Seminarium 2020/21

 • Seminaria Katedry L-10 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie.

Terminy seminariów:

DATA OSOBA PROWADZĄCA TEMAT
15.10.2020 prof. dr hab. inż. Witold Cecot  The Discontinuous Petrov Galerkin methodology for the mixed Multiscale Finite Element Method
29.10.2020 dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK Bezpośrednia metoda optymalizacji Monte Carlo w eliptycznych i parabolicznych zagadnieniach odwrotnych
12.11.2020   mgr inż. Anna Perduta Schematy adaptacyjne w wielopłatowej wersji analizy izogeometrycznej z zastosowaniami dla materiałów nieliniowych
26.11.2020  dr hab. inż. Jan Jaśkowiec Symetryczne schematy całkowania wysokiego rzędu dla przestrzennych elementów skończonych
03.12.2020 dr inż. Jacek Magiera
dr inż. Marek Klimczak
Standaryzacja BIM w Polsce. Wytyczne dla drogownictwa BIM i podręcznik BIM Standard PL
07.01.2021 dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK Bezpośrednia metoda optymalizacji Monte Carlo w odwrotnych zagadnieniach eliptycznych oraz metoda Monte Carlo w problemach parabolicznych
21.01.2021 dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK Wybrane zastosowania współczesnych sieci neuronowych w inżynierii
28.01.2021 dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK cd. Wybrane zastosowania współczesnych sieci neuronowych w inżynierii
18.03.2021 mgr inż. Daniel Bachniak (AGH) Analiza Izogeometryczna oraz algorytmy optymalizacji w zastosowaniu do projektowania wieloetapowych procesów obróbki cieplnej stali w czasie kontrolowanego chłodzenia
25.03.2021 dr inż. arch. Michał Nessel (WA PK) O technikach programistycznych i optymalizacyjnych w
architekturze
08.04.2021

dr inż. Jakub Sawicki (AGH)

Memetyczna strategia rozwiązywania problemów optymalizacji globalnej ciągłej z nieusuwalnym złym uwarunkowaniem
22.04.2021 Prof. dr. hab. inż. Waldemar Rachowicz Nieciągła metoda Petrova-Galerkina dla ściśliwych przepływów lepkich
w trzech wymiarach
 29.04.2021 prof. dr. hab. inż. Robert Schaefer (AGH) Dynamika stochastyczna i warunki stopowania hierarchicznych strategii ewolucyjnych
13.05.2021 dr hab. inż. Andrzej Skrzat (Politechnika Rzeszowska) Symulacja procesu wyciskania metodą KOBO z zastosowaniem modelu materiału Bodnera-Partoma
27.05.2021 Dr inż. Marta Wójcik (Politechnika Rzeszowska) Zastosowanie modelu Chaboche’a w symulacjach numerycznych procesu wyciskania metodą KOBO
17.06.2021 Dr inż. Adam Wosatko Simulations of Concrete Cracking Using Gradient Damage
 • Seminaria Zespołów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 414 i 17 (lab. D i E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie.

Terminy seminariów:

DATA

OSOBA
PROWADZĄCA

TEMAT
08.10.2020 dr inż. Marek Klimczak  Towards numerical modeling of asphalt concrete
08.10.2020 dr inż. Adam Wosatko Gradient Damage with Evolving Internal Length Scale
22.10.2020 mgr inż. Mateusz Dryzek Iteracyjna wieloskalowa metoda elementów skończonych dla kompozytowych belek i płyt
05.11.2020 mgr inż. Maciej Głowacki  Dedykowane AE w wybranych dużych zagadnieniach optymalizacji - aktualny stan pracy doktorskiej
10.12.2020 dr inż. Marta Oleksy Kondensacja dynamiczna w MsFEM
14.01.2021 dr inż. Michał Pazdanowski Aspekty losowe w projektowaniu konstrukcji metalowych
11.03.2021 mgr inż. Mateusz Dryzek Iteracyjna MsFEM dla belek i płyt typu "sandwich"
20.05.2021  mgr inż. Maciej Głowacki Dedykowane AE w wybranych dużych zagadnieniach optymalizacji - aktualny stan pracy doktorskiej

 

 

Archiwum seminariów L-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium 2019/20/Z

 • Seminaria Katedry L-10 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

17.10.2019 Pracownicy L-10 Seminarium dydaktyczne
07.11.2019 prof. dr hab. Maciej Paszyński Isogeometric analysis with piece-wise constant test functions
14.11.2019 dr inż. Dorota Jasińska

Model konstytutywny grafenu i nanorurek węglowych oparty
naoddziaływaniach międzyatomowych

28.11.2019 prof. dr hab. inż. Witold Cecot Ulepszony operator prolongacji w wieloskalowej metodzie MsFEM
12.12.2019 dr hab Danuta Szeliga  Design of automotive steels with enhanced local fracture resistance during forming
09.01.2020 dr hab. inż. Jan Jaśkowiec Schematy całkowania wysokiego rzędu dla przestrzennych elementów skończonych
23.01.2020 dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK et al. Analiza numeryczna wybranych zagadnień mechaniki betonu
 • Seminaria Zespołów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 414 i 17 (lab. D i E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

24.10.2019 mgr inż. Mateusz Dryzek Wieloskalowe i wielofizykalne modelowanie niejednorodnych materiałów i struktur - relacja z kursu CISM w Udine
05.12.2019 dr inż. Aleksander Matuszak/ dr inż. Roman Putanowicz Powierzchnia interakcji przekroju żelbetowego jako odwzorowanie z przestrzeni kinematycznej do przestrzeni statycznej
16.01.2020 dr inż. Jacek Magiera

Zbieżność iteracyjnej wersji metody globalnej

Seminarium L52 2018/19/L

Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, czwartek 12:45-14:15, sala 414 (lab. D), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

28.03.2019 Prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz O pewnych koncepcjach analizy mało licznych danych eksperymentalnych o niskiej jakości.
11.04.2019 dr inż. Marek Klimczak 
Toward asphalt concrete modeling by the multiscale finite
element method.
Druga część seminarium będzie poświęcona dyskusji na temat
modyfikacji programu studiów.
25.04.2019 dr inż. Marek Klimczak   
Toward asphalt concrete modeling by the multiscale finite
element method - cd.
16.05.2019 mgr inż. Mateusz Dryzek
The multiscale FEM - literature review and development
proposal
13.06.2019 dr inż. Jacek Magiera
Strategia iteracji i zbieżność metody
globalnej

 

 

 

 

 

Seminarium 2018/19/L

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19,
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

07.03.2019 Pracownicy L-5 Zebranie Instytutu
21.03.2019 dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK Semi-analytical approach to analysis of moving load problems
04.04.2019 dr inż. Sławomir Milewski
Inverse thermal problem - formulation and numerical
analysis
09.05.2019 dr inż. Sławomir Milewski
Inverse thermal problem - formulation and numerical
analysis - cd.
23.05.2019 mgr inż. Marta Wójcik

Zastosowanie metod logiki rozmytej w identyfikacji parametrów umocnienia materiału sprężysto-plastycznego. Rozmyta analiza wybranych procesów przeróbki plastycznej

 27.06.2019  Dyrekcja  Zebranie pracowników Instytutu

 

 

Seminarium 2019/20/L

 

 • Seminaria Katedry L-10 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych 
  w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie

Terminy seminariów:

27.02.2020 prof. dr hab. inż. Witold Cecot Zebranie Katedry
 05.03.2020 dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK

dr inż. Krzysztof Podleś

Praktyczne, zawansowane  problemy modelowania komputerowego konstrukcji w systemie Robot i Zsoil
 18.06.2020 mgr inż. Marzena Mucha Sformułowanie współrotacyjne
 • Seminaria Zespołów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych 
  w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 414 i 17 (lab. D i E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie.

Terminy seminariów:

     
     
     

Seminarium 2018/19/Z

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19,
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

11.10.2018 dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK z zespołem IdeaLogic Nowatorskie zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w oprogramowaniu wykorzystującym metodę elementów skończonych, przeznaczonym do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich w budownictwie
25.10.2018 prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz A MIXED FINITE ELEMENT FORMULATION FOR FINITE ELASTICITYWITH STIFF TWO FIBRE REINFORCEMENT

15.11.2018

mgr inż. Rafał Pilecki

Dynamiczna odpowiedź wielowarstwowych układów ciągłych na ruchome obciążenia

22.11.2018

dr inż. Jacek Magiera

"BIM w praktyce" 
BIM Standard PL i innych projektach wsparcia BIM w Polsce

06.12.2018

 

dr hab. inż. Siergiej Fialko

SCAD FEA software: advanced analysis options in structural mechanics and civil engineering.
10.01.2019 dr inż. Sławomir Milewski
dr inż. Roman Putanowicz 
Higher order meshless schemes applied to the finite element method in elliptic problems, cz.I

17.01.2019 dr inż. Sławomir Milewski
dr inż. Roman Putanowicz 
Higher order meshless schemes applied to the finite element method in elliptic problems, cz.II

 

 

Seminarium L52 2018/19/Z

Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, czwartek 12:45-14:15, sala 414 (lab. D), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

18.10.2018 r. dr inż. Roman Putanowicz  

Wprowadzenie do programu wizualizacji wyników ParaView

08.11.2018 r.

dr Irena Jaworska

Multipoint MFDM for two-scale analysis of heterogeneous materials

29.11.2018 r.

prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Prolongacja w metodzie DPG

04.01.2019

mgr Jacek Wolnicki

Analiza numeryczna zagadnień odwrotnych mechaniki - prezentacja wstępnego planu doktoratu oraz pierwszych wyników obliczeń

 

 

 

Seminarium L51 2018/19/Z

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

 15.11.18  dr R. Putanowicz Dyskusja nt. skuteczności procesu dydaktycznego
 29.11.18  dr A. Matuszak, dr R. Putanowicz Powierzchnia SGN przekroju żelbetowego jako odwzorowanie z przestrzeni zmiennych kinematycznych do przestrzeni zmiennych
statycznych

  

 

 

 

 

Seminarium 2017/18/L

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018,
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

08.03.2018 Prof. dr hab. inż. Witold Cecot  Podstawy stabilnej i dostosowanej aproksymacji za pomocą metodologii DPG
22.03.2018 dr hab. inż. Tomasz Jankowiak (Politechnika Poznańska) Określanie właściwości materiałów przy dużej prędkości
deformacji
05.04.2018 dr inż. Jan Jaśkowiec  

Trójwymiarowe modelowanie numeryczne płyt i powłok
wielowarstwowych za pomocą dwuwymiarowego obszaru
referencyjnego

19.04.2018 prof. Sébastien Mercier (Universite de Lorraine, Metz) Behavior of porous material under dynamic conditions
10.05.2018 mgr inż. Michał Kołaczkowski Optymalizacja topologii konstrukcji ze względu na minimum przemieszczenia
24.05.2018 dr inż. Mariusz Hebda (L-1) Wyznaczanie nośności elementów konstrukcyjnych z
laminatów FRP z wykorzystaniem własnej metody opartej na sprężystych stanach własnych
07.06.2018

mgr inż. Marzena Mucha

 

mgr inż. Mateusz Dryzek

Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termoplastyczności przy dużych odkształceniach

 

Modelowanie właściwości mechanicznych wybranych zaawansowanych materiałów za pomocą wieloskalowych elementów skończonych

 

 

Seminarium L51 2017/18/L

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

 15.03.18 dr R. Putanowicz Interpretacje wybranych pojęć z geometrii
różniczkowej
 12.04.18 dr B. Wcisło Podstawy Metody Elementów Wirtualnych
 26.04.18 dr M. Jakubek, dr R. Putanowicz Struktury algebraiczne

  

Archiwum seminariów Zakładu L-51 

 

 

 

Seminarium L52 2017/18/L

Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, czwartek 12:45-14:15, sala 414 (lab. D), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

01.03.2018 r. Prof dr hab. inż. Janusz Orkisz O pewnej propozycji analizy nielicznych pomiarów eksperymentalnych niskiej jakości
15.03.2018 r. dr hab. inż. Andrzej Skrzat, prof. PRz Mikropolarna teoria sprężystości - implementacja elementów skończonych w programie ABAQUS, aplikacje,
wyznaczanie stałych materiałowych
12.04.2018 r. mgr inż. Mateusz Dryzek

Numeryczna analiza złącza kątownika 

17.05.2018 r. dr inż. Sławomir Milewski

Obliczanie przemieszczeń konstrukcji o dużych rozpiętościach na podstawie pomiarów światłowodowych odkształceń

14.06.2018 r. dr inż. Michał Pazdanowski

Modelowanie połączeń na śruby w konstrukcjach metalowych

 

 

 Archiwum seminariów Zakładu L-52

 

 

Seminarium 2017/18/Z

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018,
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

 19.10.2017 prof. L. Demkowicz
(Univ. of Texas at Austin, USA)
DPGstar Method 
 09.11.2017

dr inż. Łukasz Bąk
(Politechnika Rzeszowska) 

Dobór parametrów pracy przesiewacza wykorzystującego zjawisko rezonansu parametrycznego
 23.11.2017 prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz Modelowanie przewodów linii energetycznych z uwzględnieniem danych pomiarowych
 30.11.2017
mgr Łukasz Wściubiak

Rzecznik patentowy PK

Ochrona własności intelektualnej
 14.12.2017  prof. Ignacio Muga (Institute of Mathematics, Pontifical Catholic University of Valparaíso, Chile) Residual Minimization: A new FEM approach
 11.01.2018 dr inż. Sławomir Milewski Zmodyfikowana metoda Monte Carlo do aproksymacji rozwiązywania eliptycznych problemów brzegowych w wybranym punkcie obszaru

 

 

 

 

 

Seminarium L51 2017/18/Z

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

26.10.17 dr hab. M. Słoński, dr J. Jaśkowiec Referaty z konferencji IPM-2017 i COMPLAS-2017 
16.11.17 dr P. Pluciński, dr A. Stankiewicz, dr A. Wosatko Referaty z konferencji CMM-2017
07.12.17 dr B. Wcisło, mgr M. Mucha Referaty z konferencji CMM-2017 i seminarium PHA-2017
18.01.18 dr hab. J. Pamin MES dla zagadnienia przepływu Darcy'ego

  

 

 

 

Seminarium L52 2017/18/Z

Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, czwartek 12:45-14:15, sala 414 (lab. D), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

12.10.2017 r. Dr Irena Jaworska 

Analiza błędów w BMRS i innych metodach bezsiatkowych

26.10.2017 r. Dr inż. Michał Pazdanowski Error driven remeshing strategy in an elastic-plastic shakedown problem
16.11.2017 r. Mgr inż. Maciej Głowacki Obliczenia ewolucyjne - wybrane zagadnienia i wyniki testów
 25.01.2018 r. Dr inż. Małgorzata Stojek  
Research and Education in Computational Science and
Engineering

 

 

 

Seminarium 2016/17/L

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017,
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynku WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

 09.03.17 Dr Paweł Szeptyński Rozkład widmowy tensorów sprężystości i jego
zastosowania
 23.03.17 Prof. Ryszard Białecki (PŚl) Metoda właściwej dekompozycji ortogonalnej, jako narzędzie redukcji stopni swobody, modelowania wieloskalowego oraz zadań odwrotnych
 06.04.17 Mgr Marcin Tekieli Zastosowanie pomiarów optycznych w mechanice materiałów i konstrukcji
 20.04.17 Dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska Modele mikromechaniczne materiałów niejednorodnych w zakresie nieliniowym
 18.05.17 Prof. A. Urbański, prof. A. Truty, mgr M. Richter (WIŚ) Stateczność maszyn roboczych ciężkich poruszających się po słabonośnym podłożu
 01.06.17  Dr Jan Jaśkowiec, dr P. Pluciński Trójwymiarowa numeryczna analiza płyt warstwowych
 08.06.17

Zespół z ArCADiasoft Chudzik sp.j. 

Praca w systemie ArCADia BIM

Archiwum seminariów Instytutu L-5

 

 SEMINARIA ZAKŁADOWE:

L-51 Zakład Zastosowań Informatyki w Inżynierii

L-52 Katedra Metod Obliczeniowych w Mechanice

 

 

Seminarium L52 2016/17/L

 • Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, wtorek 9:15-10:45, sala 414 (lab. D), IVp. budynku WIEiK

Terminy seminariów:

14.03.2017 r. Dr inż. Sławomir Milewski

Identyfikacja obciążenia konstrukcji kratowych za pomocą algorytmów genetycznych

21.03.2017 r. Prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Nieciągła metoda Galerkina (Discontinuous Galerkin)

04.04.2017 r. Dr inż. Łukasz Kaczmarczyk Modelowanie pękania w nuklearnym graficie
11.04.2017 r. Dr inż. Marek Klimczak

Proper Orthogonal Decomposition - revisited 

25.04.2017 r. Mgr inż. Mateusz Dryzek 
Technologia druku 3D i właściwości mechaniczne
otrzymywanych obiektów
13.06.2017 r.

