Seminarium 2020/21

 • Seminaria Katedry L-10 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie.

Terminy seminariów:

DATA OSOBA PROWADZĄCA TEMAT
15.10.2020 prof. dr hab. inż. Witold Cecot  The Discontinuous Petrov Galerkin methodology for the mixed Multiscale Finite Element Method
29.10.2020 dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK Bezpośrednia metoda optymalizacji Monte Carlo w eliptycznych i parabolicznych zagadnieniach odwrotnych
12.11.2020   mgr inż. Anna Perduta Schematy adaptacyjne w wielopłatowej wersji analizy izogeometrycznej z zastosowaniami dla materiałów nieliniowych
26.11.2020  dr hab. inż. Jan Jaśkowiec Symetryczne schematy całkowania wysokiego rzędu dla przestrzennych elementów skończonych
03.12.2020 dr inż. Jacek Magiera
dr inż. Marek Klimczak
Standaryzacja BIM w Polsce. Wytyczne dla drogownictwa BIM i podręcznik BIM Standard PL
07.01.2021 dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK Bezpośrednia metoda optymalizacji Monte Carlo w odwrotnych zagadnieniach eliptycznych oraz metoda Monte Carlo w problemach parabolicznych
21.01.2021 dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK Wybrane zastosowania współczesnych sieci neuronowych w inżynierii
28.01.2021 dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK cd. Wybrane zastosowania współczesnych sieci neuronowych w inżynierii
18.03.2021 mgr inż. Daniel Bachniak (AGH) Analiza Izogeometryczna oraz algorytmy optymalizacji w zastosowaniu do projektowania wieloetapowych procesów obróbki cieplnej stali w czasie kontrolowanego chłodzenia
25.03.2021 dr inż. arch. Michał Nessel (WA PK) O technikach programistycznych i optymalizacyjnych w
architekturze
08.04.2021

dr inż. Jakub Sawicki (AGH)

Memetyczna strategia rozwiązywania problemów optymalizacji globalnej ciągłej z nieusuwalnym złym uwarunkowaniem
22.04.2021 Prof. dr. hab. inż. Waldemar Rachowicz Nieciągła metoda Petrova-Galerkina dla ściśliwych przepływów lepkich
w trzech wymiarach
 29.04.2021 prof. dr. hab. inż. Robert Schaefer (AGH) Dynamika stochastyczna i warunki stopowania hierarchicznych strategii ewolucyjnych
13.05.2021 dr hab. inż. Andrzej Skrzat (Politechnika Rzeszowska) Symulacja procesu wyciskania metodą KOBO z zastosowaniem modelu materiału Bodnera-Partoma
27.05.2021 Dr inż. Marta Wójcik (Politechnika Rzeszowska) Zastosowanie modelu Chaboche’a w symulacjach numerycznych procesu wyciskania metodą KOBO
17.06.2021 Dr inż. Adam Wosatko Simulations of Concrete Cracking Using Gradient Damage
 • Seminaria Zespołów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 414 i 17 (lab. D i E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie.

Terminy seminariów:

DATA

OSOBA
PROWADZĄCA

TEMAT
08.10.2020 dr inż. Marek Klimczak  Towards numerical modeling of asphalt concrete
08.10.2020 dr inż. Adam Wosatko Gradient Damage with Evolving Internal Length Scale
22.10.2020 mgr inż. Mateusz Dryzek Iteracyjna wieloskalowa metoda elementów skończonych dla kompozytowych belek i płyt
05.11.2020 mgr inż. Maciej Głowacki  Dedykowane AE w wybranych dużych zagadnieniach optymalizacji - aktualny stan pracy doktorskiej
10.12.2020 dr inż. Marta Oleksy Kondensacja dynamiczna w MsFEM
14.01.2021 dr inż. Michał Pazdanowski Aspekty losowe w projektowaniu konstrukcji metalowych
11.03.2021 mgr inż. Mateusz Dryzek Iteracyjna MsFEM dla belek i płyt typu "sandwich"
20.05.2021  mgr inż. Maciej Głowacki Dedykowane AE w wybranych dużych zagadnieniach optymalizacji - aktualny stan pracy doktorskiej

 

 

Archiwum seminariów L-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium 2019/20/Z

 • Seminaria Katedry L-10 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

17.10.2019 Pracownicy L-10 Seminarium dydaktyczne
07.11.2019 prof. dr hab. Maciej Paszyński Isogeometric analysis with piece-wise constant test functions
14.11.2019 dr inż. Dorota Jasińska

