DreamSpark - przedłużenie ważności konta

     W przypadku wygaśnięcia ważności konta należy wypełnić formularz bazo-danowy (1 raz, nie za każdym razem) i z ważną legitymacją studencką udać się do mgr Anny Szumidło, pok.401g, IVp., budynek WIEiK.

Konto będzie przedłużone do daty określonej na legitymacji studenckiej (31.03 lub 31.10).

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (dawniej Imagine Premium) jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Subskrypcja Microsoft Azure Dev Tools for Teaching pozwala uzyskać dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. W ramach licencji studenci mogą pobierać oprogramowanie oraz instalować je na swoich komputerach osobistych.

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching dla administratorów

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorzy sieci lokalnych WIL chcący uzyskać wersje instalacyjne i klucze aktywacyjne do oprogramowania dostępnego w ramach licencji Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (dawniej Imagine Premium) dla komputerów znajdujących się w laboratoriach komputerowych, serwerów lub stacji roboczych pracowników naukowo-dydaktycznych proszeni są o przygotowanie pisma, zawierającego dokładną specyfikację niezbędnego oprogramowania i liczbę stanowisk na których będzie ono instalowane. Pismo należy kierować do Administratora licencji Microsoft Azure Dev Tools for Teaching na WIL i złożyć w sekretariacie Katedry L-10 - pok. 308, IIIp., budynek WIEiK.

Przypominamy, że oprogramowania dostępnego w Microsoft Azure Dev Tools for Teaching nie można używać do budowania infrastruktury informatycznej uczelni/wydziału.

Nośniki i klucze zostaną Państwu udostępnione w najkrótszym możliwym terminie.

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching dla pracowników

INFORMACJE OGÓLNE

Warunkiem koniecznym ubiega się o dostęp do Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (dawniej Imagine Premium) jest posiadanie konta pocztowego w domenie pk.edu.pl

- Pracownik ma prawo pobierać oprogramowanie i instalować je na swoich komputerach osobistych wyłącznie w celach badawczych i edukacyjnych (niekomercyjnych).

- Pracownik administracyjny wydziału/instytutu nie może pobierać oprogramowania zgodnie z licencją Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.

- System operacyjny pochodzący z programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching można zainstalować na komputerze bez systemu operacyjnego wyłącznie w laboratoriach komputerowych przeznaczonych do celów badawczych i edukacyjnych. Na komputerach prywatnych dopuszczalne jest instalowanie systemu operacyjnego jedynie w formie aktualizacji legalnie zainstalowanej wcześniejszej wersji systemu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć pod adresem: href="https://azure.microsoft.com/pl-pl/education/institutions/dev-tools-for-teaching-faq

 

REJESTRACJA

CZĘŚĆ PIERWSZA

Zapoznaj się z zasadami korzystania z licencji Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (dawniej Imagine Premium) - Microsoft Azure Dev Tools for Teaching Agreement (dostępne w języku angielskim)

Wypełnij formularz rejestracyjny (wprowadzony adres e-mail musi pochodzić z domeny pk.edu.pl). Upewnij się, że skrzynka pocztowa działa prawidłowo - pozwala na wysłanie i odebranie wiadomości! Po wypełnieniu formularza pojawi się komunikat o pomyślnym przebiegu rejestracji wraz z odnośnikiem do automatycznie generowanego tekstu oświadczenia;

Wydrukuj oświadczenie, zapoznaj się z nim i złóż podpis. Oświadczenie dostarcz do Pana Wojciecha Massalskiego (sekretariat Katedry L-10) - pok. 308, IIIp., budynek WIEiK. Weź ze sobą identyfikator Politechniki Krakowskiej w celu weryfikacji;

Oczekuj do 7 dni na e-mail z Microsoftu. Jeśli nie dotrze, poinformuj o tym drogą elektroniczną wydziałowego administratora licencji Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (imagine(na)L5.pk.edu.pl).