Dr inż. Michał Pazdanowski

Structural Health Monitoring in the context of Value of Information
20.06.2017 r.

Mgr inż. Maciej Głowacki

 Seminarium odwołane

27.06.2017 r.

Dr inż. Jacek Magiera

Nowe wyniki dla analiz stanów resztkowych w szynach
kolejowych na podstawie danych neutronograficznych

  Archiwum seminariów Zakładu L-52

 

 

Seminarium L51 2018/19/L

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

14.03.2019   Dyskusja nt. reformy procesu dydaktycznego na WIL
16.05.2019   mgr M. Mucha Numerical Analysis of a Propagative Instability
using Large Strain Thermo-Elasto-Visco-Plasticity

  

 

 

 

 

Rozprawy

Rozprawy/postępowania habilitacyjne:

 • Wojciech Karmowski, Wspomagana teorią interpretacja wyników eksperymentów mechaniki ciał odkształcalnych, Monografia 251/1999, Seria Podstawowe Nauki Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.
 • Jerzy Pamin, Gradientowe modele kontinuum: sformułowanie, dyskretyzacja i zastosowania (w języku angielskim), Monografia 301/2004, Seria Inżynieria Lądowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
 • Witold Cecot, Analiza wybranych zagadnień niesprężystych h-adaptacyjną metodą elementów skończonych (w języku angielskim), Monografia 323/2005, Seria Mechanika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
 • Ewa Pabisek, Systemy hybrydowe integrujące MES i SSN w analizie wybranych problemów mechaniki konstrukcji i materiałów, Monografia 369/2008, Seria Inżynieria Lądowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
 • Marek Słoński,  Bayesowskie uczenie maszynowe w analizie wybranych problemów identyfikacji w mechanice materiałów i konstrukcji, Monografia 473/2014, Seria Inżynieria Lądowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014. 
 • Jan Jaśkowiec, habilitacja za cykl publikacji nt. Nieciągłe pola w numerycznej analizie wybranych problemów mechaniki ciał stałych, Kraków 2018.
 • Sławomir Milewski, habilitacja za cykl publikacji nt. Rozwijanie odpowiednich kombinacji metod typu deterministycznego i stochastycznego do numerycznej analizy wybranych problemów termicznych i mechanicznych, Kraków 2019.
 • Irena Jaworska, habilitacja za cykl publikacji nt. Wielopunktowa bezsiatkowa MRS wyższego rzędu dla zagadnień nieliniowych i niejednorodnych materiałów, Kraków 2019.
 • Adam Wosatko, habilitacja za cykl publikacji nt. Zaawansowane modelowanie zarysowania betonu i konstrukcji betonowych, Kraków 2022.

Prace doktorskie:

 • Andrzej Skrzat, Rekonstrukcja naprężeń resztkowych w kole pojazdu szynowego metodą fizycznie uzasadnionej aproksymacji wyników niszczących badań eksperymentalnych, promotor Janusz Orkisz, Rzeszów 1998.
 • Piotr Mika, Nośność zniszczeniowa lepkosprężystych konstrukcji powierzchniowych, promotor J. Białkiewicz, Gliwice 2000.
 • Jacek Magiera, Hybrydowa eksperymentalno-numeryczna analiza naprężeń resztkowych w szynach kolejowych, promotor J. Orkisz, Kraków 2001.
 • Marek Słoński, Zastosowanie modelowania rozmytego w programowaniu systemów zbiorników małej retencji w zlewniach górskich, promotor J. Szczęsny, Kraków 2001.
 • Szymon Łukaszyk, Metryka pomiarowa, przykłady zastosowań aproksymacyjnych w mechanice doświadczalnej, promotor W. Karmowski, Kraków 2002.
 • Aleksander Matuszak, Częściowa wymiana materiału bez zmiany stanu naprężenia w płaskich zagadnieniach teorii sprężystości, promotor Z. Waszczyszyn, Kraków 2003.
 • Jan Jaśkowiec, Integracja MES z BMG w dwuwymiarowej analizie propagacji pękania quasi-kruchego, promotor Cz. Cichoń, Kraków 2003.
 • Józef Krok, Oszacowanie błędów a posteriori rezultatów obliczeń MES/MRS i badań eksperymentalnych w zagadnieniach mechaniki, promotor J. Orkisz, Kraków 2004.
 • Piotr Romanowski, Analiza numeryczna trwałości elementów konstrukcji betonowych poddanych obciążeniom chemiczno-mechanicznym, promotor Cz. Cichoń, Kraków 2005.
 • Łukasz Kaczmarczyk, Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych, promotor Z. Waszczyszyn, Kraków 2006.
 • Agnieszka Krok, Analiza wybranych zagadnień mechaniki konstrukcji i materiałów za pomocą SSN i filtrów Kalmana, promotor Z. Waszczyszyn, Kraków 2007.
 • Anna Stankiewicz, Numeryczna analiza zjawisk lokalizacji odkształceń w jednofazowym i dwufazowym ośrodku geotechnicznym (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2007.
 • Magdalena Jakubek, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w wybranych zagadnieniach eksperymentalnej mechaniki materiałów i konstrukcji, promotor Z. Waszczyszyn, Kraków 2008.
 • Piotr Pluciński, Numeryczna analiza efektów mechanicznych korozji stali zbrojeniowej w betonie, promotor Cz. Cichoń, Kraków 2008.
 • Adam Wosatko, Numeryczna analiza zarysowania betonu przy użyciu gradientowego modelu sprzężonej mechaniki uszkodzeń i plastyczności (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2008.
 • Sławomir Milewski, Aproksymacja podwyższonego rzędu w Bezsiatkowej Metodzie Różnic Skończonych oparta na członach korekcyjnych - zastosowania w mechanice (w języku angielskim), promotor J. Orkisz, Kraków 2009.
 • Irena Jaworska, Uogólnienia wielopunktowej metody różnic skończonych dla zagadnień brzegowych mechaniki, promotor J. Orkisz, Kraków 2009.
 • Marta Serafin, Zastosowanie hp-adaptacyjnej MES do obliczeń dwuskalowych (w języku angielskim), promotor W. Cecot, Kraków 2012.
 • Marek Klimczak, Homogenizacja numeryczna hp^2 w modelowaniu nieperiodycznych materiałów lepkosprężystych (w języku angielskim), promotor W. Cecot, Kraków 2016.
 • Magdalena German, Modelowanie korozji chlorkowej i wywołanego nią zarysowania elementów żelbetowych (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2017.
 • Balbina Wcisło, Termomechaniczne modele uwzględniające duże odkształcenia,
  niesprężystość, niestateczność i regularyzację gradientową (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2017.
 • Marcin Tekieli, Wizyjny system pomiarowy do analizy pól deformacji elementów konstrukcyjnych (w języku angielskim), promotor M. Słoński, Kraków 2019.
 • Anna Perduta, Schematy adaptacyjne w wielopłatowej wersji analizy izogeometrycznej z zastosowaniami w problemach nieliniowej sprężystości (w języku angielskim), promotor E. Pabisek, Kraków 2022.
 • Marzena Mucha, Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termo-plastyczności przy dużych odkształceniach (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2023.

Granty

Granty naukowo-badawcze od roku 2011:

 • Grant MNiSW nr N N506 250938, Zastosowania metod bayesowskiego uczenia maszynowego w zagadnieniach identyfikacji mechaniki materiałów i konstrukcji, grant habilitacyjny, kierownik M. Słoński (2010-2013).
 • Grant NCN OPUS nr N N506 369734, Wieloskalowe modelowanie niesprężystych materiałów
  heterogenicznych za pomocą hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych, kierownik W. Cecot (2012-2014).
 • Projekt POIG.01.01.02-10-106/09, "Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, zadanie 3.4 pt. Analiza numeryczna zagadnień pól sprzężonych i procesów degradacji materiałów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem betonu, kierownik J. Pamin (2010-2014).
 • Projekt POIG GEKON1/02/214108/19/2014, Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych, kierownik zespołu W. Cecot (2014-2016).
 • Grant NCN OPUS nr 2014/15/B/ST8/01322, Analiza numeryczna niestateczności izotropowego materiału termoplastycznego przy dużych deformacjach, kierownik J. Pamin (2015-2017).
 • Grant NCN SONATA nr 2015/19/D/ST8/00816, Komputerowa analiza inżynierskich nieustalonych zagadnień termosprężystych i termoplastycznych, za pomocą sprzężonej MES /
  bezsiatkowej MRS, kierownik S. Milewski (2016-2019)
 • Grant NCN OPUS nr 2017/25/B/ST8/02752,  Połączenie wieloskalowej metody elementów skończonych z nieciągłym podejściem Petrowa-Galerkina, kierownik W. Cecot (2017-2019).
 • Grant NAWA PPN/BEK/2018/1/00125, Development of discontinuous Galerkin method with
  polygonal finite elements, stypendium J. Jaśkowca w University of California, Davis USA (2019-2020)

 

Granty naukowo-badawcze w latach 2001-2010:

 • Projekt Badawczy KBN nr 8 T07E 002 20, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy konstrukcji stalowych, kierownik Z. Waszczyszyn (2001-03).
 • Subsydium FNP dla Uczonych, Stosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy zagadnień inżynierii lądowej i wodnej, laureat Z. Waszczyszyn (2001-03).
 • Projekt Badawczy KBN nr 8 T07A 031 20, Hybrydowa analiza konstrukcji sprężysto-plastycznych oparta na współdziałaniu sztucznych sieci neuronowych i MES, kierownik E. Pabisek (2001-03).
 • Projekt Badawczy KBN nr 8 T07A 006 20, Numeryczna analiza zjawisk lokalizacji w jednofazowym i dwufazowym ośrodku geotechnicznym, kierownik J. Pamin (2001-03).
 • Projekt Badawczy KBN nr 8 T07A 006 21 (promotorski), Integracja uogólnionego modelu rysy fikcyjnej z bezelementową metodą Galerkina do analizy płaskiego problemu pękania quasi-kruchego, kierownik Cz. Cichoń (2001-02).
 • Grant MNiI promotorski nr 4 T07E 008 28, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w eksperymentalnej mechanice konstrukcji i materiałów, kierownik Z. Waszczyszyn (2005-06).
 • Grant MNiI nr 4 T07E 060 29, Łączenie MES i SSN do analizy ośrodków z mikrostrukturą i konstrukcji o nieznanych równaniach materiału, kierownik Z. Waszczyszyn (2005-07).
 • Grant MNiSW nr N501 013 32/1520, Obliczeniowe modele gradientowej mechaniki uszkodzenia sprzężonej z teorią plastyczności w zakresie geometrycznie nieliniowym, kierownik J. Pamin (2007-2009).
 • Grant MNiSW nr N N506 1814 33, Zastosowanie bayesowskich sieci neuronowych w mechanice materiałów i konstrukcji, kierownik M. Słoński (2007-2009).
 • Grant MNiSW nr N N506 369734, Wieloskalowe modelowanie niesprężystych materiałów heterogenicznych za pomocą hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych, kierownik W. Cecot (2008-2010).

 

Inne tematy badawcze realizowane w latach 2002-09 w Instytucie L-5
i (do roku 2006) w Zakładzie L-6

Działalność Statutowa

 • Problemy modelowania konstrukcji i materiałów metodami dyskretyzacyjnymi i miękkimi
 • Numeryczna analiza zagadnień statyki, stateczności i dynamiki konstrukcji.
 • Rozwijanie metod obliczeniowych do zagadnień mechaniki konstrukcji.
 • Rozwijanie systemu analizy MES/MRS.
 • Analiza naprężeń i odkształceń resztkowych; rozwijanie metod aproksymacji fizycznie uzasadnionej.
 • Opracowanie nowoczesnego otwartego środowiska programowego do analizy MES zagadnień mechaniki konstrukcji i materiałów.
 • Rozwijanie metod komputerowego wspomagania w budownictwie.
 • Modele obliczeniowe wybranych nieliniowych zagadnień mechanicznych, ich realizacja komputerowa i zastosowania.
 • Opracowanie i implementacje wielokątnej wersji metody elementów skończonych w 2D i 3D.
 • Rozwijanie metod i programów komputerowych do modelowania zagadnień inżynierii lądowej.

 

Badania Własne

 • Algorytmy analizy liniowych i nieliniowych zagadnień mechaniki konstrukcji.
 • Rozwijanie współczesnych metod obliczeniowych w zastosowaniu do metody elementów skończonych.
 • Metody bezsiatkowe. Stan aktualny i kierunki rozwoju. Krytyczny przegląd.
 • Kontrolowana błędem a'posteriori aproksymacja funkcji danej dyskretnym zbiorem jej wartości dla przypadku trójwymiarowego aproksymacja bezsiatkowej MRS.
 • Rozwijanie analizy zagadnień typu shake-down h-adaptacyjną metodą elementów skończonych.
 • Bezsiatkowa metoda wyznaczania pola naprężenia z danych otrzymanych poprzez termowizję.
 • Aproksymacja metodą kroczących najmniejszych kwadratów.
 • Badanie zależności wyników numerycznych, opisujących ewolucję mikro i makrouszkodzeń w materiale, od podziału modelu konstrukcji na elementy skończone.
 • Niestatystyczne metody analizy błędu a posteriori danych eksperymentalnych metodami aproksymacji fizycznie uzasadnionej.
 • Rozwijanie analizy numerycznej modeli wieloskalowych dla zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych.
 • Budowa wybranych narzędzi do symulacji komputerowych.
 • Uogólnienia wielopunktowej metody różnic skończonych.
 • Zastosowanie dwupolowych elementów skończonych wyższego stopnia do modelowania wieloskalowego.
 • Symulacja zjawisk lokalizacji w procesach propagacji fal.

Tematyka

Tematyka działalności naukowej Katedry L-10:

 • Metody dyskretyzacyjne (MES, MRS, MEB, metody bezsiatkowe, a zwłaszcza ich wersje adaptacyjne), pozwalające na wiarygodne i efektywne rozwiązywanie wybranych zagadnień mechaniki, inżynierii lądowej oraz dziedzin pokrewnych;
 • Metody sztucznej inteligencji (szczególnie zastosowania sztucznych sieci neuronowych, wnioskowania rozmytego i algorytmów genetycznych-ewolucyjnych) w inżynierii lądowej;
 • Mechanika materiałów i konstrukcji (szczególnie analiza złożonych modeli i procesów nieliniowych, wieloskalowych, przebiegających w czasie) i zagadnienia multidyscyplinarne;
 • Teoria i implementacja metod odwrotnych z wykorzystaniem danych doświadczalnych;
 • Metody tworzenia oprogramowania (szczególnie integracja software'u, generacja siatek, programowanie równoległe i rozproszone);
 • Metody i oprogramowanie CAD/CAE oraz zastosowania grafiki komputerowej do problemów inżynierskich.

  Zespół Zastosowań Informatyki w Inżynierii

 • Modele obliczeniowe w analizie konstrukcji inżynierskich oraz zagadnień sprzężonych (w tym zastosowania w nowoczesnej analizie ustrojów powierzchniowych, w mechanice konstrukcji betonowych, stalowych i geotechnice oraz analizie trwałości konstrukcji z materiałów kompozytowych);
 • Rozwój metod sztucznej inteligencji w zastosowaniu do zagadnień mechaniki i inżynierii lądowej (w szczególności zagadnienia identyfikacji, programy hybrydowe MES/SSN, Bayesowskie sieci neuronowe);
 • Modele obliczeniowe w analizie materiałów (w tym modele nielokalne zjawiska lokalizacji, analiza propagacji pękania, modelowanie kompozytów i homogenizacja obliczeniowa);
 • Metody dyskretyzacyjne i tworzenie nowoczesnego otwartego środowiska programowego do analizy zagadnień mechaniki konstrukcji i materiałów metodą elementów skończonych.

Zespół Metod Obliczeniowych w Mechanice

 • Modelowanie wieloskalowe;
 • Zastosowania hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych w inżynierii lądowej i mechanice;
 • Rozwijanie i zastosowanie metod bezsiatkowych do niestacjonarnych zadań nieliniowych;
 • Hybrydowe teoretyczno-doświadczalne metody analizy w mechanice ciał odkształcalnych;
 • Modelowanie bezpiecznego czasu eksploatacji za pomocą metod mechaniki zniszczenia;
 • Metody optymalizacji;
 • Zagadnienia wielopolowe;
 • Zastosowania metod brzegowych i typu Trefftza, zagadnienia propagacji fal.

