Informacje nt. zasad funkcjowania w związku z pandemią SARS-CoV-2

Najnowsze informacje Władz PK w związku z pandemią SARS-CoV-2 (stale aktualizowane)

 

- Wybrane informacje:

   
2022.03.28 ZARZĄDZENIE NR 27 Rektora PK z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 28 marca 2022 r.
2022.02.16 ZARZĄDZENIE NR 14 Rektora PK z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22
2022.01.27 ZARZĄDZENIE NR 8 Rektora PK z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.
2022.01.17 KOMUNIKAT NR 1 Rektora PK z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.
2022.01.11 ZARZĄDZENIE NR 3 Rektora PK z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22
2021.12.06 POLECENIE SŁUŻBOWE NR 8 Rektora PK z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19
2021.12.06 ZARZĄDZENIE NR 124 Rektora PK z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
2021.12.06 Zmiany w sposobie postępowania w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa w związku z wprowadzeniem Komunikatu nr 14 Kanclerza PK
2021.12.03 KOMUNIKAT NR 14 Kanclerza PK z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK
2021.06.16 ZARZĄDZENIE NR 81 Rektora PK z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22
   

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Katedry Technologii Informatycznych w Inżynierii (L-10)

 

Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii (L-10) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Katedry Technologii Informatycznych w Inżynierii (L-10) - https://www.cce.pk.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis posiada nagłówki w nieprawidłowej kolejności.
 • Niektóre elementy na stronach mają zbyt niski kontrast.
 • Elementy tekstowe i nietekstowe, posiadające białą obwódkę̨, spełniają̨ wymagany przez standard WCAG 2.0 minimalny poziom kontrastu co najmniej 4.5:1. Wszystkie inne elementy nieposiadające lub otoczone słabą obwódką, nie spełniają wymogów minimalnego kontrastu. Ich kontrast względem tła, na którym zostały osadzone, kształtuje się na poziomie poniżej 4.5:1.
 • Serwis nie posiada unikalnych tytułów stron.
 • Występują błędy parsowania.
 • Brak skiplinków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator dostępności na PK, Jan Ortyl.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon:+48 506 285 397

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator dostępności
 • Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon:+48 506 285 397

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nasi Absolwenci

Jan Kowalski
Prezes spółki Kowalski S.A.

Absolwent specjalności:
Mechanika komputerowa

Temat pracy dyplomowej:
"Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz"

Strona domowa: www.kowalski.pl 

    Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker.

    Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

 

Jan Kowalski
Prezes spółki Kowalski S.A.

Absolwent specjalności:
Mechanika komputerowa

Temat pracy dyplomowej:
"Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz"

Strona domowa: www.kowalski.pl 

    Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker.

    Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Oferta dla kierunku Transport

Dla kierunku Transport Instytut L-5 oferuje prowadzenie zajęć na studiach pierwszego stopnia z następujących przedmiotów:

STUDIA I STOPNIA:

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w pięciu dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych L-5.

Staż i zatrudnienie

Instytut zapewnia młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym i stażystom indywidualną opiekę naukową, udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz pomoc w organizacji wyjazdów na staże krajowe i zagraniczne, a także możliwość uczestnictwa w pracach zleconych.

Instytut prowadzi seminaria naukowe z zakresu najnowszych osiągnięć i zastosowań współczesnych inżynierskich metod obliczeniowych, a w szczególności metody elementów skończonych oraz sieci neuronowych.

Instytut stwarza dogodne warunki dokształcania się w zakresie zastosowań technologii informatycznych wszystkim chętnym studentom, umożliwiając im łatwy dostęp do sieci komputerowej pracującej pod systemem Linux i MS Windows, obejmującej 5 laboratoriów dydaktycnych.

Informacje Ogólne

Z dniem 01.10.2019 Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Ladowej (L-5) został przekształcony w Katedrę Technologii Informatycznych w Inżynierii (L-10).

