Staż i zatrudnienie

Katedra zapewnia młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym i stażystom indywidualną opiekę naukową, udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz pomoc w organizacji wyjazdów na staże krajowe i zagraniczne, a także możliwość uczestnictwa w pracach zleconych.

Katedra prowadzi seminaria naukowe z zakresu najnowszych osiągnięć i zastosowań współczesnych inżynierskich metod obliczeniowych, a w szczególności metody elementów skończonych oraz sieci neuronowych.

Katedra stwarza dogodne warunki dokształcania się w zakresie zastosowań technologii informatycznych wszystkim chętnym studentom, umożliwiając im łatwy dostęp do sieci komputerowej pracującej pod systemem Linux i MS Windows, obejmującej 5 laboratoriów dydaktycznych.