Seminarium L52 2016/17/Z

 • Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Terminy seminariów:

04.10.2016 r. Dr inż. Jacek Magiera Podstawy BIM (Building Information Management)
25.10.2016 r.  Prof. dr hab inż. Witold Cecot Obliczenia wieloskalowe za pomocą MsFEM w wersji mixed 
15.11.2016 r. Dr hab. inż. Sergiy Fialko, prof. PK  Block Subspace Projection PCG Method for Solution of Natural Vibration Problems in Structural Analysis
29.11.2016 r. Mgr inż. Maciej Głowacki 

Wybrane zagadnienia obliczeń ewolucyjnych

13.12.2016 r. Dr inż. Sławomir Milewski Wybrane algorytmy obliczeniowe dla zadań fizycznie nieliniowych
24.01.2017 r.

Dr Irena Jaworska

Wybrane aspekty zastosowania BMRS w zagadnieniach homogenizacji numerycznej
31.01.2017 r.

Dr inż. Michał Pazdanowski

Wybrane aspekty analizy konstrukcji metalowych poddanych działaniu pożaru

 

 

 

Seminarium L51 2016/17/Z

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

Terminy seminariów:

 03.11.2016  Dr R. Putanowicz  Druk 3D w badaniach naukowych

  

Seminarium 2016/17/Z

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

13.10.2016 Dr J. Jaśkowiec Arbitrary elements and very high-order elements in thermal and elasticity problems
27.10.2016  Dr P. Kozioł (L-2)  Droga szynowa jako konstrukcja o właściwościach nieliniowych i stochastycznych
10.11.2016 Dr A. Tomana (Datacomp) BIM 3D+ Wybrane problemy projektowania poza geometrycznego
24.11.2016 Prof. W. Cecot Wieloskalowa MES (MsFEM) wyższego stopnia dla sformułowań
przemieszczeniowych i mieszanych
15.12.2016 Mgr M. Klimczak Homogenizacja numeryczna hp^2 w modelowaniu nieperiodycznych materiałów lepkosprężystych
12.01.2017 Mgr M. German Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements
19.01.2017 Dr J. Magiera Nowe analizy stanów resztkowych w szynach kolejowych na podstawie danych neutronograficznych

 

 

 

Publikacje Zakładu L-51 od roku 2013

2019

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

 1. Pluciński P., Jaśkowiec J. Thermo-mechanical modelling of laminated glass with the use of two-dimensional in-plane mesh, Composite Structures, 207, p. 935-948, 2019. DOI 10.1016/j.compstruct.2018.09.012 (A 35p.)

 2. Perduta A., Putanowicz R., Tools and techniques for building models for isogeometric analysis, Advances in Engineering Software, 127, p. 70-81, 2019. DOI 10.1016/j.advengsoft.2018.10.008 (A 30p.)

 3. Rodacki K., Tekieli M., Furtak K., Contactless optical measurement methods for glass beams and composite timber-glass I-beams, Measurement, 134:662-672, 2019. DOI 10.1016/j.measurement.2018.09.061 (A 30p.)

 4. Wosatko A., Winnicki A., Polak M.-A., Pamin J., Role of dilatancy angle in plasticity-based models of concrete, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 19(4):1268-1283, 2019. DOI 10.1016/j.acme.2019.07.003 (A 140p.)

 5.  Kałuża M., Bulimia J., Kubica J., Tekieli M., The methacrylate adhesive to double-lap shear joints made of high-strength steel–experimental study, Materials, 12(1):1-18, 2019. DOI 10.3390/ma12010120 (A 140p.)

Artykuły w innych czasopismach:

 1. Wosatko A., Seręga S., Szlesińska M., Putanowicz R., Analiza obliczeniowa belek żelbetowych obciążonych pożarem, Inżynieria i Budownictwo, 75(6):269-274, 2019.

 2. Mucha M., Wcisło B., Pamin J., Simulation of propagative instability in shear using gradient-enhanced and viscoplastic model, Computer Methods in Materials Science, 19(2):57-63, 2019. (A 20p.)

 3. Słoński M., A comparison of deep convolutional neural networks for image-based detection of concrete surface cracks, Computer Assisted Methods in Engineering and Science, 26(2):105-112, 2019. DOI 10.24423/cames.267 (A 20p.)

Referaty konferencyjne:

 1. Mucha M., Wcisło B., Pamin J., Numerical analysis of a propagative instability using large strain elasto-visco-plasticity, RCM 2019: Research Challenges in Mechanics: novel methods and applications for automated computational modeling, 20-22 March 2019, Hannover, pp. 29-30, 2019.

 2. Mucha M., Wcisło B., Pamin J., Comparison of propagative instabilities in shear and tension for viscoplastic and gradient-enhanced model, YIC 2019: 5th ECCOMAS Young Investigators Conference, September 1-6, 2019, Kraków, Ed. K. Perzyński, AKNET, pp. 384-385, 2019.

 3. Mucha M., Wcisło B., Pamin J., Simulation of a propagative instability using large strain thermo-elasto-visco-plasticity, 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics : PCM-CMM-2019, Kraków, September 8-12, abstract 1 page, 2019.

 4. German M., Pamin J., Cracking in reinforced concrete cross-section under non-uniformly distributed corrosion, 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics : PCM-CMM-2019, Kraków, September 8-12, abstract 1 page, 2019.

 5. Pamin J., Numerical simulation of material instabilities, 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics : PCM-CMM-2019, Kraków, September 8-12, abstract 1 page, 2019.

 6. Wosatko A., Pamin J., Control of localization zone in gradient damage, 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics : PCM-CMM-2019, Kraków, September 8-12, abstract 1 page, 2019.

 7. Szczecina M., Winnicki A., Wosatko A., Verification of different inelastic concrete models at the point level in Willam’s test, 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics : PCM-CMM-2019, Kraków, September 8-12, abstract 1 page, 2019.

 8. Wosatko A., Continuum damage model with evolving gradient influence, 10th German-Greek-Polish Symposium "Recent Advances in Mechanics", September 15-18, 2019, Będlewo, Ed. T. Łodygowski, A.R. COMPRINT, pp. 53-54, 2019.

 9. Wosatko A., Pamin J., Control of localization zone in gradient damage, 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics : PCM-CMM-2019, Kraków, September 8-12, abstract 1 page, 2019.

 10. Słoński M., Neural networks in computational mechanics: new results and prospects, 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics: PCM-CMM-2019, Kraków, September 8-12, abstract 1 page, 2019.

 11. Słoński M., Comparison of deep convolutional neural networks for concrete crack detection, 5th ECCOMAS Thematic Conference on Inverse Problems Methods: IPM-2019, Rzeszów–Kombornia, May 22–24, abstract 2 pages 2019.

 12. Winnicki A.,Wosatko A. Szczecina M., Pamin J., Advanced numerical simulations in concrete mechanics, Proceedings of the 2019 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM19), Jeju Island, Korea, September 17-21, 2019, Ed. C-K. Choi, IASEM, 32 pages, 2019.
  http://www.i-asem.org/publication_conf/asem19/0.KEYNOTE/W3F.1.k0303F1.pdf

  Prace doktorskie:

  Tekieli M., A vision-based measurement system for the analysis of structural element deformation fields, rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków, 2019. 

2018

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

 1. Jaśkowiec J., Very high order discontinuous Galerkin method in elliptic problems, Computational Mechanics, 62(1):1-21, 2018. DOI 10.1007/s00466-017-1479-z (A 45p)

 2. Jaśkowiec J., Pluciński P., Discontinuous Galerkin method in numerical simulation of two-dimensional thermoelasticity problem with single stabilization parameter, Advances in Engineering Software, 122:62-80, 2018. (A 30p.)

 3. Mucha M., Wcisło B., Pamin J., Kowalczyk-Gajewska K., Instabilities in membrane tension: Parametric study for large strain thermoplasticity , Archives of Civil and Mechanical Engineering, 18(4):1055-1067, 2018. DOI 10.1016/j.acme.2018.01.008 (A 30p.)

 4. Kwiecień A., Krajewski P., Hojdys Ł., Tekieli M., Słoński M., Flexible adhesive in composite-to-brick strengthening—experimental and numerical study, Polymers, 10(4), 356 (23 pages), 2018. DOI 10.3390/polym10040356 (A 40p.).

 5. Wosatko A., Genikomsou A., Pamin J., Polak M.A., Winnicki A., Examinaton of two regularized damage-plastcity models for concrete with regard to crack closing, Engineering Fracture Mechanics, 194, 190-211, 2018. DOI 10.1016/j.engfracmech.2018.03.002 (A 35p.)

 6. Milewski S., Putanowicz R., Higher order meshless schemes applied to the finite element method in elliptic problems, Computers and Mathematics with Applications, article in press, accepted 10 October 2018. DOI 10.1016/j.camwa.2018.10.016( A 40p.)

Referaty w indeksowanych materiałach konferencyjnych:

22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM2017 - AIP Conference Proceedings, 1922, 2018.  (Wos, Scopus):

 1. German M., Pamin J., Numerical model of RC beam response to corrosion, pp. 090002-1 - 090002-8.
 2. Matuszak A.Pluciński P., A compact algorithm for semi-analytical computing of internal forces in RC cross-section, pp. 130008-1 - 130008-12.
 3. Mucha M.Wcisło B., Pamin J., Shear banding in large strain plasticity – influence of specimen dimensions, pp. 1400010-1 - 1400010-8.
 4. Perduta A.Putanowicz R., Data structures supporting multi-region adaptive isogeometric analysis, pp. 040003-1 - 040003-9.
 5. Seręga S., Wosatko A., Numerical prediction for fire resistance of RC beams, pp. 130001-1 - 130001-10. 
 6. Wcisło B.Pamin J., Kowalczyk-Gajewska K., Menzel A., Numerical analysis of ellipticity condition for large strain plasticity, pp. 140008-1–14008-8.

Inne:

 1. Zdanowicz Ł., Kwiecień A., Tekieli M., Seręga S., Interaction of polymer flexible joint with concrete elements in an uniaxial tensile test, High tech concrete : where technology and engineering meet : proceedings of the 2017 fib Symposium, pp. 1049-1057, 2018. (Scopus)

 2. Kogut J., Tekieli M., Application of the digital image correlation method in the study of cohesive coarse soil deformations, E3S Web of Conferences, Vol. 36, 03003, 8 pages, 2018. (Scopus)

 3. Tekieli. M., Kijania-Kontak M., Winnicki A., Experimental study of elastic modulus using standard tests and optical measurements, Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, 29-31 August 2018, Prague, Czech Republic, p. 715-722, 2018. (Scopus)

 4. Wosatko A., Pamin J., Winnicki A., Numerical predicton of deterministc size efect in concrete bars and beams, Proc. Int. Conf. Computatonal Modelling of Concrete Structures EURO-C 2018, Taylor and Francis, p. 447-456, 2018. (indeksacja w drodze)

 5. Jaśkowiec J., Cohesive crack model in discontinuous Galerkin method, Proc. Int. Conf. Computational Modelling of Concrete and Concrete Structures EURO-C 2018, Taylor and Francis, p. 473-480, 2018. (indeksacja w drodze)

 6. Winnicki A., Wosatko A., Szczecina M., Deterministc size efect in concrete simulated with two viscoplastic models, 6th European Conference on Computatonal Mechanics (ECCM 6) and 7th European Conference on Computatonal Fluid Dynamics (ECFD 7), Glasgow, 2018, abstract 1 page http://www.eccm-ecfd2018.org/admin/files/fileabstract/a1811.pdf, 8 pages (indeksacja w drodze)

Referaty konferencyjne:

 1. Czwakiel K., Tekieli M., Putanowicz R., Hager I., Using Digital Image Corelation in Assessment of Anisotropy of Strength Properties of 3D Printed Specimens. 2nd International Conference on 3D Printing Technology and Innovations, 19-20.03.2018, London, United Kingdom, 12 pages.

 2. Jaśkowiec J.,, Trójwymiarowe modelowanie numeryczne płyt i powłok wielowarstwowych za pomoca dwuwymiarowego obszaru referencyjnego, 57. Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", Ustroń, 24–28.02.2018, 1 page.

 3. Pamin J., Wcisło B., Kowalczyk-Gajewska K., Menzel A., Analytical-numerical analysis of ellipticity for large strain thermo-plasticity, 6th European Conference on Computatonal Mechanics (ECCM 6) and 7th European Conference on Computatonal Fluid Dynamics (ECFD 7), Glasgow, 11-15.06.2018, 1 page http://www.eccm-ecfd2018.org/admin/files/fileabstract/a1418.pdf.

 1. Jaśkowiec J., Numerical integration in high order polygonal elements, Emerging Trends in Applied Mathematics and Mechanics ETAMM 2018, Cracow, Poland, 18-22.06.2018, 1 page.

 2. Jaśkowiec J., Error Estimation in Discontinuous Galerkin Method with Polygonal Finite Elements, 13th World Congress on Computational Mechanics WCCM2018, New York, USA, 22-27.06.2018, 1 page.

 3. Jaśkowiec J., Mesh adaptation in very high order discontinuous Galerkin method, International Conference on Spectral and High order Method ICOSAHOM 2018, London, United Kingdom, 9-13.07.2018, 1 page.

 4. Mucha M., Wcisło B., Pamin J., Regularized large strain elasto-plasticity: simulation of a propagative instability, 41st Solid Mechanics Conference (SOLMECH 2018), Warsaw, 27-31.08.2018, 2 pages. http://solmech2018.ippt.pan.pl/abstracts/0233.pdf

 5. Pamin J., Wcisło B., Kowalczyk-Gajewska K., Menzel A., Ellipticity of large strain thermo-plasticity: theory and numerical analysis, 41st Solid Mechanics Conference (SOLMECH 2018), Warsaw, 27-31.08.2018, 2 pages. http://solmech2018.ippt.pan.pl/abstracts/0250.pdf

 6. Wosatko A., Winnicki A., Pamin J., Numerical Simulations of Advanced Problems in Concrete Mechanics, XV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2018, Mikołajki, 16-19.10.2018, streszczenie 2 str., 2018. www.tki.wat.edu.pl/2018/referaty.html

Rozdziały w monografiach:

 1. Rewers I., Tekieli M., DIC method as an extension of standard measurement methods on the example of a reinforced concrete beam subjected to bending, Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych, pp. 91-104 2018, SKNKŻ Conkret, Kraków, 2018.

 2. Jaśkowiec J., Pluciński P., Modelling of heat conduction in multi-layered shells on planar mesh, in Pietraszkiewicz W. (ed.), Proceedings of the 11th International Conference Shell Structures: Theory and Applications (SSTA 2017), CRC Press/Balkema, p. 97-100, 2018.

 2017

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

 1. Jaśkowiec J., A model for heat transfer in cohesive cracks, Computers & Structures, 180(C), pp. 89-103, 2017. DOI 10.1016/j.compstruc.2016.01.009 (A 40p)
 2. Jaśkowiec J., Application of discontinuous Galerkin method to mechanical 2D problem with arbitrary polygonal and very high-order finite elements, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,  21 stron, 2017. DOI 10.1016/j.cma.2017.05.029. (A 45p)
 3. Jaśkowiec J., Pluciński P., Three-dimensional modelling of heat conduction in laminated plates with the use of a two-dimensional numerical model, Composite Structures, 26 stron, 2017. DOI 10.1016/j.compstruct.2017.03.046 (A 35p)
 4. Jaśkowiec J., Pluciński P., Stankiewicz A., Cichoń Cz., Three-dimensional modelling of laminated glass bending on two-dimensional in-plane mesh, Composites. Part B, Engineering, 38 stron, 2017. DOI 10.1016/j.compositesb.2017.03.008 (A 45p)
 5. Pamin J., Wcisło B., Kowalczyk-Gajewska K., Gradient-enhanced large strain thermoplasticity with automatic linearization and localization simulations, Journal of Mechanics of Materials and Structures, 12(1), pp. 123-146, DOI 10.2140/jomms.2017.12.123, 2017. (A 20p)
 6. Tekieli M., De Santis S., de Felice G., Kwiecień A., Roscini F., Application of Digital Image Correlation to composite reinforcements testing, Composite Structures, 160, pp. 670-688, 2017, DOI 10.1016/j.compstruct.2016.10.096 (A 35p)
 7. Wcisło B., Pamin J., Local and non-local thermomechanical modeling of elastic-plastic materials undergoing large strains, International Journal for Numerical Methods in Engineering,  109, pp. 102-124, 2017. DOI 10.1002/nme.5280 (A 40p)

Artykuły w innych czasopismach:

 1. Małek M., Wosatko A., Współpraca wybranych programów inżynierskich w kontekście technologii BIM i analizy statycznej MES, Przegląd Budowlany, 4, pp. 18-24, 2017. (B 5p)
 2. Mucha M., Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM, Rynek Instalacyjny, 25(11), pp. 75-77, 2017. (B 6p)
 3. Mucha Z., Mikosz J., Mucha M., Analiza koncepcji modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wykorzystującej metody naturalne: studium przypadku, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 91(11), pp. 429-432, wcześniej referat w Niezawodność, bezpieczeństwo 2017Mat. konf.: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska, Dobczyce, 29-30.06.2017, 2017. (B 11p)

Książki:

 1. Radwańska M., Stankiewicz A., Wosatko A., Pamin J., Plate and Shell Structures. Selected Analytical and Finite Element Solutions, John Wiley & Sons, 440 stron,  2017. 