Model konstytutywny grafenu i nanorurek węglowych oparty
naoddziaływaniach międzyatomowych

28.11.2019 prof. dr hab. inż. Witold Cecot Ulepszony operator prolongacji w wieloskalowej metodzie MsFEM
12.12.2019 dr hab Danuta Szeliga  Design of automotive steels with enhanced local fracture resistance during forming
09.01.2020 dr hab. inż. Jan Jaśkowiec Schematy całkowania wysokiego rzędu dla przestrzennych elementów skończonych
23.01.2020 dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK et al. Analiza numeryczna wybranych zagadnień mechaniki betonu
 • Seminaria Zespołów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 414 i 17 (lab. D i E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

24.10.2019 mgr inż. Mateusz Dryzek Wieloskalowe i wielofizykalne modelowanie niejednorodnych materiałów i struktur - relacja z kursu CISM w Udine
05.12.2019 dr inż. Aleksander Matuszak/ dr inż. Roman Putanowicz Powierzchnia interakcji przekroju żelbetowego jako odwzorowanie z przestrzeni kinematycznej do przestrzeni statycznej
16.01.2020 dr inż. Jacek Magiera

Zbieżność iteracyjnej wersji metody globalnej

Seminarium L52 2018/19/L

Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, czwartek 12:45-14:15, sala 414 (lab. D), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

28.03.2019 Prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz O pewnych koncepcjach analizy mało licznych danych eksperymentalnych o niskiej jakości.
11.04.2019 dr inż. Marek Klimczak 
Toward asphalt concrete modeling by the multiscale finite
element method.
Druga część seminarium będzie poświęcona dyskusji na temat
modyfikacji programu studiów.
25.04.2019 dr inż. Marek Klimczak   
Toward asphalt concrete modeling by the multiscale finite
element method - cd.
16.05.2019 mgr inż. Mateusz Dryzek
The multiscale FEM - literature review and development
proposal
13.06.2019 dr inż. Jacek Magiera
Strategia iteracji i zbieżność metody
globalnej

 

 

 

 

 

Seminarium 2018/19/L

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19,
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

07.03.2019 Pracownicy L-5 Zebranie Instytutu
21.03.2019 dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK Semi-analytical approach to analysis of moving load problems
04.04.2019 dr inż. Sławomir Milewski
Inverse thermal problem - formulation and numerical
analysis
09.05.2019 dr inż. Sławomir Milewski
Inverse thermal problem - formulation and numerical
analysis - cd.
23.05.2019 mgr inż. Marta Wójcik

Zastosowanie metod logiki rozmytej w identyfikacji parametrów umocnienia materiału sprężysto-plastycznego. Rozmyta analiza wybranych procesów przeróbki plastycznej

 27.06.2019  Dyrekcja  Zebranie pracowników Instytutu

 

 

Seminarium 2019/20/L

 

 • Seminaria Katedry L-10 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych 
  w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie

Terminy seminariów:

27.02.2020 prof. dr hab. inż. Witold Cecot Zebranie Katedry
 05.03.2020 dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK

dr inż. Krzysztof Podleś

Praktyczne, zawansowane  problemy modelowania komputerowego konstrukcji w systemie Robot i Zsoil
 18.06.2020 mgr inż. Marzena Mucha Sformułowanie współrotacyjne
 • Seminaria Zespołów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych 
  w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 414 i 17 (lab. D i E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie.

Terminy seminariów:

     
     
     

Seminarium 2018/19/Z

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19,
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

11.10.2018 dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK z zespołem IdeaLogic Nowatorskie zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w oprogramowaniu wykorzystującym metodę elementów skończonych, przeznaczonym do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich w budownictwie
25.10.2018 prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz A MIXED FINITE ELEMENT FORMULATION FOR FINITE ELASTICITYWITH STIFF TWO FIBRE REINFORCEMENT

15.11.2018

mgr inż. Rafał Pilecki

Dynamiczna odpowiedź wielowarstwowych układów ciągłych na ruchome obciążenia

22.11.2018

dr inż. Jacek Magiera

"BIM w praktyce" 
BIM Standard PL i innych projektach wsparcia BIM w Polsce

06.12.2018

 

dr hab. inż. Siergiej Fialko

SCAD FEA software: advanced analysis options in structural mechanics and civil engineering.
10.01.2019 dr inż. Sławomir Milewski
dr inż. Roman Putanowicz 
Higher order meshless schemes applied to the finite element method in elliptic problems, cz.I