CZĘŚĆ DRUGA

E-mail z Microsoft jest generowany automatycznie w czasie tworzenia konta użytkownika w systemie ELMS. Kliknij w link zawarty w wiadomości, aby dokończyć rejestrację. Uzupełnij i zaakceptuj ("Register") dane: nazwisko, imię, adres e-mail, hasło;
- po wypełnieniu i zaakceptowaniu danych pojawi się komunikat o poprawnie przeprowadzonej rejestracji,
- otrzymasz e-mail z potwierdzeniem rejestracji - od tego momentu możesz pobierać oprogramowanie.

CZĘŚĆ TRZECIA

Wejdź na stronę Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, aby pobrać oprogramowanie i klucze licencyjne;

POMOC

W razie problemów proszę o kontakt z wydziałowym administratorem licencji Microsoft Azure Dev Tools for Teaching pod adresem: imagine(na)L5.pk.edu.pl

 Microsoft Azure Dev Tools for Teaching dla studentów

INFORMACJE OGÓLNE

Warunkiem koniecznym ubiega się o dostęp do Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (dawniej Microsoft Imagine Premium) jest posiadanie konta pocztowego w domenie pk.edu.pl

 - Student ma prawo pobierać oprogramowanie i instalować je na swoich komputerach osobistych wyłącznie w celach edukacyjnych (niekomercyjnych).

- Student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie używać oprogramowania Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, instalować poprawki i wykonywać kopie bezpieczeństwa. Możliwe jest odtworzenie systemu z obrazu stworzonego wcześniej, przy czym data przeprowadzonej pierwotnej instalacji musi być wcześniejsza niż wygaśnięcie konta użytkownika w systemie ELMS. Nie jest dopuszczalne aktualizowanie oprogramowania do innej wersji i instalowanie go od nowa (np. po wymianie, formatowaniu dysku komputera).


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć pod adresem: https://azure.microsoft.com/pl-pl/education/institutions/dev-tools-for-teaching-faq

 

REJESTRACJA

CZĘŚĆ PIERWSZA

Zapoznaj się z zasadami korzystania z licencji Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (dawniej Microsoft Imagine Premium) - Microsoft Azure Dev Tools for Teaching Subscription Agreement (dostępne w języku angielskim)

Wypełnij formularz rejestracyjny (wprowadzony adres e-mail musi pochodzić z domeny pk.edu.pl). Upewnij się, że skrzynka pocztowa działa prawidłowo - pozwala na wysłanie i odebranie wiadomości! Po wypełnieniu formularza pojawi się komunikat o pomyślnym przebiegu rejestracji wraz z odnośnikiem do automatycznie generowanego tekstu oświadczenia;

Wydrukuj oświadczenie, zapoznaj się z nim i złóż podpis. Oświadczenie dostarcz do Pana Wojciecha Massalskiego (sekretariat Katedry L-10) - pok. 308, IIIp., budynek WIEiK. Weź ze sobą legitymację studencką w celu identyfikacji;

Oczekuj do 7 dni na e-mail z Microsoftu. Jeśli nie dotrze, poinformuj o tym drogą elektroniczną wydziałowego administratora licencji Azure Dev Tools for Teaching (imagine(na)L5.pk.edu.pl).

CZĘŚĆ DRUGA

E-mail z Microsoft jest generowany automatycznie w czasie tworzenia konta użytkownika w systemie ELMS. Kliknij w link zawarty w wiadomości, aby dokończyć rejestrację. Uzupełnij i zaakceptuj ("Register") dane: nazwisko, imię, adres e-mail, hasło;
- po wypełnieniu i zaakceptowaniu danych pojawi się komunikat o poprawnie przeprowadzonej rejestracji,
- otrzymasz e-mail z potwierdzeniem rejestracji - od tego momentu możesz pobierać oprogramowanie.

CZĘŚĆ TRZECIA

Wejdź na stronę Azure Dev Tools for Teaching, aby pobrać oprogramowanie i klucze licencyjne;

POMOC

W razie problemów proszę o kontakt z wydziałowym administratorem licencji  Azure Dev Tools for Teaching pod adresem: imagine(na)L5.pk.edu.pl