Prace doktorskie:

 1. Wcisło B., Large strain thermomechanical material models accounting for inelasticity, instabilities and gradient enhancement, rozprawa doktorska, Kraków, 2017. 

Rozdziały w monografiach:

 1. Kijania-Kontak M., Tekieli M., Badania właściwości betonu z wykorzystaniem metod normowych i pomiarów optycznych, W: Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych 2017, pp. 32-42, Kraków, 2017.
 2. Mucha Z., Mikosz J., Mucha M., Analiza koncepcji modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wykorzystującej metody naturalne: studium przypadku, Niezawodność, bezpieczeństwo 2017, Mat. konf.: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska, Dobczyce, 29-30.06.2017, 7 stron,  2017. 

Referaty w indeksowanych materiałach konferencyjnych:

 1. Łątka D., Tekieli M., Contactless method of measuring displacement in the study of brick prisms, Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, pp. 519-524, 2017. (Scopus) 
 2. Kisała D., Tekieli M., Experimental study on welded headed studs used in steel plate-concrete composite structures compared with contactless method of measuring displacement, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, p. 1-10, 2017.

Referaty konferencyjne:

22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM2017, Lublin 13-16.09.2017:

 1. German M., Pamin J., Numerical model of RC beam response to corrosion, pp. MS08-3 - MS08-4. 
 2. Jaśkowiec J., Local discontinuous Galerkin method with arbitrary polygonal finite elements, pp. MS05-9 - MS05-10. 
 3. Jaśkowiec J., Pluciński P., Three-dimensional analysis of sandwich plates with functionally graded cores using a two-dimensional numerical model, pp. MS04-3 - MS04-4.
 4. Jaśkowiec J., Pluciński P., Stankiewicz A., Three-dimensional analysis of free vibrations in homogeneous and laminated plates using two-dimensional numerical model, pp. MS09-31 - MS09-32.
 5. Matuszak A., Pluciński P., A compact algorithm for semi-analytical computing of internal forces in RC cross-section, pp. MS12-13 - MS12-14.
 6. Mucha M., Wcisło B., Wrona M., Pamin J., Shear banding in large strain plasticity – influence of specimen dimensions, pp. MS13-35 - MS13-36.
 7. Perduta A., Putanowicz R., Data structures supporting multi-region adaptive isogeometric analysis, pp. MS03-17 - MS03-18.
 8. Seręga S., Wosatko A., Numerical prediction for fire resistance of RC beams, pp. MS12-5 - MS12-6. 
 9. Wcisło B., Pamin J., Kowalczyk-Gajewska K., Menzel A., Numerical analysis of ellipticity condition for large strain plasticity, pp. MS13-29 - MS13-30. 

Inne: 

 1. Wcisło B., Pamin J., Regularization of large strain thermoplasticity and its implementation in Ace packages, Proc. Research Challenges in Mechanics RCM 2017, short paper (3 pages), Hannover (2017).

 2. Pamin J., Wcisło B., Kowalczyk-Gajewska K., Consequences of softening in geometrically nonlinear thermoplasticity, Interaction of Applied Mathematics and Mechanics Conference, Paris, 9-11.05.2017, 1 page.

 3. Jarno Ł., Pamin J., FEM modeling of concrete-concrete contact zone in construction stage analysis of composite bridge girders, VIII Polish Conference of Bridge Engineers infraMOST, Wisła,18-19.05.2017, 8 pages.

 4. Waszczyszyn Z., Słoński M., Pabisek E., Nazarko P., Neural network based hybrid computational system for identification of elastic thin plates parameters using Lamb waves propagation, 4th ECCOMAS Thematic Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials IPM 2017, Rzeszów-Krasiczyn, Poland, 31.05-02.06.2017, 2 pages.

 5. Jaśkowiec J., Pluciński P., Thermo-mechanical modelling of laminated glass by two-dimensional in-plane mesh. 11th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, ACE-X 2017, Vienna, Austria, 3-6.07.2017, 2 pages.

 6. Jaśkowiec J.Pluciński P., Selected coupled thermo-mechanical problems solved by discontinuous Galerkin method on polygonal meshes. COMPLAS 2017 : XIV International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications, Barcelona, Spain, 5-7.09.2017, 1 page.

 7. Kwiecień A., Tekieli M.Słoński M., Hojdys Ł., Krajewski P., DIC and numerical analysis of polymer flexible adhesive in composite-to-brick strengthening, SMAR 2017 : Fourth Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, Zurich, Switzerland, 13-15.09.2017, 8 pages.

Rozdziały w monografiach:

 1. Kijania-Kontak M., Tekieli M., Badania właściwości betonu z wykorzystaniem metod normowych i pomiarów optycznych, W: Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych 2017, pp. 32-42, SKNKŻ Conkret, Kraków, 2017.

 2. Mróz K., Hager I., Tekieli M., Effect of cold rim on extent and type of concrete fire spalling, 5th International Workshop on Concrete Spalling, Boras, Sweden, 12-13.09.2017, pp. 51-62.

 3. Hager I., Czwakiel K., Putanowicz R., Tekieli M., Anisotropy of 3D printed materials in tension: testing protocol and chain of activities. Sixth International Conference on Advances in Civil, Structural and Environmental Engineering - ACSEE 2017, Rome, Italy, 9-10.12.2017, pp. 21-25.

 

2016

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

 1. Jaśkowiec J., Pluciński P., Stankiewicz A., Discontinuous Galerkin method with arbitrary polygonal finite elements, Finite Elements in Analysis and Design, 120, pp. 1-17, 2016, DOI 10.1016/j.finel.2016.06.004 (A 40p)
 2. Jaśkowiec J., Milewski S., Coupling finite element method with meshless finite difference method in thermomechanical problems, Computers & Mathematics with Applications, 72(9), pp.2259-2279, 2016 (A 40p)

Artykuły w innych czasopismach:

 1. Jaśkowiec J. The hp nonconforming mesh refinement in discontinuous Galerkin finite element method based on Zienkiewicz-Zhu error estimation, CAMES, 23(1), pp. 43-67, 2016 (B 14p)
 2. Jaśkowiec J. The discontinuous Galerkin method with higher degree finite difference compatibility conditions and arbitrary local and global basis functions, CAMES, 23(2/3), pp. 109-132, 2016 (B 14p)
 3. Mucha Z., Mucha M., Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków, Rynek Instalacyjny, 12, pp. 75-78, 2016. (B 6p)
 4. Wcisło, B., Simulations of thermal softening in large strain thermoplasticity, Engineering Transactions, 64(4), pp. 563-572, 2016. (B 15p)

Prace doktorskie:

 1. German M., Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements, rozprawa doktorska, Kraków, 2016. 

Rozdziały w monografiach:

 1. Łątka D., Tekieli M., Health monitoring of existing structures using selected diagnostic tests and optical measurement methods, in J. Mikuła, K. Koroniejenko (Eds), Diagnosis and material issues in the 20th century architecture, Monograph 537, pp. 141-148, Cracow University of Technology, ISSN 0860-097X, Cracow, 2016.

Referaty w indeksowanych materiałach konferencyjnych:

 1. Hager I., Golonka A., Putanowicz R., 3D printing of buildings and building components as the future of sustainable construction?,International Conference on Ecology and New Building Materials and Products ICEBMP 2016, Procedia Engineering, Vol. 151, pp. 292-299, 2016. (WoS,Scopus)
 2. Perduta A., Putanowicz R., Using OpenDX to teach the concept of visualization pipeline, Proceedings of CSE-EUC-DCABES 2016 Conference, Paris, France, IEEE, pp. 687-693, 2016, DOI 10.1109/CSE-EUC-DCABES.2016.262, 2016.(Scopus)
 3. Perduta A., Putanowicz R., Data structure for supporting patch refinement in adaptive isogeometric analysis, Proceedings of CSE-EUC-DCABES 2016 Conference, Paris, France, IEEE, pp. 673-676, 2016, DOI 10.1109/EUC-DCABES.2016.259, 2016.(Scopus)
 4. Łątka D., Tekieli M., Contactless method of measuring displacement in the study of brick prisms, in M.A. Ali, P. Platko (Eds) Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic, CRC Press, 2016. (Scopus)

 Referaty konferencyjne:

 1. Jaśkowiec J., Pluciński P., Three-dimensional modelling of heat conduction in laminated plate by two-dimensional numerical model, 10th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting ACE-X 2016, Split, Croatia, 3-6.07.2016, abstract 1 page, 2016.
 2. Jaśkowiec J. Very High-Order Elements in Thermal and Mechanical Problems, Proc. 40th Solid Mechanics Conference SolMech, Warsaw, 29.08.-2.09.2016,paper no. 96, abstract 2 pages published at http://solmech2016.ippt.pan.pl/table/abstracts.html, 2016.
 3. Jaśkowiec J., Pluciński P., Three-dimensional numerical modelling of heat conduction in curved laminated glass, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2016, Teresin k. Sochaczewa, 18-21.10.2016, streszczenie 2 str., 2016.
 4. Pamin J., Wcisło B., Examination of instabilities in large strain thermoplasticity, 12th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XII) and 6th Asia-Pacific Congress on Computational Mechanics (APCOM VI), Seoul, 24-29.07.2016, paper no. 151964 in MS 604, abstract 1 page published at wccm2016.org/wp, 2016.
 5. Pamin J., Stankiewicz A., Wcisło B., Wosatko A., Simulation of instabilities in plasticity and thermo-plasticity, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2016, Teresin k. Sochaczewa, 18-21.10.2016, referat plenarny, streszczenie 2 str., 2016.
 6. Wcisło B., Pamin J., Menzel A., Simulations of thermal softening in large strain thermoplasticity with degradation, Proc. 40th Solid Mechanics Conference SolMech, Warsaw, 29.08.-2.09.2016,paper no. 173, abstract 2 pages published at http://solmech2016.ippt.pan.pl/table/abstracts.html, 2016.
 7. Wcisło B., Mucha M., Pamin J., Kowalczyk-Gajewska K., Large strain thermo-elasto-plasticity: simulation of shear banding for different stress states, Proc. 40th Solid Mechanics Conference SolMech, Warsaw, 29.08.-2.09.2016, keynote paper no. 169, abstract 2 pages published at http://solmech2016.ippt.pan.pl/table/abstracts.html, 2016.

 

2015

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

 1.  German M., Pamin J., FEM simulations of cracking in RC beams due to corrosion progress, Archives of Civil and Mechanical Engineering, doi:10.1016/j.acme.2014.12.010, 15(4), pp. 1160-1172, 2015 (A 30p.)
 2. Jaśkowiec J., Milewski S., The effective interface approach for coupling of the FE and meshless FD methods and applying essential boundary conditions, Computers & Mathematics with Applications, 70(5), 962-979, 2015. (A 40p.)
 3. Jaśkowiec J., Pluciński, P., Pamin. J., Thermo-mechanical XFEM-type modeling of laminated structure with thin inner layer, Engineering Structures, 100, pp. 511-521, 2015 (A 35p.)
 4. Jaśkowiec J., Three-dimensional analysis of a cohesive crack coupled with heat flux through the crack, Advances in Engineering Software, 89, doi:10.1016/j.advengsoft.2014.12.012, pp.98-107, 2015 (A 30p.)
 5. Magoulès F., Cheik Ahamed A.-K., Putanowicz R., Auto-tuned Krylov methods on cluster of graphics processing unit, International Journal of Computer Mathematics, 92(6), pp.1222-1250, 2015. (A 20p.)
 6. Magoulès F., Cheik Ahamed A.-K.,Putanowicz R., Optimized Schwarz method without overlap for the gravitational potential equation on cluster of graphics processing unit, International Journal of Computer Mathematics, 93(6), pp. 955-980, 2015, DOI 10.1080/00207160.2015.1011628. (A 20p)
 7. Pabisek E., Waszczyszyn Z.,Identification of thin elastic isotropic parameters applying Guided Wave Measurement and Artificial Neural Networks, Mechanical Systems and Signal Processing, 64-65, pp. 403-412, 2015. (A 40p.)
 8. Wosatko A., Pamin J., Polak M.A., Application of Damage-Plasticity Models in Finite Element Analysis of Punching Shear, Computers & Structures, doi: 10.1016/j.compstruc.2015.01.008, 151, pp. 73-85, 2015 (A 40p.)

Artykuły w innych czasopismach:

 1. Jaśkowiec J., Discontinuous Galerkin method on reference domain, CAMES, 22(2), pp. 177-204, 2015. (B 14p.)
 2. Magoulès, F., Cheik Ahamed, A..-K., Putanowicz, R., Fast iterative solvers for large compressed-sparse row linear systems on graphics processing unit, Pollack Periodica, 10(1), pp. 3-18, 2015.
 3. Matuszak, A., Errors of stress numerical integration for cross-sections with straight and curved boundaries, CAMES, 22(2), pp. 153-176, 2015. (B 14p.)
 4. Mika P., The method of determining the surrender value of water supply and sewage systems, Świat Nieruchomości (World of Real Estate Journal), 94(4), pp. 17-22, 2015. (B 10p.)
 5. Mika P., Influence of exponent in damage evolution equation on the accuracy of damage modelling in brittle materials, Engineering Transactions, 63(4), pp. 463-479, 2015. (B 15p.)
 6. Stankiewicz A. Imperfection sensitivity of shear banding in gradient-dependent Cam-clay plasticity model, CAMES, 22(2), pp.115-139, 2015. (B 14p.)
 7. Gwoździewicz P., Jarno Ł., Pamin J., Accounting for time-dependent effects in the construction stage FEM analysis of composite pre-stressed bridge girders, Technical Transactions, Series Civil Engineering 3-B/2015, pp. 77-88, 2016, first presented at Conf. on Prestressed Structures, Kraków, 2015. (B 13p.)
 8. Michalski Ł., Habura M., Tekieli M., Systemy preselekcyjnego ważenia pojazdów ciężarowych w ruchu, Transport Miejski i Regionalny, R. 33, Nr 12, pp. 18-24, 2015 (B 7p).

Rozdziały w monografiach:

 1. Pamin J., Stankiewicz A., Wosatko A.  Gradient-enhanced Finite Element Modelling of cohesive soil and concrete, in: Recent Advances in Civil Engineering: Computational methods, ed. W. Cecot, Monografia 481, seria Inżynieria Lądowa, pp. 43-64, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
 2. Pamin J., Winnicki A., Obliczeniowe modele materiałów: sprężystość, plastyczność, zarysowanie, Rozdz. 9 w A. Garstecki i in. (ed.), Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim, Studia z zakresu inżynierii nr 92, pp.237-256, KILiW PAN, Warsaw 2015.
 3. Pamin J., Winnicki A., Obliczeniowe modele materiałów: uszkodzenie, lokalizacja odkształceń, przykłady , Rozdz. 10 w A. Garstecki i in. (ed.), Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim, Studia z zakresu inżynierii nr 92, s. 259-278 KILiW PAN, Warsaw 2015.
 4. Potrzeszcz-Sut B., Pabisek E., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji parametrów materiału sprężysto-plastycznego. Wybrane problem techniki – Młodzi dla techniki 2015, s. 86-96, Wyd. Politechnika Warszawska, Warszawa 2015.
 5. Radwańska M., Stankiewicz A., Wosatko A., Numerical aspects of FEM analysis of plates and shells, in: Recent Advances in Civil Engineering: Computational methods, ed. W.Cecot, Monografia 481, seria Inżynieria Lądowa, pp. 125-142, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
 6. Stankiewicz A., Jaśkowiec J., Pluciński P., Putanowicz R., Pamin J., Finite Element Modelling of thermo-plasticity, in: Recent Advances in Civil Engineering: Computational methods, ed. W. Cecot, Monogr. 481, seria Inżynieria Lądowa, Wyd. Politechnika Krakowska, pp. 65-84, Kraków 2015.
 7. Tekieli M., Słoński M., Digital image correlation and Bayesian filtering in inverse analysis of structures, in: Recent Advances in Civil Engineering: Computational methods, ed. W. Cecot, Monografia 481, seria Inżynieria Lądowa, pp. 111-124, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
 8. Waszczyszyn Z., Pabisek E., Jakubek M., Prediction and identification analyses in selected problems of structural and material computational mechanics, in: Recent Advances in Civil Engineering: Computational methods, ed. W. Cecot, Monografia 481, seria Inżynieria Lądowa, pp.85-110, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
 9. Jaśkowiec J., Modelowanie zagadnień termomechanicznych szyb warstwowych, Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki, 61 Konferencja Naukowa – Krynica 2015, red. M. Dobiszewska, s. 77-83, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015.

