Profil dyplomowania

Modelowanie Komputerowe


        Jednym z etapów projektowania obiektów inżynierskich jest wykonywanie obliczeń pozwalających stwierdzić czy planowany obiekt będzie mógł być użytkowany w bezpieczny sposób, a jednocześnie zbudowany i eksploatowany przy możliwie małych nakładach finansowych. Wszelkie informacje o projekcie konstrukcji oraz dalszych etapach jej istnienia czyli np. szczegółach procesu budowy, utrzymywania należytego stanu technicznego, ewentualnie wprowadzonych zmianach mogą być przechowywane w odpowiednich systemach informatycznych. Zarówno wiarygodne obliczenia, aktualizacja informacji jak i ich interpretacja wymagają wybrania odpowiedniego, uproszczonego opisu rzeczywistego obiektu oraz jego implementacji numerycznej czyli modelu komputerowego.
            Wiedza na temat modelowania komputerowego stanowi zatem niezbędny element wykształcenia współczesnego inżyniera, dając podstawy do bezpiecznego oraz ekonomicznego projektowania i użytkowania nowoczesnych budowli.
             Absolwent nabywa poszerzone umiejętności w zakresie wykorzystania technik informatycznych w budownictwie. Zarówno program profilu, jak i charakter prac dyplomowych predystynują do zatrudnienia we wszystkich, a w szczególności najbardziej nowoczesnych dziedzinach budownictwa, zwłaszcza po ukończeniu dowolnej specjalności na studiach II stopnia.

Wybieralne przedmioty profilujące - po 45 godzin w semestrach VI i VII

Prezentacja

 

Semestr VI
1. Modelowanie komputerowe programem REVIT (30 godz.) prezentacja   program
2. Modelowanie kompozytów (15  godz.) prezentacja   program
3. Podstawy komputerowego modelowania ustrojów powierzchniowych (15 godz.) prezentacja   program
4. Grafika komputerowa w zastosowaniu do obliczeń inżynierskich
 (15 godz.)
prezentacja   program

 

Semestr VII
1. Wizualizacja symulacji komputerowych (30 godz.) prezentacja   program
2. System "ROBOT" (30 godz.) prezentacja   program
3. Metody generacji siatek (30 godz.) prezentacja   program
4. Podstawy komputerowej mechaniki materiałów (15 godz.) prezentacja   program
5. Narzędzia informatyczne zarządzania dokumentacją techniczną
i pracą grupową (15 godz.)
prezentacja   program

 

Computer Modelling

 

Elective subjects for diploma profile Computer Modelling - 45 hours in semesters VI and VII

 

Semestr VI
1. Modelling in Revit (30 h.) prezentacja program
2. Abaqus computer code/Pakiet ABAQUS (15 h.) prezentacja program
3. Introduction to computational mechanics of materials/
Podstwy komputerowej mechaniki materiałów (15 h.)
prezentacja program

 

Semestr VII
1. Robot computer code/ System ROBOT (30 h.) prezentacja program
2. Meshless analysis of engineering problems/
Bezsiatkowa analiza problemów inżynierskich (15 h.)
prezentacja program
3. Modeling of composites (15 h.) prezentacja program
Prace dyplomowe będą polegały przykładowo na

  • wykonaniu obliczeń za pomocą gotowych programów komputerowych dla prostych konstrukcji albo ich elementów
  • analizie wiarygodności wyników otrzymywanych komercyjnymi programami komputerowymi
  • zastosowaniu różnorodnych technik wprowadzania danych i ich dyskretyzacji dla projektowanych albo istniejących obiektów
  • wizualizacji wyników obliczeń oraz informacji o budowli
  • zastosowaniu technik CAD do modelowania komputerowego
  • przykładowym zastosowaniu metod obliczeniowych, alternatywnych do metody elementów skończonych, np. bezsiatkowych czy elementów brzegowych
  • zastosowaniu technik oceny dokładności modelowania komputerowego
  • nieliniowej analizie prostych zagadnień mających zastosowanie praktyczne

 

There is nothing more practical than a good theory (Kurt Lewin, 1945)