17.01.2019 dr inż. Sławomir Milewski
dr inż. Roman Putanowicz 
Higher order meshless schemes applied to the finite element method in elliptic problems, cz.II

 

 

Seminarium L52 2018/19/Z

Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, czwartek 12:45-14:15, sala 414 (lab. D), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

18.10.2018 r. dr inż. Roman Putanowicz  

Wprowadzenie do programu wizualizacji wyników ParaView

08.11.2018 r.

dr Irena Jaworska

Multipoint MFDM for two-scale analysis of heterogeneous materials

29.11.2018 r.

prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Prolongacja w metodzie DPG

04.01.2019

mgr Jacek Wolnicki

Analiza numeryczna zagadnień odwrotnych mechaniki - prezentacja wstępnego planu doktoratu oraz pierwszych wyników obliczeń

 

 

 

Seminarium L51 2018/19/Z

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

 15.11.18  dr R. Putanowicz Dyskusja nt. skuteczności procesu dydaktycznego
 29.11.18  dr A. Matuszak, dr R. Putanowicz Powierzchnia SGN przekroju żelbetowego jako odwzorowanie z przestrzeni zmiennych kinematycznych do przestrzeni zmiennych
statycznych

  

 

 

 

 

Seminarium 2017/18/L

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018,
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

08.03.2018 Prof. dr hab. inż. Witold Cecot  Podstawy stabilnej i dostosowanej aproksymacji za pomocą metodologii DPG
22.03.2018 dr hab. inż. Tomasz Jankowiak (Politechnika Poznańska) Określanie właściwości materiałów przy dużej prędkości
deformacji
05.04.2018 dr inż. Jan Jaśkowiec  

Trójwymiarowe modelowanie numeryczne płyt i powłok
wielowarstwowych za pomocą dwuwymiarowego obszaru
referencyjnego

19.04.2018 prof. Sébastien Mercier (Universite de Lorraine, Metz) Behavior of porous material under dynamic conditions
10.05.2018 mgr inż. Michał Kołaczkowski Optymalizacja topologii konstrukcji ze względu na minimum przemieszczenia
24.05.2018 dr inż. Mariusz Hebda (L-1) Wyznaczanie nośności elementów konstrukcyjnych z
laminatów FRP z wykorzystaniem własnej metody opartej na sprężystych stanach własnych
07.06.2018

mgr inż. Marzena Mucha

 

mgr inż. Mateusz Dryzek

Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termoplastyczności przy dużych odkształceniach

 

Modelowanie właściwości mechanicznych wybranych zaawansowanych materiałów za pomocą wieloskalowych elementów skończonych

 

 

Seminarium L51 2017/18/L

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

 15.03.18 dr R. Putanowicz Interpretacje wybranych pojęć z geometrii
różniczkowej
 12.04.18 dr B. Wcisło Podstawy Metody Elementów Wirtualnych
 26.04.18 dr M. Jakubek, dr R. Putanowicz Struktury algebraiczne

  

Archiwum seminariów Zakładu L-51 

 

 

 

Seminarium L52 2017/18/L

Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, czwartek 12:45-14:15, sala 414 (lab. D), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

01.03.2018 r. Prof dr hab. inż. Janusz Orkisz O pewnej propozycji analizy nielicznych pomiarów eksperymentalnych niskiej jakości
15.03.2018 r. dr hab. inż. Andrzej Skrzat, prof. PRz Mikropolarna teoria sprężystości - implementacja elementów skończonych w programie ABAQUS, aplikacje,
wyznaczanie stałych materiałowych
12.04.2018 r. mgr inż. Mateusz Dryzek

Numeryczna analiza złącza kątownika 

17.05.2018 r. dr inż. Sławomir Milewski

Obliczanie przemieszczeń konstrukcji o dużych rozpiętościach na podstawie pomiarów światłowodowych odkształceń

14.06.2018 r. dr inż. Michał Pazdanowski

Modelowanie połączeń na śruby w konstrukcjach metalowych

 

 

 Archiwum seminariów Zakładu L-52

 

 

Seminarium 2017/18/Z

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018,
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

 19.10.2017 prof. L. Demkowicz
(Univ. of Texas at Austin, USA)
DPGstar Method 
 09.11.2017

dr inż. Łukasz Bąk
(Politechnika Rzeszowska) 

