Badania L52

Tematyka badań Zakładu L-52 
(przekształconego z Samodzielnego Zakładu Metod Komputerowych w Mechanice L-6)

Główną domeną naukowej działalności Zakładu jest rozwijanie nowoczesnych metod obliczeniowych (komputerowych, informatycznych) oraz stosowanie ich do analizy (syntezy) różnorodnych problemów związanych z szeroko pojętą mechaniką i techniką. Prace te głównie dotyczą dyskretnych metod numerycznych, takich jak MES, MEB, MRS, a także wybranych metod sztucznej inteligencji.

Najważniejsze ostatnie publikacje:

M. Oleksy, W. Cecot, Estimation of computational homogenization error by explicit residual method. Computers and Mathematics with Applications, 66(12), 2504-2516, 2014

W. Cecot, Homogenizacja obliczeniowa z zastosowaniem adaptacyjnej MES, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 162 str., Kraków 2013

I.Jaworska, On the ill-conditioning in the new higher order multipoint method, Computers and Mathematics with Applications 66, 238–249, 2013

Milewski S., Orkisz J., "Numerical modelling of slumpsunder highways located on the mining damages area, based onexperimental measurements", Inverse Problems in Science andEngineering, 21(6) 987-1006, 2013

Milewski S., "Meshless Finite Difference Method with HigherOrder Approximation - Applications in Mechanics", Archives ofComputational Methods in Engineering (19) 1, 1-49, 2012  

Milewski S., "Selected computational aspects of the meshlessfinite difference method", Numerical Algorithms, 2012

Milewski S., Orkisz J., ''Improvements in the Global A-Posteriori Error Estimation of the FEM and MFDM Solutions'', Computing and Informatics 3 (30) 639-653, 2011

M. Serafin, W. Cecot, Toward Two-Scale Adaptive FEM Modeling of Nonlinear Heterogeneous Materials.International Journal for Multiscale Computational Engineering, 8(3):303-317, 2010

M. Serafin, W. Cecot, An Improved Computational Strategy to Estimate Residual Stresses from Crack Compliance Data. Experimental Mechanics, 49:627-636, 2009

 

RAPORT01

RAPORT02