Referaty w indeksowanych materiałach konferencyjnych:

 1. Jaśkowiec J., Numerical modeling mechanical delamination in laminated glass by XFEM, 7th Scientific-Technical Conference On Material Problems In Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering, Vol. 108, 293-300, 2015. (WoS,Scopus)
 2. Matuszak A., Dimensional analysis can improve equations of the model, 7th Scientific-Technical Conference On Material Problems In Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering, Vol. 108, 526-535, 2015. (WoS,Scopus)
 3. Perduta A., Putanowicz R., Comparison of elastomer modelling in various FEM packages, 7th Scientific-Technical Conference On Material Problems In Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering, Vol. 108, pp. 510-517, 2015. (WoS,Scopus)
 4. Pluciński P., Numerical analysis of stress distribution in concrete around corroding rebar, 7th Scientific-Technical Conference On Material Problems In Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering, Vol. 108, pp. 598-607, 2015. (WoS)
 5. Putanowicz R., Implementation of pore microstructure model generator and pore space analysis tools, 7th Scientific-Technical Conference On Material Problems In Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering, Vol. 108, pp. 355-362, 2015. (WoS,Scopus)
 6. Słoński M., Bayesian identification of elastic parameters in composite laminates applying lamb waves monitoring, COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, pp. 4246-4253, 2015. (Scopus)

 Referaty konferencyjne:

3th Polish Congress of Mechanics & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (PCM-CMM-2015), Sept. 8-11, 2015, Gdańsk (Poland), ISBN: 978-83-932107-5-6, 2015:

 1. Jaśkowiec J., Milewski S., Coupling of finite element method and meshless finite difference method with nonconforming approximation orders
 2. Pamin J., Wcisło B., Influence of heat conduction on instabilities in large strain thermoplasticity
 3. Słoński M., On-line identification of elastic parameters in composite laminates using Lamb waves monitoring and Bayesian filtering
 4. Wosatko A., Genikomsou A., Pamin J., Polak M., Winnicki A., Incorporation of crack closure effect in damage-plasticity model

Inne:

 1. Waszczyszyn Z., Pabisek E., A hybrid system for identification of elastic, isotropic thin plate parameters applying Lamb waves and artificial neural networks, New Developments i Pure and Applied Mathematics: Proceedings of International Conference on Mathematical Methods, Mathematical Models and Simulation in Science and Engineering (MMSSE 2015) and International Conference on Pure Mathematics - Applied Mathematics (PM-AM 2015), Vienna, Austria, March 15-17, 2015

 

2014

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

 1. Jaśkowiec J., Van der Meer F. P., A consistent iterative scheme for 2D and 3D cohesive crack analysis in XFEM, Computers & Structures, 136, p. 98-107, 2014. (A 40p.)

Artykuły w innych czasopismach:

 1. Mika P., Zmiany na rynku domów jednorodzinnych w powiatach krakowskim i wielickim w latach 2003-2012, Świat Nieruchomości (World of Real Estate Journal), 2014, 1 (87), s. 11-18, ISSN 1231-8841 (B 7p).
 2. Pabisek E., Waszczyszyn Z., Ambroziński Ł., A semi-analytical method for identification of thin elastic plate parameters basing on LWM, Computer Assisted Methods in Engineering and Science, 2014, 21, 1, s. 5-14, ISSN 2299-3649 (B 6p)
 3. Potrzeszcz-Sut B., Pabisek E., ANN constitutive material model in the shakedown analysis of an aluminium structure, Computer Assisted Methods in Engineering and Science , 2014, 21, 1, pp. 49-58,  ISSN 2299-3649 (B 6p)
 4. Słoński M., Sequential stochastic identification of elastic constants using Lamb waves and particle filters, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences,, 21, pp. 15-26, ISSN 1232-308X, 2014 (B 6p)
 5. Tekieli M., Michalski Ł., Badania dynamiczne obiektów mostowych niepodlegających obciążeniom próbnym w kontekście monitoringu stanu konstrukcji, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA,, t. 31, z. 61, nr 2, pp. 197-208, ISSN 2300-8903, 2014 (B 5p)
 6. Tekieli M., Słoński M., Particle filtering for computer vision-based identification of frame model parameters. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, 21, 1: pp. 39-48, 2014 (B 6p)

Monografie:

 1. Słoński M., Bayesian machine learning in analysis of selected identification problems in mechanics of materials and structures, Kraków, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2014, 146 stron. 

Rozdziały w monografiach:

 1. Mika P., Constitutive modelling of elastic-brittle materials, in: Lightweight Structures in Civil Engineering: Contemporary Problems, Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters, ed. J. B. Obrębski. – Waszawa, pp. 108-115, Micro-Publisher-Consultant-Project J. B. Obrębski Wydawnictwo Naukowe+Studio Budowalne, 2014,  ISBN 13-978-83-924884-9-1 (5p.)

Referaty w indeksowanych materiałach konferencyjnych: 

  1. German M., Pamin J., Three-dimensional FE simulation of pullout test of corroded bar from RC specimen, in: Proc. EURO-C 2014, Computational Modelling of Concrete Structures,  eds. Nenad Bićanić [et al.]. – Leiden: CRC Press/Balkema, 2014, pp. 967-976, ISBN 978-1-138-02642-1 (Vol 2) (WoS)
  2. German M., Pamin J., Two-dimensional FE simulation of cracking caused by expansion of corrosion products, in: Proc. of International Conf. on Computer Methods in Mechanics (CMM2013), eds. T. Łodygowski, J.Rakowski, P.Litewka. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2014 pp. 139-148, ISBN 978-1-138-02482-3 (WoS)
  3. Jaśkowiec J., A Coupled Thermo-Mechanical Cohesive Crack Model in Three-Dimensional Crack Growth Analysis, Proc. of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology ECT2014, eds. P.Ivanyi and B.H.V. Topping, Civil-Comp Press, Stirlingshire, Scotland, paper 67 (16 pages), 2014 (Scopus)
  4. Jaśkowiec J., Analysis of cohesive crack coupled with thermoelasticity, in: Recent Advances in Computational Mechanics, Proc. of International Conf. on Computer Methods in Mechanics (CMM2013), eds. T. Łodygowski, J.Rakowski, P.Litewka. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2014 pp. 149-156, ISBN 978-1-138-02482-3 (WoS)
  5. Jaśkowiec J., Modelling of Heat Flow through a Three-dimensional Crack in Thermoelasticity, Proc. of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology ECT2014, eds. P.Ivanyi and B.H.V. Topping, Civil-Comp Press, Stirlingshire, Scotland, paper 65 (18 pages), 2014 (Scopus)
  6. Matuszak A., Pluciński P., Accuracy of cross-section stress numerical integration by boundary integration formulae, in: Recent advances in computational mechanics, Proc.of International Conf. on Computer Methods in Mechanics (CMM2013), eds. T. Łodygowski, J.Rakowski, P.Litewka. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2014 pp. 111-120, ISBN 978-1-138-02482-3 (WoS)
  7. Pamin J., Wosatko A., Desmorat R., A volumetric upgrade of scalar gradient damage model, in: Proc. EURO-C 2014, Computational Modelling of Concrete Structures,  eds. Nenad Bićanić [et al.]. – Leiden : CRC Press/Balkema, 2014., pp. 289-298,  ISBN 978-1-138-02641-4 (Vol 1). (WoS)
  8. Wcisło B., Pamin J., Entropic thermoelasticity for large deformations and its AceGen implementation in: Recent advances in computational mechanics, Proc.of International Conf. on Computer Methods in Mechanics (CMM2013),  eds. T. Łodygowski, J. Rakowski, P. Litewka. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2014, pp. 319-326, ISBN 978-1-138-02482-3 (WoS)
  9. Wosatko A., Pamin J., Polak M. A., Comparison of simulation results for 3D punching shear problem, in: Recent advances in computational mechanics, Proc.of International Conf. on Computer Methods in Mechanics (CMM2013), eds. T. Łodygowski, J. Rakowski, P.Litewka. – Leiden : CRC Press/Balkema, 2014, pp. 79-88, ISBN 978-1-138-02482-3. (WoS)
  10. <\ol>

 Referaty konferencyjne:

   1. Jaśkowiec J., A coupled thermo-mechanical cohesive crack model in three-dimensional crack growth analysis, Ninth International Conference on Engineering Computational Technology ECT2014, Naples, Italy, abstract 1 page, 2014.
   2. Jaśkowiec J., Modelling of heat flow through a three-dimensional crack in thermoelasticity, Ninth International Conference on Engineering Computational Technology ECT2014, Naples, Italy, abstract 1 page, 2014.
   3. Jaśkowiec J., Pamin J., Modeling of heat conduction in laminated structure using XFEM approach, 8th International Conf. on Advanced Computational Engineering and Experiment (ACEX 2014), Paris, abstract 1 page, 2014.
   4. Jaśkowiec J., Pluciński P., Putanowicz R., Pamin J., Coupled thermos-plasticity with material parameters depending on temperature, 8th International Conf. on Advanced Computational Engineering and Experiment (ACEX 2014), Paris, abstract 1 page, 2014.
   5. Mika P., Constitutive modelling of elastic-brittle materials, Scientific Conference of IASS Polish Chapter XX LSCE 2014, Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture, Warsaw, Sept. 2014, pp. 25-28, ISBN: 978-8-392-48849-1, 2014.
   6. Mika P., Wpływ wykładnika potęgowego w równaniu ewolucji na poprawność modelowania uszkodzeń w materiałach kruchych, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014 , Licheń Stary, May 2014.
   7. Pabisek E., Waszczyszyn Z., Hybrid approach to identification of elastic plate parameters applying GWM and ANN. European Conf. on Computational Mechanics ECCM V, Barcelona, Spain, July 2014.
   8. Pamin J., Wcisło B., Simulations of geometrical and thermal softening in large strain elastoplasticity. 14th European Mechanics of Materials Conference-EMMC14, Gothenburg, Sweden, abstract 1 page, 2014.
   9. Waszczyszyn Z., Pabisek E., Miller B., Kaliszuk J., Neural networks in mechanics of metal structures: a new mature computational method, Metal Structures ZK 2014: Scientific-Technical Conference, Kielce-Suchedniów, 2014
   10. Wcisło B., Pamin J., Thermomechanical modeling of elastic-plastic materials undergoing large deformations. 39th Solid Mechanics Conference SolMech, Zakopane, Sept., 1-5, 2014, ed.Z.L.Kowalewski et al, pp.97-98, IPPT PAN, Warszawa, 2014. 

2013

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR: 

   1. Wcisło B., Pamin J., Kowalczyk-Gajewska K.,Gradient-enhanced damage model for large deformations of elastic-plastic materials, Archives of Mechanics, 65, pp.407-428, 2013 (A 20p).

Artykuły w innych czasopismach: 

   1. Mika P., Zagadnienie dobrego postawienia problemu opisującego sprężysto-kruchy proces rozwoju uszkodzeń przy obliczeniach metodą elementów skończonych, Modelowanie Inżynierskie 15(46), pp.77-82, 2013 (B 4p.)
   2. Perduta A., Enhancing mesh adaptation capabilities of GetFEM++ "FEM engine" with MAdLib library, Mechanics and Control, 32, 4, pp. 143-151, 2013 (B 5p.)
   3. Potrzeszcz-Sut B., Pabisek E., Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń konstrukcji aluminiowej z wymienianymi elementami, Budownictwo i Architektura, 12(1), pp.275-282, 2013 (B 3p.)
   4. Putanowicz R., Jaśkowiec J., Pluciński, P., Stankiewicz, A., Finite element implementation of nonlinear thermo-elasticity as typical coupling of diffusion and momentum balance, Mechanics and Control, 32, 4, pp. 152-163, 2013 (B 5p.)
   5. Tekieli M., Słoński M., Application of Monte Carlo filter for computer vision-based Bayesian updating of finite element model, Mechanics and Control, 32, 4, pp. 171-177, 2013 (B 5p.)
   6. Wcisło B., Pamin J., Numerical simulations of strain localization for large strain damage-plasticity model, Computer Methods in Materials Science, 13(2), pp.231-237, 2013 (B 10p.)

Referaty w indeksowanych materiałach konferencyjnych:

   1. Jaśkowiec J., Three-dimensional analysis of cohesive crack growth coupled with nonlinear thermoelasticity, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, paper 95 (20 pages), doi:10.4203/ccp.102.95, 2013. (Scopus)
   2. Tekieli, M., Słoński, M., Computer Vision Based Method for Real Time Material and Structure Parameters Estimation Using Digital Image Correlation, Particle Filtering and Finite Element Method. In: Rutkowski, L., et al. (Eds.): 12th International Conference ICAISC 2013 Proceedings. LNCS (LNAI), Part I, vol. 7894, pp. 624-633. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. (WoS,Scopus)

 Referaty konferencyjne:

  1. German M., Pamin J., Simulation of reinforcement corrosion in RC member due to chloride ingress, 3rd Polish-Scottish Workshop on Computational Mechanics and Short Course on Programming Modern FEM Systems, Cracow, 2013, abstract 1 page.
  2. German M., Pamin J.,Two-dimensional FE simulation of cracking caused by expansion of corrosion products, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013, pp. MS13-13-14.
  3. Jaśkowiec J., van der Meer F., A consistent iterative scheme for 2D and 3D cohesive crack analysis in XFEM, 3rd Polish-Scottish Workshop on Computational Mechanics and Short Course on Programming Modern FEM Systems, Cracow, 2013, abstract 1 page.
  4. Jaśkowiec J., Analysis of cohesive crack coupled with thermoelasticity, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013 (2 pages).
  5. Jaśkowiec J., Three-dimensional analysis of cohesive crack growth coupled with nonlinear thermoelasticity, Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2013, Cagliari, Sardinia, Italy, 2013, abstract 1 page.
  6. Matuszak A., Pluciński P., Accuracy of cross-section stress numerical integration by boundary integration formulae, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013 (2 pages).
  7. Pabisek E. and Waszczyszyn Z. ANNS in identification of thin aluminium plate parameters basing on GWM testing, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013 (2 pages).
  8. Perduta A., Putanowicz R., Mesh Adaptation Components in FEM Frameworks,20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013, pp. MS10-13-14.
  9. Putanowicz R., Building environment for FEM programming. Problems, tools, solutions, 3rd Polish-Scottish Workshop on Computational Mechanics and Short Course on Programming Modern FEM Systems, Cracow, 2013, abstract 1 page.
  10. Słoński M., Lamb waves and particle filter for sequential elastic constants identification of aluminum plate, In: ECCOMAS 3rd International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials IPM 2013. Conference Proceedings, Eds: Waszczyszyn Z., Ziemiański L., Rzeszow University of Technology, Rzeszów, 2013, pp. 57-58.
  11. Słoński M., Tekieli M., Dynamic Bayesian networks for sequential parametric identification problems, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013, pp. TS-02-21-22.
  12. Słoński M., Tekieli M., Particle filter for sequential parametric identification problems, 3rd Polish-Scottish Workshop on Computational Mechanics and Short Course on Programming Modern FEM Systems, Cracow, May 2013, abstract 1 page.
  13. Słoński M., Tekieli M.,Particle filters for sequential parametric identification problems, 19th Inter Institute Seminar for Young Researchers, Vienna October 2013, abstract 1 page.
  14. Tekieli M., Słoński M., Load identification using computer vision and FEM based particle filtering, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013, pp. TS-02-11-12.
  15. Tekieli M., Słoński M., Load identification using computer vision and FEM based particle filtering, 19th Inter Institute Seminar for Young Researchers, Vienna October 2013, abstract 1 page.
  16. Tekieli M., Słoński M., Young's modulus estimation and load identification using vision and FEM based particle filtering, In: ECCOMAS 3rd International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials IPM 2013. Conference Proceedings, Eds: Waszczyszyn Z., Ziemiański L., Rzeszow University of Technology, Rzeszów, 2013, pp. 63-64.
  17. Waszczyszyn Z., Pabisek E., Ambroziński Ł., A semi-analytical method with neural networks for predictions of thin aluminium plate parameters basing on guided-wave testing, In: ECCOMAS 3rd International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials IPM 2013. Conference Proceedings, Eds: Waszczyszyn Z., Ziemiański L., Rzeszow University of Technology, Rzeszów, 2013, pp.65-66.
  18. Wcisło B., Pamin J., Entropic thermoelasticity for large deformations and its AceGen implementation, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013, pp. TS03-13-14.
  19. Wosatko A., Pamin J., Polak A., Comparison of simulation results for 3D punching shear problem,20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013, pp. MS13-15-16.
  20. Perduta A., Integracja pakietów adaptacyjnych na przykładzie bibliotek Madlib i Getfem++, 2013, III Konferencja Projektu POIG “Innowacyjne materiały budowlane i metody ich projektowania w aspekcie wymaganych cech użytkowych i trwałości”, Łódź, 2013, 2 strony.
  21. Potrzeszcz-Sut B., Pabisek E., Analysis of stresses and displacements in aluminium structure with replaceable elements, Mat. 59 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Lublin-Krynica 2013, 2 strony.
  22. Seręga Sz., Putanowicz R., Stankiewicz A., Wosatko A., Implementacja programu do modelowania belek żelbetowych w warunkach pożarowych, II Konferencja Projektu POIG “Innowacyjne materiały budowlane i metody ich projektowania w aspekcie wymaganych cech użytkowych i trwałości”2013, Łódź, 2013, 1 strona

Seminarium L52 2015/16/L

 • Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. Wtorek 9:15-10:45, sala E (17), bud.WIEiK, IVp. 

