= $htmlQ); } else { $xhtml = true; } } if ($xhtml) { header('Content-Type: application/xhtml+xml; charset=utf-8'); } else { header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); } ?> Krakowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Łańcuckiej