</b><br />-------------------------------------------------------<br />  dr inż. Marta Oleksy<br />  dr inż. Michał Pazdanowski <b>Pokój 402</b><br />-------------------------------------------------------<br />  mgr inż. Maciej Głowacki <b>Pokój 403</b><br />-------------------------------------------------------<br />  prof. dr hab. inż. Bogdan Olszowski<br />  dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK<br />  dr hab. inż. Wojciech Karmowski<br />  mgr Izabela Karasińska-Jaśkowiec <b>Pokój 404</b><br />-------------------------------------------------------<br />  dr inż. Marek Klimczak<br />  dr inż. Anna Perduta<br />  dr inż. Piotr Pluciński<br />  dr inż. Marcin Tekieli<br />  dr inż. Balbina Wcisło<br /> <b>Pokój 405</b><br />-------------------------------------------------------<br />  dr hab. inż. Ewa Pabisek<br />  dr inż. Renata Górska<br />  dr inż. Marzena Mucha <b>Pokój 405A</b><br />-------------------------------------------------------<br />  prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin <b>Pokój 406</b><br />-------------------------------------------------------<br />  <b>Z-ca Kierownika Katedry L-10</b><br />  dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK <b>Pokój 407</b><br />-------------------------------------------------------<br />  dr inż. Magdalena German<br />  dr Magdalena Jakubek<br />  dr inż. Anna Stankiewicz<br />  dr hab. inż. Adam Wosatko, prof. PK <b>Pokój 415</b><br />-------------------------------------------------------<br />  dr hab. Irena Jaworska, prof. PK<br />  dr inż. Jacek Magiera<br />  dr inż. Wacław Reczek<br />  dr mgr inż. arch. Jan Skalski <b>Pokój 415A</b><br />-------------------------------------------------------<br />  prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz <b>Laboratorium dydaktycze 'A'</b><br /><br /><img src='img/labA.png' /> <b>Laboratorium dydaktycze 'B'</b><br /><br /><img src='img/labB.png' /> <b>Laboratorium dydaktycze 'C'</b><br /><br /><img src='img/labC.png' /> <b>Laboratorium dydaktycze 'D'</b><br /><br /><img src='img/labD.png' /> <b>Laboratorium dydaktycze 'E'</b><br /><br /><img src='img/labE.png' />