 

8.03.2016 r. mgr inż. Maciej Głowacki

Algorytmy ewolucyjne – wybrane zagadnienia i wyniki testów

22.03.2016 r. dr Irena Jaworska Niektóre osobliwości zastosowania wielopunktowej BMRS   w zagadnieniach nieliniowych oraz numerycznej homogenizacji.
12.04.2016 r. dr inż. Michał Pazdanowski

 Wybrane aspekty analizy ram poddanych działaniu pożaru

26.04.2016 r. dr inż. Sławomir Milewski Wybrane metody homogenizacji
10.05.2016 r. mgr inż. Marek Klimczak Porównanie metod homogenizacji numerycznej

24.05.2016 r.

prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Wieloskalowa MES wyższego stopnia dla sformułowania wielopolowego

21.06.2016 r.

dr inż. Małgorzata Stojek

Modelowanie komputerowe wspomagane pomiarami 
28.06.2016 r. mgr inż. Michał Krówczyński Trójskalowa homogenizacja dla kompozytów zbrojonych włóknami

 

Seminarium L51 2015/16/L

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Terminy seminariów:

 19.05.2016  Dr Roman Putanowicz Cell methods - marriage of physics and geometry
 02.06.2016  Dr Roman Putanowicz Cell methods - marriage of physics and geometry (cont'd)

 

Seminarium 2015/16/L

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 

 

 03.03.2016 Mgr Agnieszka Dudzik (PŚw) Efektywność metody FORM na tle innych metod probabilistycznych w analizie konstrukcji prętowych
 07.04.2016 Dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska (IPPT PAN) Modelowanie efektu upakowania i rozmiaru cząstek w kompozytach - modele mikromechaniczne i analiza MES
 28.04.2016 Dr Wojciech Politalski (L-1) Betonowe elementy zginane sprężone wewnętrznymi cięgnami bez
przyczepności - wybrane badania oraz symulacje numeryczne
 12.05.2016 Mgr Balbina Wcisło Numerical analysis of instabilities in large strain thermomechanical models
 09.06.2016 Dr Piotr Tofiło (SGSP) Metody obliczeniowe w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego
 23.06.2016 Prof. A. Menzel (TU Dortmund / Lund Univ.) Computational Thermomechanics - Application to Coating and Grinding Processes

   

 

 

Seminarium L52 2015/16/Z

 • Seminaria Zakładu L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.

06.10.2015 r. prof. dr hab. inż. Witold Cecot Od twierdzenia Banacha o domkniętym wykresie do optymalnych funkcji kształtu

20.10.2015 r.

dr inż. Jacek Magiera Nowe analizy stanów resztkowych w szynach kolejowych cztoropróbkową metodą ukośnych przekrojów
10.11.2015 r. dr inż. Małgorzata Stojek Modelowanie w inżynierii
17.11.2015 r. dr inż. Sławomir Milewski

Łączenie metod MES i BMRS dla zadań sprzężonych: 
sprężysto-termicznych - sformułowanie 2d/3d i przykłady 2D

01.12.2015 r. dr inż. Jan Skalski

Architektura algorytmiczna i parametryczna

15.12.2015 r. mgr inż. Michał Krówczyński

Zastosowanie homogenizacji typu multigrid do modelowania kompozytów z włóknami.

12.01.2016 r. prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Obliczanie ugięć kabli z uwzględnieniem pomiarów kąta nachylenia

26.01.2016 r. dr inż. Sławomir Milewski Obliczanie ugięć kabli za pomocą bezsiatkowej MRS

 

Seminarium L51 2015/16/Z

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.  

 

 08.10.2015  A. Wosatko Reprezentacja efektu zamykania rys w sprzężonych modelach plastyczności i uszkodzenia

 22.10.2015

 J. Jaśkowiec Nieciągła metoda Galerkina z lokalnymi i globalnymi funkcjami bazowymi
 05.11.2015  P. Pluciński Nieciągła metoda Galerkina na wielokątnych elementach skończonych
 19.11.2015  J. Jaśkowiec Nieciągła metoda Galerkina w konfiguracji odniesienia
 21.01.2016  R. Putanowicz "Why Johny can't build despite twelve years effort"

 

Seminarium L52 2014/15/L

 • Seminaria Zakładu L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.

10.03.2015 r.

mgr inż. Konrad Perzyński (AGH)

Hybrydowy model RCAFE w zastosowaniu do symulacji pękania materiałów wielofazowych

24.03.2015 r.

mgr inż. Marek Klimczak

Najnowsze prace dotyczące homogenizacji lokalnej

14.04.2015 r.

mgr inż.Michał Krówczyński

Metoda multigrid dla zagadnień nieliniowych

12.05.2015 r.

Assoc.prof. Georgi D. Georgiev, Ph.D.

Reinforcement of tall building 18+ stories in Burgas

19.05.2015 r.

dr hab. inż. Sergiy Fialko, prof. PK 

Quadrilateral flat finite element for analysis of thin-walled reinforced concrete structural elements

02.06.2015  r.

dr inż. Michał Pazdanowski

Analiza konstrukcji metalowych w warunkach pożaru

23.06.2015  r.

mgr inż. Maciej Głowacki

Wybrane, inspirowane biologicznie, metody optymalizacji

Seminarium L51 2014/15/L

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.  

 

 04.03.2015  R. Putanowicz  Koncepcja projektu badawczego "Morphbar"
 11.03.2015  J. Jaśkowiec, J. Pamin  MES w rozwiazywaniu równań różniczkowych
 24.06.2015  Zespół  Dyskusja nt. tematyki przyszłych badań

 

Seminarium 2014/15/L

 • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 

 12.03.2015 W. Sumelka (PP) Nielokalny model ośrodków ciągłych w ujęciu pochodnych frakcjalnych

 26.03.2015

W. Rachowicz (WFMiI)  Nowe sformułowanie dla nieizotropowych niemal nieściśliwych i niemal nierozciągliwych materiałów hiperelastycznych oraz jego aproksymacja za pomocą wersji mieszanej MES
 23.04.2015  A. Viskovic (Ud'A, Włochy)  
An introduction to the seismic retrofitting strategy for masonry
buildings. Case studies about the analysis of structural behavior of
monuments like Colosseum, Pantheon, Haghia Sophia, Haghia Irene,
Gothic churches and cathedrals

 

 18.06.2015 H. Egner (WM) Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów dyssypatywnych

 

 

 

 

 

Wybrane projekty

MORPHBARMODELOWANIE MATERIAŁÓW HIPERSPRĘŻYSTYCH W PAKIETACH MES
Zobacz przykłady

L-5 Oprogramowanie

Wybrane doświadczenia pracowników Instytutu L-5 w opracowywaniu oprogramowania inżynierskiego

Główna część prezentacji związana jest z rozwojem projektu FEMDK - jednego z zadań projektu Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości budynków oraz infrastruktury transportowej w zrównoważonym rozwoju (Innovative resources and effective methods of safety improvement and durability of buildings and transport infrastructure in the sustainable development), finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

(Do poprawnego wyświetlenia prezentacji wymagana jest przeglądarka obsługująca technologię reveal.js)


Jeżeli jesteś zainteresowana/y współpracą przy rozwijaniu naszych programów, prosimy o kontakt:
dr inż. Roman Putanowicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | tel.: 12 628 25 69 | p. 402, IVp., WIEiK

Seminarium L52 2014/15/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015

 14.10.2014 dr hab. inż. Witold Cecot, prof. PK Metoda Multigrid w homogenizacji obliczeniowej
 28.10.2014 dr Irena Jaworska Oszacowanie błędu aproksymacji w metodach bezsiatkowych
 18.11.2014 mgr inż. Marek Klimczak Homogenizacja lokalna i algorytm super elementów
 02.12.2014 dr inż. Adam Kisiel Własności tensora obrotu i jedo wpływ na liniowe i nieliniowe równania geometryczne
16.12.2014 dr inż. Małgorzata Stojek Homogenizacja dla zagadnień dynamiki
 13.01.2015 dr inż. Sławomir Milewski   Łączenie MES i BMRS

 

Seminarium L51 2014/15/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015

 22.10.14  R. Putanowicz How to implement convolution in 3D? Generation of explicit pore structures
 05.11.14  J. Pamin Foundations of thermodynamics
 26.11.14  J. Pamin Foundations of thermodynamics (cont'd)
 03.12.14  P. Pluciński Coupled hygro-thermo-mechanical modelling of porous material
 17.12.14  R. Putanowicz Computational resources of Institute L-5
 07.01.15  A. Perduta

Introduction to Isogeometric Analysis: geometric description, method usage and computer implementation

 14.01.15   A. Perduta  Introduction to Isogeometric Analysis: geometric description, method usage and computer implementation (cont'd)
 21.01.15  J. Pamin  About thermodynamics once again
Przeniesione na nowy semestr  J. Jaśkowiec Weighted least squares FEM for thermo-elastic coupled problems

 

Seminarium 2014/15/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2014/15

16.10.2014

A. Urbański,

F. Pachla,

K. Wartak-Dobosz

Implementacja ortotropowego modelu sprężysto-plastycznego z degradacją
materiału do opisu konstrukcji murowych

13.11.2014

W. Cecot Homogenizacja obliczeniowa z zastosowaniem adaptacyjnej MES
27.11.2014  A. Urbański (WIŚ)

Cross-sectional FE analysis of non-linear composite beams under coupled action including torsion and shear

11.12.2014  J. Wojtas (WFMiI) Postprocessing i ocena wiarygodności wyników analizy numerycznej i eksperymentów w wybranych zagadnieniach mechaniki
15.01.2015  J. Jaśkowiec Modelowanie quasi-kruchego pękania z uwzględnieniem przepływu ciepła

 

 

Seminarium L52 2013/14/L

Semestr letni roku akademickiego 2013/14

04.03.2014 Dr inż. Małgorzata Stojek Sformułowanie zagadnienia propagacji fal   morskich.
18.03.2014 Dr hab. inż.Wiesław Nowak,
prof. AGH
Model linii elektroenergetycznej dla systemu dynamicznego zarządzania zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych
08.04.2014 Dr inż. Marta Oleksy

Oszacowanie błędu i uwzględnienie rozwarstwienia komponentów w homogenizacji obliczeniowej

15.04.2014 Prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Barszcz; mgr inż. T. Potaczała Prezentacja systemu pomiarowego ISKOL
29.04.2014 Dr inż. Sławomir Milewski Kierunkowa metoda różnic skończonych (Directional FDM) na tle BMRS
20.05.2014 Dr hab. inż. Witold Cecot, prof. PK Zastosowanie metody multigrid dla zagadnień z materiałem niejednorodnym.
27.05.2014 Prof. Krzysztof Mendrok;
Dr inż. Piotr Kohut z AGH
Alternatywne techniki pomiarowe w analizie modalnej przęsła linii wysokiego napięcia
03.06.2014 Mgr inż. Maciej Głowacki Rekonstrukcja terenu 3D z map topograficznych
10.06.2014
godz.9:45
sala E
Dr inż. Zofia Kozyra z WIL Politechniki Warszawskiej Drgania stalowych konstrukcji wsporczych
10.06.2014
godz.14:30
sala D
Dr Nicoleta Maria ILIES Geotechnika
7.06.2014 Dr hab. inż. Witold Cecot, prof.PK Sformułowanie zagadnienia cięgna
24.06.2014

Prof. dr hab. inż. Andrzej                 Flaga                              

Badania modelowe i kryteria podobieństwa w zagadnieniach aerodynamicznych linii wysokiego napięcia

Seminarium L51 2013/14/L

Semestr letni roku akademickiego 2013/2014

 26.02.14  J. Pamin  English in technical publications (and life)
 19.03.14  P. Pluciński  O modelowaniu przepływu wilgoci
 26.03.14  P. Pluciński  O modelowaniu przepływu wilgoci (c.d.)
 09.04.14  R. Putanowicz  Ogólne równanie transportu
 16.04.14  R. Putanowicz  Ogólne równanie transportu (c.d.)
 23.04.14  I. Hager (L-1)

 Diagnostyka stanu betonów cementowych poddanych  działaniu temperatury pożarowej

 14.05.14  J. Jaśkowiec  O nieciągłej metodzie Galerkina
 21.05.14  B. Wcisło  Termosprężystość przy dużych deformacjach
 28.05.14  B. Wcisło  Termoplastyczność przy dużych deformacjach
 11.06.14  M. Lewińska  Referaty z konferencji studenckich
 18.06.14  R. Putanowicz  Rachunek tensorowy - repetytorium

Seminarium 2013/14/L

Semestr letni roku akademickiego 2013/14

06.03.2014

Mgr Ł. Duszlak  (Kirchhoff Polska)

Zastosowanie metod komputerowych przy projektowaniu zderzaków jako jednego z elementów biernego bezpieczeństwa samochodu

20.03.2014 Mgr M. Dyba, mgr Ł. Jarno (L-14) Oprogramowanie MIDAS w inżynierii lądowej.
Zaawansowane narzędzia naukowo-badawcze oraz praktyczne - dydaktyczne i
inżynierskie

03.04.2014

Dr hab. A. Winnicki (L-15) Chemomechaniczny opis reakcji alkalia-kruszywo w betonie (ASR) - prognozowanie uszkodzeń konstrukcji w przedziale czasowym do 50 lat
24.04.2014 Dr hab. Ł. Madej (AGH) Wykorzystanie cyfrowej reprezentacji materiału w zagadnieniach modelowania
numerycznego
08.05.2014 Dr Iwona Kowalska-Kubsik Zastosowanie nielokalnego modelu konstytutywnego
w analizie przepływu materiału sypkiego i ruchu osuwiska
15.05.2014 Prof. Maria Anna Polak Evaluating Properties of Polyethylene for Applications in Mechanical and Civil Engineering
22.05.2014 Dr Zbigniew Sender (PŚk) Naukowo-badawczy klaster obliczeniowy w PŚk
05.06.2014 Mgr Maciej Głowacki Wybrane zagadnienia obliczeń ewolucyjnych

Seminarium L52 2018/19/L

Seminaria Katedry L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, czwartek 12:45-14:15, sala 414 (lab. D), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów:

28.03.2019 Prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz O pewnych koncepcjach analizy mało licznych danych eksperymentalnych o niskiej jakości.
11.04.2019 dr inż. Marek Klimczak 
Toward asphalt concrete modeling by the multiscale finite
element method.
Druga część seminarium będzie poświęcona dyskusji na temat
modyfikacji programu studiów.
25.04.2019 dr inż. Marek Klimczak   
Toward asphalt concrete modeling by the multiscale finite
element method - cd.
16.05.2019 mgr inż. Mateusz Dryzek
The multiscale FEM - literature review and development
proposal
13.06.2019 dr inż. Jacek Magiera
Strategia iteracji i zbieżność metody
globalnej

 

 

 Archiwum seminariów Zakładu L-52

 

 

Seminarium L51 2016/17/L

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynku WIEiK

Terminy seminariów:

30.03.17   dr hab. J. Pamin  Plany aktywności Zakładu L-51

  

Archiwum seminariów Zakładu L-51 

 

 

Seminarium L51 2013/14/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014

     
     
     
     
     
     
     

 

Seminarium 2013/14/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014

07.11.2013 dr Wojciech Kopka Building Information Modeling - procesy, modelowanie, edukacja.
14.11.2013 dr hab. Ewa Pabisek, prof. Zenon Waszczyszyn ANNs in identification of thin aluminum plate parameters basing on GWM testing.
21.11.2013 mgr Paweł Wronka - TRW Częstochowa Prezentacja działu CAE Centrum Inżynieryjnego TRW Polska oraz typy analiz MES wykonywanych w w tym dziale.
05.12.2013 dr Roman Putanowicz,
mgr Anna Perduta
Narzędzia adaptacji siatek - biblioteka MAdLib.
09.01.2014 dr Jacek Magiera Nowe analizy danych dla naprężeń rezsztkowych w szynach kolejowych badanych metodą neutronograficzną.
23.01.2014 dr hab. Arkadiusz Kwiecień Polimerowe złącza podatne w aspekcie naukowym i praktycznym.

