Seminarium 2019/20/Z

  • Seminaria Katedry L-10 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
    w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 odbywają się w
    czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

17.10.2019 Pracownicy L-10 Seminarium dydaktyczne
07.11.2019 prof. dr hab. Maciej Paszyński Isogeometric analysis with piece-wise constant test functions
14.11.2019 dr inż. Dorota Jasińska

Model konstytutywny grafenu i nanorurek węglowych oparty
naoddziaływaniach międzyatomowych

28.11.2019 prof. dr hab. inż. Witold Cecot Ulepszony operator prolongacji w wieloskalowej metodzie MsFEM
12.12.2019 dr hab Danuta Szeliga  Design of automotive steels with enhanced local fracture resistance during forming
09.01.2020 dr hab. inż. Jan Jaśkowiec Schematy całkowania wysokiego rzędu dla przestrzennych elementów skończonych
23.01.2020 dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK et al. Analiza numeryczna wybranych zagadnień mechaniki betonu
  • Seminaria Zespołów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
    w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 odbywają się w
    czwartek 12:45-14:15, sala 414 i 17 (lab. D i E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

24.10.2019 mgr inż. Mateusz Dryzek Wieloskalowe i wielofizykalne modelowanie niejednorodnych materiałów i struktur - relacja z kursu CISM w Udine
05.12.2019 dr inż. Aleksander Matuszak/ dr inż. Roman Putanowicz Powierzchnia interakcji przekroju żelbetowego jako odwzorowanie z przestrzeni kinematycznej do przestrzeni statycznej
16.01.2020 dr inż. Jacek Magiera

Zbieżność iteracyjnej wersji metody globalnej