Oferta Instytutu L-5 dla gospodarki

Oferta dla gospodarki
Instytut L-5 może dostarczać wiedzę na temat budowy fizycznych, matematycznych i obliczeniowych modeli obiektów i procesów obserwowanych w świecie rzeczywistym, w tym problemów inżynierskich. Pracownicy Instytutu mają doświadczenie w tworzeniu nowego i integrowaniu istniejącego oprogramowania, które może być wykorzystane do praktycznych symulacji złożonych rzeczywistych zjawisk.

Naszym głównym obszarem specjalizacji jest mechanika konstrukcji i materiałów, jednak zakres zainteresowań wykracza poza mechanikę i jej typowe problemy. W szczególności Instytut jest gotowy do realizacji następujących badań stosowanych: efektywnej analizy liniowych i nieliniowych (początkowych) problemów brzegowych przy użyciu nowoczesnych metod obliczeniowych, weryfikacji i identyfikacji wyników eksperymentalnych z uwzględnieniem teoretycznych aspektów pomiarów, teoretyczno-numerycznej oceny naprężeń resztkowych w strukturach metalowych poddanych cyklicznym obciążeniom, numerycznego wyznaczania naprężeń i odkształceń w materiałach z mikrostrukturą oraz zastosowań metod sztucznej inteligencji.

Prezentacja aktywności Instytutu L-5 podczas Jubileuszu PK w roku 2015.


Instytut L-5 współpracuje m.in. z firmami: Datacomp, Robobat, JDEngineering i graph'it.