Seminarium L52 2013/14/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014

19.11.2013 dr hab. inż. Witold Cecot, prof. PK Funkcje kształtu tworzące ciąg „exact sequence”
26.11.2013 dr inż. Małgorzata Stojek Metody typu „least squares”
03.12.2013 dr hab. inż. Witold Cecot, prof. PK Podstawy metody elementów brzegowych
10.12.2013 dr inż. Sławomir Milewski Aproksymacja kriging w bezelementowej metodzie Galerkina
17.12.2013 dr Irena Jaworska, mgr inż. Marek Klimczak Metoda elementów dyskretnych i metoda cząstek
14.01.2014 mgr inż. Radosław Kansy Modelowanie kompozytów wzmacnianych włóknami
21.01.2014 dr inż. Michał Pazdanowski Wpływ naprężeń resztkowych na zmęczenie materiału w kołach kolejowych

 

Seminarium 2002/03/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2002/2003

10.10.2002   Zespół Sprawozdanie z 8 konferencji.
17.10.2002 prof. Z. Mendera
mgr K. Kuchta
Sprężysto-plastyczna analiza zachowania się zginanych stalowych belek hybrydowych w świetle badań doświadczalnych.
24.10.2002 prof. R. Grzebieta Modelowanie wypadków samochodowych i bezpieczeństwa dróg.
31.10.2002 prof. G. Szefer Podstawy mechaniki nanomateriałów.
07.11.2002 dr A. Ganczarski Problemy nabytej anizotropii w ujęciu sprzężonej termomechniki uszkodzeń.
14.11.2002 mgr R. Putanowicz Wizualizacja danych i komputerowe prezentacje - wybarane narzędzia.
21.11.2002 dr A. Winnicki Badania w McMaster University.
28.11.2002 mgr T. Koziara Analiza pękania dwuwymiarowych konstrukcji betonowych MES z nieciągłym polem przemieszczeń.
05.12.2002 prof. Z. Waszczyszyn   Neuronowa identyfikacja w zagadnieniach inżynierii lądowej.
12.12.2002 dr hab. K. Stypuła Drgania mechaniczne wywołane eksploatacją metra płytkiego i ich wpływ na budowle.
09.01.2003 dr J. Pamin Termodynamiczne podstawy modeli konstytutywnych. Nieciągła metoda Galerkina.
16.01.2003 mgr J. Jaśkowiec Integracja MES z BMG w dwuwymiarowej analizie propagacji pękania quasi-kruchego.
23.01.2003 mgr J. Krok Klasyfikacja metod bezsiatkowych.

Seminarium 2002/03/L

Semestr letni roku akademickiego 2002/2003

20.02.2003   prof. Cz. Cichoń Opisu korozji zbrojenia w betonie nasyconym chlorkami - sformułowanie problemu
27.02.2003 mgr J. Karolak Modele lepkoplastyczne dla dynamiki konstrukcji betonowych
06.03.2003 dr J. Pamin O linearyzacji zagadnień mechaniki
13.03.2003 prof. Z. Waszczyszyn   O linearyzacji zagadnień mechaniki (c.d.)
03.04.2003 mgr A. Matuszak Tematyka doktoratu
10.04.2003 mgr G.J. Nalepa Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa sieci komputerowych
08.05.2003 dr P. Mika Koncepcje z referatów generalnych na konferencję ABDM
15.05.2003 mgr A. Stankiewicz Modele stanu krytycznego w gruntach i model Cam-clay
22.05.2003 Dyplomanci w L-5 Tematyka prac dyplomowych
29.05.2003 mgr R. Putanowicz
M. Klamra
Free i Open Software - wybrane zagadnienia
Systemy Wykrywania Włamań w systemach komputerowych

Seminarium 2003/04/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2003/2004

23.10.2003   prof. Z. Waszczyszyn   Krótkie sprawozdanie z konferencji
06.11.2003 mgr G. Midura Użycie dystrybucji Diraca do fizycznie uzasadnionej aproksymacji danych doświadczalnych
13.11.2003 mgr P. Romanowski Model zniszczenia betonu w środowisku agresywnym chemicznie
20.11.2003 prof. J. Sumec;  Some topical problems in biomechanics
27.11.2003 mgr A. Wosatko Modelowanie zarysowania i zamykania rys w betonie
04.12.2003 dr hab. A. Truty
dr A. Urbański
Modelowanie komputerowe zagadnień interakcji konstrukcji inżynierskich z gruntem
11.12.2003 Zespół Wybrane aplikacje grafiki komputerowej
08.01.2004 prof. Z. Waszczyszyn   Neuronowa identyfikacja w problemach mechaniki konstrukcji
15.01.2004 dr J. Jaśkowiec Problemy aproksymacji w bezelementowej metodzie Galerkina
22.01.2004 dr A. Urbański Wprowadzenie do zagadnień homogenizacji ośrodków z mikrostrukturą periodyczną

Seminarium 2003/04/L

Semestr letni roku akademickiego 2003/2004

26.02.2004   dr A. Urbański Zagadnienia homogenizacji ośrodków z mikrostrukturą periodyczną (kontynuacja)
11.03.2004 mgr P. Kowalski Wybrane zagadnienia informatyki - od mikrokontrolera do mikroprocesora
18.03.2004 mgr A. Borowiec Analiza dynamiczna nasyconej warstwy piasku przy użyciu transformat sygnału
25.03.2004 dr J. Pamin Modele gradientowe ośrodka ciągłego w symulacji lokalizacji odkształceń
08.04.2004 - Zebranie Instytutu L-5
15.04.2004 mgr R. Putanowicz System kontroli wersji oprogramowania CVS
22.04.2004 dr hab. W. Ligęza Zagadnienia teoretyczne i konstrukcyjne we wzmacnianych betonowych elementach tarczowych
29.04.2004 dr hab. M. Radwańska   Syntetyczny opis różnych modeli elementów skończonych
06.05.2004 dr J. Kogut Badanie i analiza drgań komunikacyjnych na przykładzie interakcji pociągów TGV z konstrukcją toru i podłożem
13.05.2004 Prof Z. Waszczyszyn
mgr A. Krok
Neuronowe filtry Kalmana
20.05.2004 Studenci V roku MK Prezentacje prac dyplomowych
27.05.2004 dr A. Winnicki Nieliniowa analiza konstrukcji żelbetowych MES
03.06.2004 dr M. Słoński Zastosowanie radialnych funkcji bazowych w problemach regresji i aproksymacji funkcji
24.06.2004 mgr R. Putanowicz Zastosowanie wybranych narzędzi i technologii informatycznych w mechanice komputerowej

Seminarium 2004/05/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2004/2005

14.10.2004   prof. Z. Waszczyszyn
dr J. Pamin
Relacje z konferencji. O modelowaniu MES.
21.10.2004 dr W. Cecot Analiza wybranych zagadnień niesprężystych h-adaptacyjną metodą elementów skończonych
28.10.2004 dr M. Janus-Michalska 1. Model efektywny dla materiałów komórkowych w zakresie liniowo sprężystym
2. Energetyczne kryterium stanów granicznych dla materiałów komórkowych
04.11.2004 dr P. Matysek Współczesne rozwiązania w zakresie projektowania konstrukcji murowych
18.11.2004 prof. E. Maciąg Interakcja układu budynek-podłoże w przypadku drgań parasejsmicznych
25.11.2004 dr J. Pamin Prezentacja sieci doskonałości KMM-NoE
02.12.2004 Zespół Proste przykłady zastosowania pakietu ANSYS
09.12.2004 dr M. Stanuszek Modelowanie ustrojów wiotkich MES
06.01.2005 dr J. Pamin O zjawiskach blokady w MES
13.01.2005 dr hab. A. Seruga Problemy dotyczące projektowania i realizacji zbiorników z betonu sprężonego
20.01.2005 dr A. Winnicki Reakcja alkalia - kruszywo (AAR) w betonie zbrojonym - próba opisu numerycznego
27.01.2005 dr hab. M. Radwańska   Elementy skończone ze specjalnie ulepszonym polem odkształceń (EAS)

Seminarium 2004/05/L

Semestr letni roku akademickiego 2004/2005

24.02.2005 mgr Ł. Kaczmarczyk Wybrane zagadnienia komputerowej homogenizacji.
17.03.2005 dr hab. B. Skoczeń Modelowanie konstytutywne materialow stosowanych w temperaturach bliskich absolutnego zera.
31.03.2005 dr K. Podleś Nielokalny sprężysto-plastyczny model betonu.
07.04.2005 dr hab. M. Piekarczyk    Wykorzystanie rezerwy nadkrytycznej w projektowaniu konstrukcji stalowych.
21.04.2005 mgr A. Stankiewicz Tematyka doktoratu.
28.04.2005 prof. P. Aliawdin Limit analysis of structures under variable loads.
05.05.2005 mgr P. Pluciński Modele matematyczne elektrochemicznej korozji zbrojenia.
12.05.2005 dr E. Pabisek Tematyka bieżących badań.
19.05.2005 Dyplomanci Tematyka prac magisterskich.
02.06.2005 Dyplomanci Tematyka prac magisterskich.
09.06.2005 Dyplomanci Tematyka prac magisterskich.

Seminarium 2005/06/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2005/2006

06.10.2005 dr hab. A. Truty On stabilized finite element methods for fully and partially saturated two-phase media.
13.10.2005 Zespół Sprawozdania z konferencji.
27.10.2005 Dyplomanci Obrony prac magisterskich.
03.11.2005 dr A. Urbański Tematyka habilitacji.
10.11.2005 dr K. Nalepka Badanie sprężystego zachowania się kryształu miedzi przy zastosowaniu modelu kwantowo-mechanicznego.
17.11.2005 dr R. Sieńko Stany graniczne dachowych dźwigarów kablobetonowych po wieloletniej eksploatacji.
24.11.2005 Dyplomanci Obrony prac magisterskich.
01.12.2005 dr hab. M. Radwańska 
dr hab. J. Pamin
Przegląd prac dyplomowych, struktura pracy, zasady cytowania, reguły prezentacji prac naukowych.
15.12.2005 dr R.R. Gajewski (PW) Programowanie obiektowe i obiekty wiedzy w budownictwie.
05.01.2006 mgr A. Wosatko Zastosowanie gradientowej mechaniki uszkodzeń do modelowania i symulacji zarysowania betonu.
12.01.2006 prof. J. Głomb (PŚl) Nowy czas - rola nauki i techniki.
19.01.2006 dr P. Gwoździewicz Zjawiska reologiczne w projektowaniu statycznie niewyznaczalnych ustrojów z betonu sprężonego.
26.01.2006 Dyplomanci Prezentacja planów prac dyplomowych.

Seminarium 2005/06/L

Semestr letni roku akademickiego 2005/2006

23.02.2006 dr hab. M. Radwańska Poszukiwanie rozwiązań złożonych problemów mechaniki ustrojów powierzchniowych genezą nowych modeli obliczeniowych MES.
16.03.2006 dr W. Gilewski (PW) O kryteriach oceny elementów skończonych. Od belki Timoshenki do płyty o średniej grubości.
23.03.2006 dr M. Słoński Powtórka ze statystyki.
30.03.2006 dr hab. J. German, mgr M. Hebda Podstawy i zastosowania mechaniki pękania w zagadnieniach inżynierskich. Zastosowanie energetycznego kryterium wytężeniowego do analizy wytrzymałościowej kompozytów włóknistych.
20.04.2006 mgr Ł. Kaczmarczyk Numeryczna analiza materiałów z mikrostrukturą.
27.04.2006 dr W. Kopka Kierunki rozwoju CAD dla budownictwa.
11.05.2006 mgr P. Pluciński Numeryczna analiza efektów mechanicznych korozji stali zbrojeniowej w betonie.
18.05.2006 dr J. Jaśkowiec Kontynualno-dyskretna analiza propagacji pękania 2D i 3D.
25.05.2006 dr M. Słoński Wprowadzenie do regresji bayesowskiej.
01.06.2006 Dyplomanci z MK Prezentacja projektów dyplomowych.
08.06.2006 Dyplomanci z MK Prezentacja projektów dyplomowych.

Seminarium 2006/07/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2006/2007

12.10.2006 prof. W.Karmowski Zastosowanie metod odwrotnych do naprężeniowej metody obliczeniowej w mechanice
19.10.2006 Zespół referentów O trendach badań naukowych w mechanice i inżynierii obliczeniowej.
26.10.2006 Prof. J. Badur Kierunki badań w Zakładzie Siłowni Cieplno-Chemicznych IMP PAN.
09.11.2006 Studenci Obrony prac dyplomowych.
16.11.2006 Dr hab. W. Cecot Dwuskalowe probabilistyczne modelowanie kontaktu i tarcia.
23.11.2006 Dr hab. A. Urbański Budownictwo wodne jako obszar zastosowań metod komputerowych.
30.11.2006 Studenci Obrony prac dyplomowych
07.12.2006 Dr H. Laskowski Optymalne kształtowanie stalowo-betonowych dźwigarów zespolonych w kategoriach teorii sterowania
14.12.2006 Dr W. Derkowski Trwałość zmęczeniowa belek żelbetowych wzmocnionych taśmami kompozytowymi
04.01.2007 Dr P. Kordzikowski Podstawy teorii wytężenia materiałów komórkowych w oparciu o energetyczne kryteria stanów granicznych
11.01.2007 Dr T. Kuboń Właściwości dynamiczne zapór ziemnych i obwałowań z rdzeniami
25.01.2007 Dyplomanci z MK Prezentacja projektów dyplomowych

Seminarium 2006/07/L

Semestr letni roku akademickiego 2006/2007

22.02.2007 Mgr M. Marcinek "Cyfrowe źródła informacji dostępne z Biblioteki PK - jak efektywnie korzystać z zasobów"
15.03.2007 Prof. Piotr Witakowski (ITB/AGH) "Zdalne monitorowanie obiektów budowlanych w czasie budowy i eksploatacji"
22.03.2007 Mgr P. Wronka (TRW Polska) "MES i jej zastosowanie przy projektowaniu systemów bezpieczeństwa firmy TRW"
29.03.2007 Dr hab.
A. Urbański
"Budownictwo wodne jako obszar zastosowań metod komputerowych (c.d.)"
19.04.2007 Dr A. Kwiecień "Badania polimerowych złączy podatnych w aspekcie różnych zastosowań"
26.04.2007 Studenci Obrony prac dyplomowych
17.05.2007 Dr A. Borowiec Dyskretna transformata Fouriera i falki
24.05.2007 Dr D. Kędzior "Trójwymiarowe zagadnienie kontaktowe ciał sprężystych przy dużych deformacjach"
31.05.2007 Dr hab. J. Pamin "Termodynamiczne aspekty modeli konstytutywnych"
14.06.2007 Dyplomanci z MK Prezentacja projektów dyplomowych

Seminarium 2007/08/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2007/2008