Struktura Katedry

 • Zespół Zastosowań Informatyki w Inżynierii
 • Zespół Metod Obliczeniowych w Mechanice
 • Dział Administracyjno-Techniczny

Prace naukowo-badawcze

 • Metody dyskretyzacyjne
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Mechanika materiałów i konstrukcji
 • Teoria i implementacja metod odwrotnych z wykorzystaniem danych doświadczalnych
 • Metody i oprogramowanie CAD/CAE oraz zastosowania grafiki komputerowej
  do problemów inżynierskich
 • Metody tworzenia oprogramowania

Współpraca z gospodarką

Struktura Katedry

Czytaj więcej: Struktura Katedry

Zdjęcie pracowników


Czerwiec 2014

 

Zdjęcia archiwalne

 

Oferta dla kierunku Budownictwo

Dla kierunku Budownictwo Instytut L-5 oferuje prowadzenie zajęć na studiach dwustopniowych z następujących przedmiotów:

STUDIA I STOPNIA:
Technologia informacyjna
Grafika inżynierska
Matematyka stosowana i metody numeryczne
Metody obliczeniowe

PRZEDMIOTY DYPLOMUJĄCE:
Semestr VI
Modelowanie komputerowe programem REVIT
Metody obliczeniowe mechaniki konstrukcji
Zastosowania środowiska Matlab do modelowania komputerowego
Podstawy komputerowego modelowania ustrojów powierzchniowych
Grafika komputerowa w zastosowaniu do obliczeń inżynierskich
Semestr VII
Wizualizacja symulacji komputerowych
System "ROBOT"
Metody generacji siatek
Podstawy komputerowej mechaniki materiałów
Narzędzia informatyczne zarządzania dokumentacją techniczną i pracą grupową
Seminarium dyplomowe

STUDIA I STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:
Information Technology
Applied Mathematics and Numerical Methods
Computer Graphics for Engineers
Computational Methods

PRZEDMIOTY DYPLOMUJĄCE:

Computer Modelling 

Elective subjects for diploma profile Computer Modelling - 45 hours in semesters VI and VII

 

Semestr VI
1. Modelling in Revit (30 h.) prezentacja program
2. Abaqus computer code/Pakiet ABAQUS (15 h.) prezentacja program
3. Introduction to computational mechanics of materials/
Podstwy komputerowej mechaniki materiałów (15 h.)
prezentacja program

 

Semestr VII
1. Robot computer code/ System ROBOT (30 h.) prezentacja program
2. Meshless analysis of engineering problems/
Bezsiatkowa analiza problemów inżynierskich (15 h.)
prezentacja program
3. Modeling of composites (15 h.) prezentacja program

Diploma seminar

Instytut oferuje ponadto opiekę nad pracami dyplomowymi dla studentów I stopnia,
mających zainteresowania w kierunku zastosowań informatyki do obliczeń inżynierskich.

STUDIA II STOPNIA :
Metody komputerowe w inżynierii lądowej
Matematyka II (w inżynierii lądowej)
Ustroje powierzchniowe
Zastosowania informatyki w konstrukcjach budowlanych
Zastosowania informatyki w konstrukcjach mostowych

STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:
Applications of computer science to building structures
Computer Methods in civil engineering
Plate and shell structures

SPECJALNOŚĆ: BUDOWLE - INFORMACJA I MODELOWANIE (BIM) po ukończeniu której absolwent będzie przygotowany do pracy w inżynierii lądowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania zaawansowanych technik informatycznych w projektowaniu, budowie i eksploatacji obiektów budowlanych.

Sylwetka absolwenta specjalności BIM

PRZEDMIOTY PROWADZONE NA SPECJALNOŚCI BIM:
Matematyka II (w inżynierii lądowej)
Metody komputerowe w inżynierii lądowej
Metody matematyczne i optymalizacja w technice

Podstawy BIM
BIM w modelowaniu inflastruktury
Systemy obliczeń konstrukcji inżynierskich
Ustroje powierzchniowe w budownictwie
Komputerowe wspomaganie projektowania

Inteligencja obliczeniowa, zastosowania w budownictwie


PRZEDMIOTY WYBIERALNE DOTYCZĄCE BIM:
BIM - modelowanie parametryczne i analizy środowiskowe
Zarządzanie systemami BIM
Administracja i bezpieczeństwo systemów BIM

PRZEDMIOTY WYBIERALNE INFORMATYCZNE:
Budowa systemów symulacji komputerowych - narzędzia i metody
Możliwość oprogramowania inżynierskiego i biznesowego
Algorytmy i struktury danych
Programowanie obiektowe
Bazy danych