Oferta dla kierunku Transport

Dla kierunku Transport Katedra oferuje prowadzenie zajęć na studiach pierwszego stopnia z następujących przedmiotów:

STUDIA I STOPNIA:

  • Technologia informacyjna
  • Informatyka stosowana
  • Grafika inżynierska i systemy multimedialne