Struktura Katedry

 

Kierownik: prof. dr hab. inż. Witold Cecot
z-ca Kierownika: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK

Kolegium Katedry:

prof. dr hab. inż. Witold Cecot
prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK
dr hab. Irena Jaworska, prof. PK
dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK
dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
dr hab. inż. Adam Wosatko, prof. PK
dr inż. Michał Pazdanowski
dr inż. Piotr Pluciński

W Katedrze funkcjonują 4 zespoły naukowe:

prof. dr hab. inż. Witold Cecot
dr inż. Marek Klimczak
dr inż. Marta Oleksy

prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
dr hab. inż. Adam Wosatko, prof. PK
dr inż. Magdalena German
dr inż. Marzena Mucha
dr inż. Anna Stankiewicz
dr inż. Balbina Wcisło

dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK
dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
dr inż. Piotr Pluciński
dr inż. Marcin Tekieli

dr hab. Irena Jaworska, prof. PK
dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK
dr inż. Jacek Magiera
dr inż. Michał Pazdanowski
mgr inż. Maciej Głowacki

Pracownicy dydaktyczni:

dr Magdalena Jakubek
dr inż. Piotr Mika
dr inż. Krzysztof Podleś
dr inż. Wacław Reczek
dr inż. Jan Skalski

Profesorowie emerytowani:

dr hab. inż. Wojciech Karmowski 
prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz 
dr hab. inż. Ewa Pabisek
dr hab. inż. Maria Radwańska 
dr inż. Renata Górska 

Dział Administracyjno-Techniczny
mgr Izabela Karasińska-Jaśkowiec - prac. ds. administracyjnych
mgr inż. Barbara Rodzynkiewicz - prac. ds. administracyjnych
mgr Anna Szumidło - prac. ds. administracyjnych/dydaktycznych
mgr inż. Grzegorz Nowak - administrator systemów IT
mgr inż. Marcin Klamra (umowa cywilno-prawna) - administrator systemów IT