Dobór parametrów pracy przesiewacza wykorzystującego zjawisko rezonansu parametrycznego
 23.11.2017 prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz Modelowanie przewodów linii energetycznych z uwzględnieniem danych pomiarowych
 30.11.2017
mgr Łukasz Wściubiak

Rzecznik patentowy PK

Ochrona własności intelektualnej
 14.12.2017  prof. Ignacio Muga (Institute of Mathematics, Pontifical Catholic University of Valparaíso, Chile) Residual Minimization: A new FEM approach
 11.01.2018 dr inż. Sławomir Milewski Zmodyfikowana metoda Monte Carlo do aproksymacji rozwiązywania eliptycznych problemów brzegowych w wybranym punkcie obszaru

 

 

 

 

 

Seminarium L51 2017/18/Z

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

26.10.17 dr hab. M. Słoński, dr J. Jaśkowiec Referaty z konferencji IPM-2017 i COMPLAS-2017 
16.11.17 dr P. Pluciński, dr A. Stankiewicz, dr A. Wosatko Referaty z konferencji CMM-2017
07.12.17 dr B. Wcisło, mgr M. Mucha Referaty z konferencji CMM-2017 i seminarium PHA-2017
18.01.18 dr hab. J. Pamin MES dla zagadnienia przepływu Darcy'ego

  

 

 

 

Seminarium L52 2017/18/Z

Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, czwartek 12:45-14:15, sala 414 (lab. D), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

12.10.2017 r. Dr Irena Jaworska 

Analiza błędów w BMRS i innych metodach bezsiatkowych

26.10.2017 r. Dr inż. Michał Pazdanowski Error driven remeshing strategy in an elastic-plastic shakedown problem
16.11.2017 r. Mgr inż. Maciej Głowacki Obliczenia ewolucyjne - wybrane zagadnienia i wyniki testów
 25.01.2018 r. Dr inż. Małgorzata Stojek  
Research and Education in Computational Science and
Engineering

 

 

 

Seminarium 2016/17/L

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017,
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynku WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

 09.03.17 Dr Paweł Szeptyński Rozkład widmowy tensorów sprężystości i jego
zastosowania
 23.03.17 Prof. Ryszard Białecki (PŚl) Metoda właściwej dekompozycji ortogonalnej, jako narzędzie redukcji stopni swobody, modelowania wieloskalowego oraz zadań odwrotnych
 06.04.17 Mgr Marcin Tekieli Zastosowanie pomiarów optycznych w mechanice materiałów i konstrukcji
 20.04.17 Dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska Modele mikromechaniczne materiałów niejednorodnych w zakresie nieliniowym
 18.05.17 Prof. A. Urbański, prof. A. Truty, mgr M. Richter (WIŚ) Stateczność maszyn roboczych ciężkich poruszających się po słabonośnym podłożu
 01.06.17  Dr Jan Jaśkowiec, dr P. Pluciński Trójwymiarowa numeryczna analiza płyt warstwowych
 08.06.17

Zespół z ArCADiasoft Chudzik sp.j. 

Praca w systemie ArCADia BIM

Archiwum seminariów Instytutu L-5

 

 SEMINARIA ZAKŁADOWE:

L-51 Zakład Zastosowań Informatyki w Inżynierii

L-52 Katedra Metod Obliczeniowych w Mechanice

 

 

Seminarium L52 2016/17/L

 • Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, wtorek 9:15-10:45, sala 414 (lab. D), IVp. budynku WIEiK

Terminy seminariów:

14.03.2017 r. Dr inż. Sławomir Milewski

Identyfikacja obciążenia konstrukcji kratowych za pomocą algorytmów genetycznych

21.03.2017 r. Prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Nieciągła metoda Galerkina (Discontinuous Galerkin)

04.04.2017 r. Dr inż. Łukasz Kaczmarczyk Modelowanie pękania w nuklearnym graficie
11.04.2017 r. Dr inż. Marek Klimczak

Proper Orthogonal Decomposition - revisited 

25.04.2017 r. Mgr inż. Mateusz Dryzek 
Technologia druku 3D i właściwości mechaniczne
otrzymywanych obiektów
13.06.2017 r.

Dr inż. Michał Pazdanowski

Structural Health Monitoring in the context of Value of Information
20.06.2017 r.

Mgr inż. Maciej Głowacki

 Seminarium odwołane

27.06.2017 r.

