Seminarium 2021/22

  • Seminaria Katedry L-10 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
    w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 odbywają się w
    czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie.

Terminy seminariów:

DATA PRELEGENT TEMAT
07.10.2021 dr inż. Maciej Lewandowski-Szewczyk (PG) Modelowanie efektów skali w zagadnieniach kontaktowych
28.10.2021 dr inż. Balbina Wcisło Termomechaniczne modele materiału uwzględniające duże odkształcenia, niesprężystość, niestateczność i regularyzację gradientową
04.11.2021

dr Andrzej Kądzielawa,
Technical University of Ostrava, Instytut Fizyki Teoretycznej, UJ

Determining the elastic properties of single grains in the ultrafine-grained W-Cr composite, cz.I
25.11.2021 dr Andrzej Kądzielawa,
Technical University of Ostrava, Instytut Fizyki Teoretycznej, UJ
Determining the elastic properties of single grains in the ultrafine-grained W-Cr composite, cz.II
02.12.2021

dr hab. Irena Jaworska, prof. PK 

Wielopunktowa bezsiatkowa metoda w analizie nieliniowej
09.12.2021  dr inż. Łukasz Kaczmarczyk Wielopolowe sformułowanie dla plastyczności 
20.01.2022 mgr inż. Anna Perduta

Adaptivity in multipatch version of isogeometric analysis with applications to nonlinear elasticity problems

27.01.2022
mgr inż. Mateusz Dryzek


mgr inż. Maciej Głowacki 

Modelowanie właściwości mechanicznych wybranych zaawansowanych materiałów za pomocą wieloskalowej metody elementów skończonych

Dedykowane algorytmy ewolucyjne w wybranych dużych zagadnieniach optymalizacji

03.02.2022 mgr inż. Marzena Mucha Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termoplastyczności przy dużych odkształceniach
17.03.2022 dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK Sprzężona metoda MES-BMRS w zagadnieniach termosprężystości.
24.03.2022 dr inż. Roman Putanowicz How to describe orientation. Charts on SO(3) cz.1
31.03.2022 dr inż. Roman Putanowicz

How to describe orientation. Charts on SO(3) cz.2

07.04.2022 mgr inż. Mateusz Richter

Stateczność ciężkich maszyn roboczych pracujących na podłożu słabonośnym.

Podejście analityczne i symulacje komputerowe

28.04.2022 dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK

On new analytical models for rail track dynamics 

19.05.2022   dr inż. Jarosław Siwiński Oddziaływania wybuchowe: obciążenia, modelowanie, materiały
09.06.2022 dr hab. inż. Bartłomiej Błachowski, prof. IPPT PAN
Wybrane zagadnienia optymalizacji inżynierskiej
30.06.2022

prof. dr hab. inż. Leszek F. Demkowicz

SEPARATION OF VARIABLES, SPECTRAL THEOREM, RESIDUE THEOREM AND LEAKY MODES
13.10.2022

dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK

Relacja z "CSF Workshop on Generalized Barycentric Coordinates in Computer Graphics and Computational Mechanics - 1-4 June 2022, Ascona, Switzerland"
27.10.2022

dr hab. inż. Adam Wosatko

Methods of localization zone control for gradient damage model
10.11.2022

prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz

A FEM for computing displacement and pressure independently in linear incompressible elasticity

24.11.2022

dr inż. Anna Stręk Stress-strain behavior of metal cellular materials using artificial neural networks

08.12.2022

dr inż. Paweł Szeptyński

Modelowanie analityczne wielowarstwowych belek kompozytowych

12.01.2023 

prof. dr hab. inż. Halina Egner,
mgr inż. Anna Jerzyńska

Szacowanie właściwości mechanicznych kompozytów przy użyciu zasady równoważności energii

26.01.2023

dr inż. Michał Pazdanowski

Nośność i sztywność stalowych węzłów belka-słup w warunkach pożaru

02.03.2023

prof.dr hab. inż. Witold Cecot

Seminarium dydaktyczne

23.03.2022

dr inż. Marcin Tekieli 

Wprowadzenie do programowania w języku Python

30.03.2023

prof. dr hab. inż. Andrzej Truty

Modelowanie MES pali/baret jako elementów belkowych zanurzonych w trójwymiarowym kontinuum materialnym

