Seminarium 2020/21

  • Seminaria Katedry L-10 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
    w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 odbywają się w
    czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie.

Terminy seminariów:

DATA OSOBA PROWADZĄCA TEMAT
15.10.2020 prof. dr hab. inż. Witold Cecot  The Discontinuous Petrov Galerkin methodology for the mixed Multiscale Finite Element Method
29.10.2020 dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK Bezpośrednia metoda optymalizacji Monte Carlo w eliptycznych i parabolicznych zagadnieniach odwrotnych
12.11.2020   mgr inż. Anna Perduta Schematy adaptacyjne w wielopłatowej wersji analizy izogeometrycznej z zastosowaniami dla materiałów nieliniowych
26.11.2020  dr hab. inż. Jan Jaśkowiec Symetryczne schematy całkowania wysokiego rzędu dla przestrzennych elementów skończonych
03.12.2020 dr inż. Jacek Magiera
dr inż. Marek Klimczak
Standaryzacja BIM w Polsce. Wytyczne dla drogownictwa BIM i podręcznik BIM Standard PL
07.01.2021 dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK Bezpośrednia metoda optymalizacji Monte Carlo w odwrotnych zagadnieniach eliptycznych oraz metoda Monte Carlo w problemach parabolicznych
21.01.2021 dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK Wybrane zastosowania współczesnych sieci neuronowych w inżynierii
28.01.2021 dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK cd. Wybrane zastosowania współczesnych sieci neuronowych w inżynierii
18.03.2021 mgr inż. Daniel Bachniak (AGH) Analiza Izogeometryczna oraz algorytmy optymalizacji w zastosowaniu do projektowania wieloetapowych procesów obróbki cieplnej stali w czasie kontrolowanego chłodzenia
25.03.2021 dr inż. arch. Michał Nessel (WA PK) O technikach programistycznych i optymalizacyjnych w
architekturze
08.04.2021

dr inż. Jakub Sawicki (AGH)

Memetyczna strategia rozwiązywania problemów optymalizacji globalnej ciągłej z nieusuwalnym złym uwarunkowaniem
22.04.2021 Prof. dr. hab. inż. Waldemar Rachowicz Nieciągła metoda Petrova-Galerkina dla ściśliwych przepływów lepkich
w trzech wymiarach
 29.04.2021 prof. dr. hab. inż. Robert Schaefer (AGH) Dynamika stochastyczna i warunki stopowania hierarchicznych strategii ewolucyjnych
13.05.2021 dr hab. inż. Andrzej Skrzat (Politechnika Rzeszowska) Symulacja procesu wyciskania metodą KOBO z zastosowaniem modelu materiału Bodnera-Partoma
27.05.2021 Dr inż. Marta Wójcik (Politechnika Rzeszowska) Zastosowanie modelu Chaboche’a w symulacjach numerycznych procesu wyciskania metodą KOBO
17.06.2021 Dr inż. Adam Wosatko Simulations of Concrete Cracking Using Gradient Damage
  • Seminaria Zespołów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
    w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 odbywają się w
    czwartek 12:45-14:15, sala 414 i 17 (lab. D i E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie.

Terminy seminariów:

DATA

OSOBA
PROWADZĄCA

TEMAT
08.10.2020 dr inż. Marek Klimczak  Towards numerical modeling of asphalt concrete
08.10.2020 dr inż. Adam Wosatko Gradient Damage with Evolving Internal Length Scale
22.10.2020 mgr inż. Mateusz Dryzek Iteracyjna wieloskalowa metoda elementów skończonych dla kompozytowych belek i płyt
05.11.2020 mgr inż. Maciej Głowacki  Dedykowane AE w wybranych dużych zagadnieniach optymalizacji - aktualny stan pracy doktorskiej
10.12.2020 dr inż. Marta Oleksy Kondensacja dynamiczna w MsFEM
14.01.2021 dr inż. Michał Pazdanowski Aspekty losowe w projektowaniu konstrukcji metalowych
11.03.2021 mgr inż. Mateusz Dryzek Iteracyjna MsFEM dla belek i płyt typu "sandwich"
20.05.2021  mgr inż. Maciej Głowacki Dedykowane AE w wybranych dużych zagadnieniach optymalizacji - aktualny stan pracy doktorskiej