Oferta dla kierunku Transport

Dla kierunku Transport Instytut L-5 oferuje prowadzenie zajęć na studiach pierwszego stopnia z następujących przedmiotów:

STUDIA I STOPNIA:

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w pięciu dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych L-5.