13.04.2023

Kierownik Katedry

 Zebranie dydaktyczne

27.04.2023

dr inż. Piotr Pluciński

Zortogonalizowana Metoda Elementów Skończonych z hierarchicznymi funkcjami kształtu  (badania wstępne)

04.05.2023

Prof. Jose Sena Cruz (University of Minho, Portugal)

The European Technical Specification “Design of fibre-polymer composite structures”

18.05.2023

Prof. L. Demkowicz (Oden Institute, University of Texas at Austin)

 

Full Envelope DPG Approximation for Electromagnetic Waveguides. Stability and Convergence Analysis

25.05.2023

Prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Aktualne prace nad MsFEM i metodologią DPG dla zadań mechaniki

15.06.2023

Dr.-Ing. Lars Rose
Institute of Mechanics
Department of Mechanical Engineering
TU Dortmund

Optimisation based parameter identification for constitutive models

19.10.2023

dr inż. Balbina Wcisło 

Metoda elementów skończonych bazująca na sformułowaniach mieszanych (mixed)

26.10.2023

dr inż. Marta Oleksy

dr inż. Marek Klimczak

Metoda elementów skończonych bazująca na sformułowaniach mieszanych (c.d.)

Higher order numerical homogenization in modeling of asphalt concrete

09.11.2023

mgr inż. Artur Lax, dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK

Optymalizacja topologiczna stalowych konstrukcji prętowych w opisie parametrycznym - wstępne wyniki dla prostych zagadnień liniowej statyki - CZĘŚĆ 1 - sformułowanie zagadnienia

30.11.2023

mgr inż. Artur Lax, dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK

Optymalizacja topologiczna stalowych konstrukcji prętowych w opisie parametrycznym - wstępne wyniki dla prostych zagadnień liniowej statyki - CZĘŚĆ 2 - przykłady obliczeniowe

07.12.2023

dr inż. Balbina Wcisło

Internal heat sources in large strain thermo-elasto-plasticity – theory and finite element simulations
(Wewnętrzne źródła ciepła w termo-sprężysto-plastyczności przy dużych odkształceniach
- teoria i symulacje MES)

11.01.2024

dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK

Przegląd działalności naukowej w latach 1980-2023

25.01.2024

dr inż. Piotr Mika

Język programowania Python dla studentów WIL

21.03.2024 

dr inż. Karol Bołbotowski

Sklepienia optymalne (seminarium odbędzie się w trybie zdalnym)

11.04.2024

dr inż. Jacek Magiera

Standaryzacja i procesy wdrożenia BIM w Polsce

24.04.2024

prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Metoda zanurzonego brzegu – immersed boundary method

09.05.2024

dr inż. Marzena Mucha

Numerical modeling of thermo-plastic response of metals

23.05.2024

dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK

Identyfikacja cech sygnałów pomiarowych dla toru z rozpoznanym uszkodzeniem. Poszukiwanie możliwości współpracy – projekty interdyscyplinarne

 

06.06.2024
(zdalnie)

dr inż. Piotr Przecherski

Modelowanie numeryczne chemo-hydro-mechanicznej interakcji w materiałach z tarciem i kohezją

21.06.2024 (piątek)

14:30-16:00

Prof. L. Demkowicz

    Oden Institute,
UT Austin

Separation of Variables with Non-Self Adjoint Operators with Applications to Analysis of Waveguides

  • Seminaria Zespołów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
    w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 odbywają się w
    czwartek 12:45-14:15, sala 414 i 17 (lab. D i E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie.

Terminy seminariów:

DATA

PRELEGENT

TEMAT
     
     
     

 

Archiwum seminariów Katedry L-10 oraz Zespołów
Archiwum seminariów Instytutu L-5 (do 30.09.2019 r.)
Archiwum Katedry Metod Obliczeniowych w Mechanice (L-52)
Archiwum Zakładu Zastosowań Informatyki w Inżynierii (L-51)