Struktura Katedry

Kierownik: prof. dr hab. inż. Witold Cecot
z-ca Kierownika: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK


Kolegium Katedry:
prof. dr hab. inż. Witold Cecot
prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK
dr hab. Irena Jaworska, prof. PK
dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK
dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
dr hab. inż. Adam Wosatko, prof. PK
dr inż. Michał Pazdanowski
dr inż. Piotr Pluciński


W Katedrze funkcjonują 2 zespoły:


Zespół Zastosowań Informatyki w Inżynierii
Koordynator: prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin

dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK
dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
dr hab. inż. Adam Wosatko, prof. PK
dr inż. Magdalena German
dr Magdalena Jakubek
dr inż. Piotr Mika
dr inż. Marzena Mucha
dr inż. Anna Perduta
dr inż. Piotr Pluciński
dr inż. Anna Stankiewicz
dr inż. Marcin Tekieli
dr inż. Balbina Wcisło

dr hab. inż. Ewa Pabisek (profesor emerytowana)
dr hab. inż. Maria Radwańska (profesor emerytowana)


Zespół Metod Obliczeniowych w Mechanice
Kierownik: prof. dr hab. inż. Witold Cecot

dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK
dr hab. Irena Jaworska, prof. PK
dr inż. Marek Klimczak
dr inż. Jacek Magiera
dr inż. Marta Oleksy
dr inż. Michał Pazdanowski
dr inż. Krzysztof Podleś
dr inż. Wacław Reczek
dr inż. Jan Skalski
mgr inż. Maciej Głowacki

dr hab. inż. Wojciech Karmowski (profesor emerytowany)
prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz (profesor emerytowany)
dr inż. Renata Górska (doktor emerytowana)


Dział Administracyjno-Techniczny
mgr Izabela Karasińska-Jaśkowiec - prac. ds. administracyjnych
mgr inż. Barbara Rodzynkiewicz - prac. ds. administracyjnych
mgr Anna Szumidło - prac. ds. administracyjnych/dydaktycznych
mgr inż. Grzegorz Nowak - administrator systemów IT
mgr inż. Marcin Klamra (umowa cywilno-prawna) - administrator systemów IT