Dr inż. Jacek Magiera

Nowe wyniki dla analiz stanów resztkowych w szynach
kolejowych na podstawie danych neutronograficznych

  Archiwum seminariów Zakładu L-52

 

 

Seminarium L51 2018/19/L

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

14.03.2019   Dyskusja nt. reformy procesu dydaktycznego na WIL
16.05.2019   mgr M. Mucha Numerical Analysis of a Propagative Instability
using Large Strain Thermo-Elasto-Visco-Plasticity

  

 

 

 

 

Rozprawy

Rozprawy/postępowania habilitacyjne:

 • Wojciech Karmowski, Wspomagana teorią interpretacja wyników eksperymentów mechaniki ciał odkształcalnych, Monografia 251/1999, Seria Podstawowe Nauki Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.
 • Jerzy Pamin, Gradientowe modele kontinuum: sformułowanie, dyskretyzacja i zastosowania (w języku angielskim), Monografia 301/2004, Seria Inżynieria Lądowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
 • Witold Cecot, Analiza wybranych zagadnień niesprężystych h-adaptacyjną metodą elementów skończonych (w języku angielskim), Monografia 323/2005, Seria Mechanika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
 • Ewa Pabisek, Systemy hybrydowe integrujące MES i SSN w analizie wybranych problemów mechaniki konstrukcji i materiałów, Monografia 369/2008, Seria Inżynieria Lądowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
 • Marek Słoński,  Bayesowskie uczenie maszynowe w analizie wybranych problemów identyfikacji w mechanice materiałów i konstrukcji, Monografia 473/2014, Seria Inżynieria Lądowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014. 
 • Jan Jaśkowiec, habilitacja za cykl publikacji nt. Nieciągłe pola w numerycznej analizie wybranych problemów mechaniki ciał stałych, Kraków 2018.
 • Sławomir Milewski, habilitacja za cykl publikacji nt. Rozwijanie odpowiednich kombinacji metod typu deterministycznego i stochastycznego do numerycznej analizy wybranych problemów termicznych i mechanicznych, Kraków 2019.
 • Irena Jaworska, habilitacja za cykl publikacji nt. Wielopunktowa bezsiatkowa MRS wyższego rzędu dla zagadnień nieliniowych i niejednorodnych materiałów, Kraków 2019.
 • Adam Wosatko, habilitacja za cykl publikacji nt. Zaawansowane modelowanie zarysowania betonu i konstrukcji betonowych, Kraków 2022.

Prace doktorskie:

 • Andrzej Skrzat, Rekonstrukcja naprężeń resztkowych w kole pojazdu szynowego metodą fizycznie uzasadnionej aproksymacji wyników niszczących badań eksperymentalnych, promotor Janusz Orkisz, Rzeszów 1998.
 • Piotr Mika, Nośność zniszczeniowa lepkosprężystych konstrukcji powierzchniowych, promotor J. Białkiewicz, Gliwice 2000.
 • Jacek Magiera, Hybrydowa eksperymentalno-numeryczna analiza naprężeń resztkowych w szynach kolejowych, promotor J. Orkisz, Kraków 2001.
 • Marek Słoński, Zastosowanie modelowania rozmytego w programowaniu systemów zbiorników małej retencji w zlewniach górskich, promotor J. Szczęsny, Kraków 2001.
 • Szymon Łukaszyk, Metryka pomiarowa, przykłady zastosowań aproksymacyjnych w mechanice doświadczalnej, promotor W. Karmowski, Kraków 2002.
 • Aleksander Matuszak, Częściowa wymiana materiału bez zmiany stanu naprężenia w płaskich zagadnieniach teorii sprężystości, promotor Z. Waszczyszyn, Kraków 2003.
 • Jan Jaśkowiec, Integracja MES z BMG w dwuwymiarowej analizie propagacji pękania quasi-kruchego, promotor Cz. Cichoń, Kraków 2003.
 • Józef Krok, Oszacowanie błędów a posteriori rezultatów obliczeń MES/MRS i badań eksperymentalnych w zagadnieniach mechaniki, promotor J. Orkisz, Kraków 2004.
 • Piotr Romanowski, Analiza numeryczna trwałości elementów konstrukcji betonowych poddanych obciążeniom chemiczno-mechanicznym, promotor Cz. Cichoń, Kraków 2005.
 • Łukasz Kaczmarczyk, Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych, promotor Z. Waszczyszyn, Kraków 2006.
 • Agnieszka Krok, Analiza wybranych zagadnień mechaniki konstrukcji i materiałów za pomocą SSN i filtrów Kalmana, promotor Z. Waszczyszyn, Kraków 2007.
 • Anna Stankiewicz, Numeryczna analiza zjawisk lokalizacji odkształceń w jednofazowym i dwufazowym ośrodku geotechnicznym (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2007.
 • Magdalena Jakubek, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w wybranych zagadnieniach eksperymentalnej mechaniki materiałów i konstrukcji, promotor Z. Waszczyszyn, Kraków 2008.
 • Piotr Pluciński, Numeryczna analiza efektów mechanicznych korozji stali zbrojeniowej w betonie, promotor Cz. Cichoń, Kraków 2008.
 • Adam Wosatko, Numeryczna analiza zarysowania betonu przy użyciu gradientowego modelu sprzężonej mechaniki uszkodzeń i plastyczności (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2008.
 • Sławomir Milewski, Aproksymacja podwyższonego rzędu w Bezsiatkowej Metodzie Różnic Skończonych oparta na członach korekcyjnych - zastosowania w mechanice (w języku angielskim), promotor J. Orkisz, Kraków 2009.
 • Irena Jaworska, Uogólnienia wielopunktowej metody różnic skończonych dla zagadnień brzegowych mechaniki, promotor J. Orkisz, Kraków 2009.
 • Marta Serafin, Zastosowanie hp-adaptacyjnej MES do obliczeń dwuskalowych (w języku angielskim), promotor W. Cecot, Kraków 2012.
 • Marek Klimczak, Homogenizacja numeryczna hp^2 w modelowaniu nieperiodycznych materiałów lepkosprężystych (w języku angielskim), promotor W. Cecot, Kraków 2016.
 • Magdalena German, Modelowanie korozji chlorkowej i wywołanego nią zarysowania elementów żelbetowych (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2017.
 • Balbina Wcisło, Termomechaniczne modele uwzględniające duże odkształcenia,
  niesprężystość, niestateczność i regularyzację gradientową (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2017.
 • Marcin Tekieli, Wizyjny system pomiarowy do analizy pól deformacji elementów konstrukcyjnych (w języku angielskim), promotor M. Słoński, Kraków 2019.
 • Anna Perduta, Schematy adaptacyjne w wielopłatowej wersji analizy izogeometrycznej z zastosowaniami w problemach nieliniowej sprężystości (w języku angielskim), promotor E. Pabisek, Kraków 2022.
 • Marzena Mucha, Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termo-plastyczności przy dużych odkształceniach (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2023.

Granty

Granty naukowo-badawcze od roku 2011:

 • Grant MNiSW nr N N506 250938, Zastosowania metod bayesowskiego uczenia maszynowego w zagadnieniach identyfikacji mechaniki materiałów i konstrukcji, grant habilitacyjny, kierownik M. Słoński (2010-2013).
 • Grant NCN OPUS nr N N506 369734, Wieloskalowe modelowanie niesprężystych materiałów
  heterogenicznych za pomocą hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych, kierownik W. Cecot (2012-2014).
 • Projekt POIG.01.01.02-10-106/09, "Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, zadanie 3.4 pt. Analiza numeryczna zagadnień pól sprzężonych i procesów degradacji materiałów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem betonu, kierownik J. Pamin (2010-2014).
 • Projekt POIG GEKON1/02/214108/19/2014, Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych, kierownik zespołu W. Cecot (2014-2016).
 • Grant NCN OPUS nr 2014/15/B/ST8/01322, Analiza numeryczna niestateczności izotropowego materiału termoplastycznego przy dużych deformacjach, kierownik J. Pamin (2015-2017).
 • Grant NCN SONATA nr 2015/19/D/ST8/00816, Komputerowa analiza inżynierskich nieustalonych zagadnień termosprężystych i termoplastycznych, za pomocą sprzężonej MES /
  bezsiatkowej MRS, kierownik S. Milewski (2016-2019)
 • Grant NCN OPUS nr 2017/25/B/ST8/02752,  Połączenie wieloskalowej metody elementów skończonych z nieciągłym podejściem Petrowa-Galerkina, kierownik W. Cecot (2017-2019).
 • Grant NAWA PPN/BEK/2018/1/00125, Development of discontinuous Galerkin method with
  polygonal finite elements, stypendium J. Jaśkowca w University of California, Davis USA (2019-2020)

 

Granty naukowo-badawcze w latach 2001-2010:

