Szkolenia

Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej uczestniczył w realizacji przez WIL projektu POKL pt. "Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa", prowadząc oprócz przedmiotów w języku angielskim także szkolenia z metod komputerowych w budownictwie.
Ponadto w ramach projektu POKL pt. "Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej - studia podyplomowe, szkolenia, kursy" prowadził następujące kursy:

 

  • Wprowadzenie do programu Revit: I edycja - 03/04.2011, II edycja - I/II kwartał 2012
  • Modelowanie komputerowe zagadnień inżynierskich w programie MATLAB: I edycja - 03/04.2011, II edycja - IV kwartał 2011, III edycja - I/II kwartał 2012
  • Intensywna nauka programowania w języku C dla inżynierów i pracowników naukowych: I edycja - 11/12.2010, II edycja - 04/05 2011, III edycja - IV kwartał 2011, IV edycja - II kwartał 2012
  • Ustroje powierzchniowe - modelowanie i analiza MES: I edycja - 11/12.2010, II edycja - 04/05.2011, III edycja - IV kwartał 2011, IV edycja - II kwartał 2012
  • Darmowa i bezpieczna platforma Linux dla zastosowań biurowych i obliczeniowych: I edycja - 11/12.2010, II edycja - 04/05.2011, III edycja - IV kwartał 2011, IV edycja - II kwartał 2012
  • AutoCAD dla zaawansowanych: I edycja - 04/05.2011, II edycja - II kwartał 2012
  • Internet, multimedia, praca zdalna/grupowa i wymiana danych budownictwie: I edycja - 04/05.2011, II edycja - II kwartał 2012