Ramowy program studiów

Program studiów w poprzedniej edycji obejmował 13 przedmiotów w łącznym wymiarze 168 godzin lekcyjnych.

W semestrze zimowym było 84 godzin zajęć w ramach 6 przedmiotów:

1. Podstawy BIM, podstawowe pojęcia i procesy, (W, 12, dr inż. Jacek Magiera).

2. Georeferencja i koordynacja projektu z numerycznym modelem terenu, (L, 12,  ).

3. IFC - poziom zaawansowany, (L, 12,  ).

4. Platformy pracy zespołowej i koordynacji,  (W, 9, L, 9,  dr inż. Jacek Magiera, PK). 

5. BIM w planowaniu przedsięwzięć budowlanych i analizie kosztów,  (W, 6, L, 9, dr inż. Michał Juszczyk, dr hab. inż. Krzysztof Zima, PK).

6. Solibri Model Checker,  (L, 15, ).

W semestrze letnim program obejmował pozostałe 84 godziny zajęć i 7 przedmiotów:

7. Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji, (L, 12,  mgr inż. Piotr Jakubaszek, mgr inż. Grzegorz Przebinda).

8. Zarządzanie danymi BIM i otwarte standardy, (L, 12, mgr inż. Piotr Jakubaszek, mgr inż. Grzegorz Przebinda).

9. Administracja środowiska BIM, CDE i bezpieczeństwo danych BIM, (W, 6, L, 6, dr inż. Jacek Magiera, dr inż. Marcin Tekieli, PK).

10. Podstawowe dokumenty w realizacji inwestycji w metodologii BIM (BEP, podręcznik BIM), (W, 6, L, 6, mgr inż. Dariusz Kasznia, ECCBIM). 

11. Biblioteki BIM, szablony i standardy (L, 15, mgr inż. Piotr Jakubaszek, mgr inż. Grzegorz Przebinda).

12. BIM w praktyce (L, 12, mgr inż. Maciej Kindler, mgr inż. Marcin Sokołowski).

13. Seminarium dyplomowe, (S, 9, Promotorzy, PK).

Oznaczenia: W - wykłady, L - laboratoria komputerowe, S - seminarium dyplomowe.

Zajęcia będą się odbywać w formie wykładów (39 godzin) i laboratoriów komputerowych (129 godzin).