 • Projekt Badawczy KBN nr 8 T07E 002 20, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy konstrukcji stalowych, kierownik Z. Waszczyszyn (2001-03).
 • Subsydium FNP dla Uczonych, Stosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy zagadnień inżynierii lądowej i wodnej, laureat Z. Waszczyszyn (2001-03).
 • Projekt Badawczy KBN nr 8 T07A 031 20, Hybrydowa analiza konstrukcji sprężysto-plastycznych oparta na współdziałaniu sztucznych sieci neuronowych i MES, kierownik E. Pabisek (2001-03).
 • Projekt Badawczy KBN nr 8 T07A 006 20, Numeryczna analiza zjawisk lokalizacji w jednofazowym i dwufazowym ośrodku geotechnicznym, kierownik J. Pamin (2001-03).
 • Projekt Badawczy KBN nr 8 T07A 006 21 (promotorski), Integracja uogólnionego modelu rysy fikcyjnej z bezelementową metodą Galerkina do analizy płaskiego problemu pękania quasi-kruchego, kierownik Cz. Cichoń (2001-02).
 • Grant MNiI promotorski nr 4 T07E 008 28, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w eksperymentalnej mechanice konstrukcji i materiałów, kierownik Z. Waszczyszyn (2005-06).
 • Grant MNiI nr 4 T07E 060 29, Łączenie MES i SSN do analizy ośrodków z mikrostrukturą i konstrukcji o nieznanych równaniach materiału, kierownik Z. Waszczyszyn (2005-07).
 • Grant MNiSW nr N501 013 32/1520, Obliczeniowe modele gradientowej mechaniki uszkodzenia sprzężonej z teorią plastyczności w zakresie geometrycznie nieliniowym, kierownik J. Pamin (2007-2009).
 • Grant MNiSW nr N N506 1814 33, Zastosowanie bayesowskich sieci neuronowych w mechanice materiałów i konstrukcji, kierownik M. Słoński (2007-2009).
 • Grant MNiSW nr N N506 369734, Wieloskalowe modelowanie niesprężystych materiałów heterogenicznych za pomocą hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych, kierownik W. Cecot (2008-2010).

 

Inne tematy badawcze realizowane w latach 2002-09 w Instytucie L-5
i (do roku 2006) w Zakładzie L-6

Działalność Statutowa

 • Problemy modelowania konstrukcji i materiałów metodami dyskretyzacyjnymi i miękkimi
 • Numeryczna analiza zagadnień statyki, stateczności i dynamiki konstrukcji.
 • Rozwijanie metod obliczeniowych do zagadnień mechaniki konstrukcji.
 • Rozwijanie systemu analizy MES/MRS.
 • Analiza naprężeń i odkształceń resztkowych; rozwijanie metod aproksymacji fizycznie uzasadnionej.
 • Opracowanie nowoczesnego otwartego środowiska programowego do analizy MES zagadnień mechaniki konstrukcji i materiałów.
 • Rozwijanie metod komputerowego wspomagania w budownictwie.
 • Modele obliczeniowe wybranych nieliniowych zagadnień mechanicznych, ich realizacja komputerowa i zastosowania.
 • Opracowanie i implementacje wielokątnej wersji metody elementów skończonych w 2D i 3D.
 • Rozwijanie metod i programów komputerowych do modelowania zagadnień inżynierii lądowej.

 

Badania Własne

 • Algorytmy analizy liniowych i nieliniowych zagadnień mechaniki konstrukcji.
 • Rozwijanie współczesnych metod obliczeniowych w zastosowaniu do metody elementów skończonych.
 • Metody bezsiatkowe. Stan aktualny i kierunki rozwoju. Krytyczny przegląd.
 • Kontrolowana błędem a'posteriori aproksymacja funkcji danej dyskretnym zbiorem jej wartości dla przypadku trójwymiarowego aproksymacja bezsiatkowej MRS.
 • Rozwijanie analizy zagadnień typu shake-down h-adaptacyjną metodą elementów skończonych.
 • Bezsiatkowa metoda wyznaczania pola naprężenia z danych otrzymanych poprzez termowizję.
 • Aproksymacja metodą kroczących najmniejszych kwadratów.
 • Badanie zależności wyników numerycznych, opisujących ewolucję mikro i makrouszkodzeń w materiale, od podziału modelu konstrukcji na elementy skończone.
 • Niestatystyczne metody analizy błędu a posteriori danych eksperymentalnych metodami aproksymacji fizycznie uzasadnionej.
 • Rozwijanie analizy numerycznej modeli wieloskalowych dla zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych.
 • Budowa wybranych narzędzi do symulacji komputerowych.
 • Uogólnienia wielopunktowej metody różnic skończonych.
 • Zastosowanie dwupolowych elementów skończonych wyższego stopnia do modelowania wieloskalowego.
 • Symulacja zjawisk lokalizacji w procesach propagacji fal.

