Informacje ogólne o studiach

Studia podyplomowe "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji" są przeznaczone dla absolwentów studiów inżynierskich lub magisterskich na kierunku budownictwo ale do udziału zapraszamy również absolwentów innych pokrewnych kierunków.

Studia podyplomowe odbywają się pod patronatem Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM (ECCBIM).

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii BIM w kontekście funkcji Koordynatora BIM. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, którzy prowadzą również zajęcia na kierunku Budownictwo na specjalności Budowle-Informacja i Modelowanie (BIM) oraz zaproszonych wykładowców z firm wdrażających metodologię BIM w Polsce i Fundacji ECCBIM.