Warsztaty modelowania i druku 3D na Politechnice Krakowskiej

W dniach 19 i 26 września klasa 2J z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Krakowie pod opieką wychowawcy, prof. Michała Krówczyńskiego uczestniczyła w warsztatach modelowania i druku 3D. Zajęcia praktyczne na Politechnice Krakowskiej wraz z poprzedzającym je wykładem wprowadzającym poprowadził dr inż. Roman Putanowicz, pracownik Instytutu Technologii Informatycznych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Uczniowie mieli okazję poznać podstawy architektury obiektów 3D oraz samodzielnie przygotować model zadanej geometrii w środowisku Open SCAD. Serdecznie dziękujemy Panu Doktorowi za zorganizowanie warsztatów. Przekazane treści z pewnością zaowocują licznymi realizacjami w nowo powstałym laboratorium projektowania i drukowania 3D w naszym Liceum.

Żródło: http://www.sobieski.krakow.pl/2018/09/warsztaty-modelowania-i-druku-3d-na-politechnice-krakowskiej/