Struktura Katedry

Kierownik: prof. dr hab. inż. Witold Cecot
z-ca Kierownika: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK


Kolegium Katedry:
prof. dr hab. inż. Witold Cecot
dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK
dr hab. Irena Jaworska, prof. PK
dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK
prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
dr inż. Michał Pazdanowski
dr inż. Piotr Pluciński


W Katedrze funkcjonują 2 zespoły:


Zespół Zastosowań Informatyki w Inżynierii
Koordynator: prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin

dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK
dr hab. inż. Ewa Pabisek
dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
dr inż. Magdalena German
dr Magdalena Jakubek
dr inż. Piotr Mika
dr inż. Piotr Pluciński
dr inż. Roman Putanowicz
dr inż. Anna Stankiewicz
dr inż. Marcin Tekieli
dr inż. Balbina Wcisło
dr inż. Adam Wosatko
mgr inż. Marzena Mucha
mgr inż. Anna Perduta

dr hab.inż. Maria Radwańska (profesor emerytowany)


Zespół Metod Obliczeniowych w Mechanice
Kierownik: prof. dr hab. inż. Witold Cecot

dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK
dr hab. Irena Jaworska, prof. PK
dr inż. Renata Górska
dr inż. Marek Klimczak
dr inż. Jacek Magiera
dr inż. Marta Oleksy
dr inż. Michał Pazdanowski
dr inż. Wacław Reczek
dr inż. Jan Skalski
dr inż. Małgorzata Stojek
mgr inż. Mateusz Dryzek
mgr inż. Maciej Głowacki

dr hab. inż. Wojciech Karmowski (profesor emerytowany)
prof.dr hab.inż. Janusz Orkisz (profesor emerytowany)


Dział Administracyjno-Techniczny
mgr Izabela Karasińska-Jaśkowiec - prac. ds. administracyjnych
mgr inż. Barbara Rodzynkiewicz - prac. ds. administracyjnych
mgr Anna Szumidło - prac. ds. administracyjnych/dydaktycznych
mgr inż. Grzegorz Nowak - prac. ds. informatycznych
techn. Wojciech Massalski - prac. ds. administracyjnych
mgr inż. Marcin Klamra (umowa cywilno-prawna)