Warunki uczestnictwa w studiach

Studia podyplomowe "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji" są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów studiów inżynierskich lub magisterskich na kierunku budownictwo.

Program studiów obejmuje 168 godzin zajęć.

Aby zostać słuchaczem studiów należy: posiadać dyplom ukończenia studiów, dostarczyć terminowo komplet dokumentów oraz przelać opłatę za studia na podany numer konta bankowego i podpisać stosowną umowę, której wzór określa niniejsza Uchwała Senatu PK