Tematyka

Tematyka działalności naukowej Katedry L-10:

 • Metody dyskretyzacyjne (MES, MRS, MEB, metody bezsiatkowe, a zwłaszcza ich wersje adaptacyjne), pozwalające na wiarygodne i efektywne rozwiązywanie wybranych zagadnień mechaniki, inżynierii lądowej oraz dziedzin pokrewnych;
 • Metody sztucznej inteligencji (szczególnie zastosowania sztucznych sieci neuronowych, wnioskowania rozmytego i algorytmów genetycznych-ewolucyjnych) w inżynierii lądowej;
 • Mechanika materiałów i konstrukcji (szczególnie analiza złożonych modeli i procesów nieliniowych, wieloskalowych, przebiegających w czasie) i zagadnienia multidyscyplinarne;
 • Teoria i implementacja metod odwrotnych z wykorzystaniem danych doświadczalnych;
 • Metody tworzenia oprogramowania (szczególnie integracja software'u, generacja siatek, programowanie równoległe i rozproszone);
 • Metody i oprogramowanie CAD/CAE oraz zastosowania grafiki komputerowej do problemów inżynierskich.

  Zespół Zastosowań Informatyki w Inżynierii

 • Modele obliczeniowe w analizie konstrukcji inżynierskich oraz zagadnień sprzężonych (w tym zastosowania w nowoczesnej analizie ustrojów powierzchniowych, w mechanice konstrukcji betonowych, stalowych i geotechnice oraz analizie trwałości konstrukcji z materiałów kompozytowych);
 • Rozwój metod sztucznej inteligencji w zastosowaniu do zagadnień mechaniki i inżynierii lądowej (w szczególności zagadnienia identyfikacji, programy hybrydowe MES/SSN, Bayesowskie sieci neuronowe);
 • Modele obliczeniowe w analizie materiałów (w tym modele nielokalne zjawiska lokalizacji, analiza propagacji pękania, modelowanie kompozytów i homogenizacja obliczeniowa);
 • Metody dyskretyzacyjne i tworzenie nowoczesnego otwartego środowiska programowego do analizy zagadnień mechaniki konstrukcji i materiałów metodą elementów skończonych.

Zespół Metod Obliczeniowych w Mechanice

 • Modelowanie wieloskalowe;
 • Zastosowania hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych w inżynierii lądowej i mechanice;
 • Rozwijanie i zastosowanie metod bezsiatkowych do niestacjonarnych zadań nieliniowych;
 • Hybrydowe teoretyczno-doświadczalne metody analizy w mechanice ciał odkształcalnych;
 • Modelowanie bezpiecznego czasu eksploatacji za pomocą metod mechaniki zniszczenia;
 • Metody optymalizacji;
 • Zagadnienia wielopolowe;
 • Zastosowania metod brzegowych i typu Trefftza, zagadnienia propagacji fal.

Seminarium L52 2016/17/Z

 • Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Terminy seminariów:

04.10.2016 r. Dr inż. Jacek Magiera Podstawy BIM (Building Information Management)
25.10.2016 r.  Prof. dr hab inż. Witold Cecot Obliczenia wieloskalowe za pomocą MsFEM w wersji mixed 
15.11.2016 r. Dr hab. inż. Sergiy Fialko, prof. PK  Block Subspace Projection PCG Method for Solution of Natural Vibration Problems in Structural Analysis
29.11.2016 r. Mgr inż. Maciej Głowacki 

Wybrane zagadnienia obliczeń ewolucyjnych

13.12.2016 r. Dr inż. Sławomir Milewski Wybrane algorytmy obliczeniowe dla zadań fizycznie nieliniowych
24.01.2017 r.

Dr Irena Jaworska

Wybrane aspekty zastosowania BMRS w zagadnieniach homogenizacji numerycznej
31.01.2017 r.

Dr inż. Michał Pazdanowski

Wybrane aspekty analizy konstrukcji metalowych poddanych działaniu pożaru

 

 

 

Seminarium L51 2016/17/Z

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

Terminy seminariów:

 03.11.2016  Dr R. Putanowicz  Druk 3D w badaniach naukowych