11.10.2007 dr K. Sternik (PŚl) Nieliniowość fizyczna gruntów w ujęciu teorii stanu krytycznego i powierzchni ograniczającej
18.10.2007 prof. W. Rachowicz Adaptacyjna metoda elementów skończonych typu hp w nauce i technice
25.10.2007 prof. K. Stypuła Rola i miejsce ochrony środowiska w budownictwie
08.11.2007 prof. Z. Waszczyszyn Wybrane problemy analizy wyników badań: regresja, regularyzacja, sieci neuronowe.
15.11.2007 dr R. Putanowicz Wprowadzenie do wizualizacji przy użyciu systemu OpenDX
29.11.2007 mgr M. Serafin Podstawy teorii homogenizacji ośrodków niejednorodnych
06.12.2007 dr Ł. Madej (AGH) Modelowanie wieloskalowe w zastosowaniu do symulacji lokalizacji odkształcenia w procesach plastycznej przeróbki
13.12.2007 dr Ł. Kaczmarczyk Od dwuskalowej do dwusiatkowej analizy materiałów niejednorodnych, podejście dla materiałów kruchych
03.01.2008 prof. Z. Mendera Przyczyny katastrofy budowlanej hali MTK w Chorzowie
10.01.2008 Zespół z DATACOMP Prezentacja systemu 3D do wspomagania modelowania i tworzenia rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych i żelbetowych firmy GRAITEC, Francja
24.01.2008 mgr M. Sitek (PW) Warunek "inf-sup" i jego numeryczna ewaluacja w belkowych, płytowych i powłokowych elementach skończonych

Seminarium 2007/08/L

Semestr letni roku akademickiego 2007/2008

13.03.2008 dr hab. A. Ganczarski, mgr S. Hernik Zastosowanie efektu deaktywacji uszkodzenia w modelowaniu zniszczenia niskocyklowego stopu Al oraz betonu; Zużycie tulei cylindra silnika spalinowego wykonanej z PARTMMC
27.03.2008 dr J. Dębowski Wpływ ukrytych wad wykonawczych na trwałość budynków wielkopłytowych
10.04.2008 dr R. Putanowicz Wykorzystanie języków skryptowych w łączeniu komponentów systemów symulacji komputerowych
17.04.2008 Prof. M. Novotny (Brno) Application of MV (microwave) radiation method for masonry dampness sanitation
24.04.2008 dr I. Tylek Zastępcze imperfekcje geometryczne szkieletów stalowych budynków wielokondygnacyjnych
15.05.2008 dr A. Matuszak Projektowanie zakotwień metalowych do betonu według ETAG
29.05.2008 dr hab. M. Radwańska Wybrane rozwiazania analityczne i numeryczne z mechaniki ustrojów powierzchniowych

Seminarium 2008/09/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2008/2009

09.10.08 dr A. Matuszak Dyskusja nt. prac Rady Wydziału i organizacji dydakktyki (wewnętrzne)
16.10.08 mgr S. Milewski,
prof. J. Orkisz
Higher Order Approximation in the Meshless Finite Difference Method - state of the art
23.10.08 dr M.Pazdanowski,
mgr I. Jaworska
Referaty przedstawione na kongresie ECCOMAS-WCCM 2008 w Wenecji
30.10.08 mgr M. Serafin,
dr A. Stankiewicz
Referaty przedstawione na kongresie ECCOMAS-WCCM 2008 i konferencji Solmech2008
06.11.08 dr hab. J. Pamin Referat przedstawiony na konferencji Solmech2008
13.11.08 dr A. Wosatko Referaty przedstawione na kongresie ECCOMAS-WCCM 2008 i konferencji AMCM2008
20.11.08 dr hab. A. Winnicki Modelowanie betonu w skali mezo
27.11.08 mgr M. German Analiza numeryczna korozji chlorkowej elementów żelbetowych
04.12.08 dr hab. W. Karmowski Rozważania na temat podstaw mechaniki continuum
18.12.08 prof. Z. Waszczyszyn Wnioskowanie bayesowskie jako komponent obliczeniowych, hybrydowych systemów obliczeniowych
08.01.09 dr T. Krykowski (PŚl) Modelowanie MES degradacji otuliny wywołanej korozją zbrojenia w żelbecie
22.01.09 mgr S. Milewski O modelowaniu 3D tras kolejowych

Seminarium 2008/09/L

Semestr letni roku akademickiego 2008/2009

26.02. dr J. Krok O klasyfikacji metod bezsiatkowych
05.03. dr P. Mika O tematyce planowanej habilitacji
12.03. dr L. Szopa Współpraca betonu i stali w osiowo ściskanych elementach zespolonych stalowo-betonowych
19.03. dr M. Pańtak Ocena dopuszczalnego poziomu drgań pomostów w stalowych kładkach dla pieszych
26.03. dr R. Grec Wpływ nieliniowości materiałowej na nośność ściskanych prętów aluminowych
02.04. dr hab. W. Rachowicz Metoda objętości skończonych
16.04. dr J. Pieczara (POp) Algorytmy genetyczne w mechanice konstrukcji
23.04. prof. M. Radwańska Ustroje powierzchniowe (repetytorium)
30.04. prof. M. Radwańska Ustroje powierzchniowe (c.d.)
07.05. prof. M. Radwańska Ustroje powierzchniowe (c.d.)
14.05. mgr T. Żebro Modelowanie MES konstrukcji płytowo-słupowych i złożonych
28.05. Przedstawiciele Firmy Intersoft Prezentacja oprogramowania Allplan i ArCADia
04.06. prof. M.A. Polak (Kanada) Eksperymenty i analiza rur w technologiach bezwykopowych - metoda HDD

Seminarium 2009/10/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2009/2010

08.10. dr R. Putanowicz Linux jako platforma obliczeń naukowych. Przegląd oprogramowania
15.10. dr Sz. Seręga Analiza pracy słupów żelbetowych z betonu wysokowartościowego w temperaturach pożarowych
22.10. mgr T. Karmowski Prezentacja pracy magisterskiej oraz podstawy specyfikacji projektowania konstrukcji drewnianych
29.10. dr E. Pabisek Systemy hybrydowe integrujące MES i SSN w analizie wybranych problemów mechaniki
12.11. prof. W. Rachowicz Algorytm automatycznej adaptacji hp dla zagadnien 1D i 2D
19.11. - Wewnętrzne seminarium szkoleniowe
26.11. - Wewnętrzne seminarium szkoleniowe
03.12. - Wewnętrzne seminarium szkoleniowe
10.12. - Wewnętrzne seminarium szkoleniowe
17.12. - Wewnętrzne seminarium szkoleniowe
07.01. mgr T. Żebro Obliczeniowy model gradientowej mechaniki uszkodzenia sprzężonej z teorią plastyczności przy dużych deformacjach
21.01. dr R. Putanowicz Programowanie operacji na siatkach z wykorzystaniem biblioteki MOAB

Seminarium 2009/10/L


Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

25.02. dr hab. E. Pabisek Podstawy przedziałowej Metody Elementów Skończonych
04.03. dr M. Słoński Projektowanie zakotwień do betonu według przepisów EOTA: ETAG i TR29
25.03. dr P. Mika Tutorial ABAQUSa
08.04. dr A. Matuszak, dr R. Putanowicz Kontrola wersji i praca grupowa
15.04. dr M. Grodecki Problemy modelowania komputerowego zagadnień statyki ścianek szczelnych
22.04. dr hab. A. John (PŚl) Wybrane problemy numerycznego modelowania struktur biomechanicznych
29.04. dr M. Jakubek Łańcuchy Markowa w statystyce
13.05. dr hab. W. Cecot Aproksymacja typu mixed dla liniowej sprężystości
27.05. dr T. Krykowski (PŚl) Zastosowanie MES do analizy pękania otuliny - weryfikacja numeryczna badań doświadczalnych

Seminarium 2010/11/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2010/2011

07.10. Dr hab. A. Truty (WIŚ) Hardening Soil model and its application to static soil-structure interaction problems
21.10. Dr P. Romanowicz (WM) Zastosowanie hipotez wieloosiowego zmęczenia wysokocyklowego w analizie elementów maszyn
04.11. Dr G. Widłak (WM) Analiza lokalnej adaptacji plastycznej reaktora grubościennego poddanego obciążeniom cieplno-mechanicznym
18.11. Dr hab. W. Karmowski Fizyczne podstawy mechaniki pękania
02.12. Mgr B. Wcisło Nowoczesne mosty zespolone stalowo-betonowe i ich projektowanie w ujęciu Eurokodów
16.12. Mgr E. Pięciorak Analiza współpracy blachy trapezowej z płatwiami zimnogiętymi
13.01. Mgr M. Serafin, dr hab. W. Cecot Oszacownie błędu modelowania w homogenizacji komputerowej

Seminarium 2010/11/L

03.03.11 Dr S. Milewski Analiza ustalonego i nieustalonego przepływu ciepła za pomocą MES i BMRS w programie HEAT MIL
17.03.11 Dr S. Milewski Analiza nieustalonego przepływu ciepła za pomocą MES i BMRS w programie HEAT MIL (kontynuacja)
31.03.11

Prof. Z. Waszczyszyn (PRz),

dr hab. E. Pabisek (PK),

dr B. Miller (PRz),
dr J. Kaliszuk (UZ),

dr M. Kłos (PRz)

Hybrydowe systemy obliczeniowe w mechanice konstrukcji i materiałów
14.04.11 Prof. J. Leszczyński (PCz) Wprowadzenie do mechaniki niecałkowitego rzędu. Modelowanie układów złożonych.
28.04.11 Dr R. Putanowicz Programowanie z wykorzystaniem środowiska FEMDK - przykład obliczeń adaptacyjnych
19.05.11 Dr H. Ciurej (L-4) Wielokryterialna optymalizacja masowych tłumikow drgań - sformułowanie teoretyczne
16.06.11 P. Milczarek, M. Wszołek, prof. A. Urbański, dr K. Ryż   Modelowanie komputerowe statyki wiaduktu kolejowego o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych przy obciążeniach w fazie budowy i eksploatacji  

Seminarium 2011/12/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2011/2012

13.10.11 S. Koczubiej (PŚw) Model powłokowo-belkowy MES w analizie statycznej i stateczności konstrukcji o prętach cienkościennych otwartych
27.10.11 M. Detka (PŚw) Konsekwentna metoda R-funkcji
10.11.11 Ł. Woliński (NeoStrain) Nowoczesne metody monitorowania konstrukcji
24.11.11 M. German, B. Wcisło, M. Klimczak Referaty z 18th Inter-Institute Seminar w Budapeszcie
08.12.11 J. Kucwaj (F-3) Generatory siatek i ich zastosowanie do adaptacyjnego rozwiązywania zagadnień brzegowych
12.01.12 M. Zych (L-1) Analiza pracy ścian zbiorników żelbetowych we wczesnym okresie dojrzewania betonu, w aspekcie ich wodoszczelności
26.01.12 M. Stojek Podejście typu Trefftza w zagadnieniach propagacji fal

Seminarium 2011/12/L

Semestr letni roku akademickiego 2011/2012

01.03.12 Dr M. Słoński,
mgr M. Tekieli
Nowe trendy w nauczaniu na odległość. Projekt Interaktywnej Platformy Edukacyjnej Instytutu L-5.
15.03.12 Mgr B. Wcisło Modele nieliniowe i ich implementacja w pakiecie MES Ace
12.04.12 Dr P. Krajewski,
Dr Ł. Hojdys
Analiza wpływu materiału zasypowego i wzmocnienia materiałami kompozytowymi na nośność sklepień murowych.
26.04.12 Dr hab. A. Urbański, dr M. Grodecki, mgr A. Mysza Modelowanie MES 2D/3D periodycznych układów pali przy obciążeniu siłami poziomymi.
10.05.12 Mr D. Kristensen Prezentacja pakietu FEM-Design firmy StruSoft.
24.05.12 Dr hab. B. Wrana Czasowo nieciągła dyskretna metoda Galerkina w dynamice gruntów.

Seminarium 2012/13/Z


Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013

25.10.12 dr hab. J. Pamin Podstawy obliczeniowej termoplastyczności
08.11.12 dr J. Jaśkowiec Konsystentna analiza rysy kohezyjnej w 2D i 3D w XFEM
22.11.12 prof. W. Glabisz (PWr) Falki i pakiety falkowe w wybranych zagadnieniach mechaniki stosowanej i teoretycznej
13.12.12 mgr M. Serafin Zastosowanie hp-adaptacyjnej MES do obliczeń dwuskalowych
20.12.12 dr J. Magiera Interpretacja danych doświadczalnych metodą aproksymacji fizycznie uzasadnionej, analiza błędu i zastosowania
10.01.13 dr M. Słoński, mgr M. Tekieli Filtry cząsteczkowe w zagadnieniach identyfikacji parametrycznej
24.01.13 dr R. Putanowicz Programowanie generacji i przetwarzania siatek. Aspekty praktyczne.

Seminarium 2012/13/L

Semestr letni roku akademickiego 2012/2013

21.02.13 A. Kociołek, V. Štembera, M. Król, A. Nalepka (Dlubal) Modelowanie konstrukcji w programie Rfem
04.04.13 dr K. Koziński Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości
18.04.13 dr hab. A. Winnicki Multiscale modelling of concrete
09.05.13 dr hab. W. Kuś (PŚl) Optymalizacja i identyfikacja w zagadnieniach wieloskalowych
23.05.13 mgr M. Głowacki Analiza wybranych koncepcji poprawy efektywności algorytmów ewolucyjnych
06.06.13 dr P. Stąpór (PŚw)

Modelowanie wzrostu rysy w ośrodku liniowo-sprężystym rozszerzoną metodą elementów skończonych (XFEM)

02.07.13 prof. L. Demkowicz (ICES) Discontinuous Petrov Galerkin Method (DPG) with Optimal Test Functions

Archiwum seminariów

 

Badania L52

Tematyka badań Zakładu L-52 
(przekształconego z Samodzielnego Zakładu Metod Komputerowych w Mechanice L-6)

Główną domeną naukowej działalności Zakładu jest rozwijanie nowoczesnych metod obliczeniowych (komputerowych, informatycznych) oraz stosowanie ich do analizy (syntezy) różnorodnych problemów związanych z szeroko pojętą mechaniką i techniką. Prace te głównie dotyczą dyskretnych metod numerycznych, takich jak MES, MEB, MRS, a także wybranych metod sztucznej inteligencji.

Najważniejsze ostatnie publikacje:

M. Oleksy, W. Cecot, Estimation of computational homogenization error by explicit residual method. Computers and Mathematics with Applications, 66(12), 2504-2516, 2014

W. Cecot, Homogenizacja obliczeniowa z zastosowaniem adaptacyjnej MES, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 162 str., Kraków 2013

I.Jaworska, On the ill-conditioning in the new higher order multipoint method, Computers and Mathematics with Applications 66, 238–249, 2013

Milewski S., Orkisz J., "Numerical modelling of slumpsunder highways located on the mining damages area, based onexperimental measurements", Inverse Problems in Science andEngineering, 21(6) 987-1006, 2013

Milewski S., "Meshless Finite Difference Method with HigherOrder Approximation - Applications in Mechanics", Archives ofComputational Methods in Engineering (19) 1, 1-49, 2012  

Milewski S., "Selected computational aspects of the meshlessfinite difference method", Numerical Algorithms, 2012

Milewski S., Orkisz J., ''Improvements in the Global A-Posteriori Error Estimation of the FEM and MFDM Solutions'', Computing and Informatics 3 (30) 639-653, 2011

M. Serafin, W. Cecot, Toward Two-Scale Adaptive FEM Modeling of Nonlinear Heterogeneous Materials.International Journal for Multiscale Computational Engineering, 8(3):303-317, 2010

M. Serafin, W. Cecot, An Improved Computational Strategy to Estimate Residual Stresses from Crack Compliance Data. Experimental Mechanics, 49:627-636, 2009

 

RAPORT01

RAPORT02

 

 

Osiągnięcia

Osiągnięcia Instytutu L-5 w latach 2006-2019:

 • Podczas 7th World Congress on Computational Mechanics WCCM 2006 w Los Angeles prof. Z. Waszczyszyn został wyróżniony przez światowe stowarzyszenie naukowców w dziedzinie mechaniki obliczeniowej pod nazwą International Association for Computational Mechanics tytułem IACM Fellow w uznaniu Jego wkładu w tę dziedzinę wiedzy.
 • W roku 2007 dr hab. inż. J. Pamin, prof. PK otrzymał nagrodę im. M.T. Hubera Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za pracę habilitacyjną.
 • W roku 2008 dr inż. R. Putanowicz otrzymał nagroda I stopnia im. prof. Z. Engela za pracę doktorską.
 • W roku 2010 dr inż. S. Milewski zajął 1. miejsce w Polsce w konkursie ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod obliczeniowych obronioną w roku 2009.
 • W roku 2011 dr inż. S. Milewski otrzymał nagrodę I stopnia im. prof. Z. Engela za pracę doktorską.
 • W roku 2013 dr inż. M. Oleksy zajęła 1. miejsce w Polsce w konkursie ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod obliczeniowych obronioną w roku 2012.
 • W roku 2013 dr inż. S. Milewski otrzymał pierwszą nagrodę Komitetu Mechaniki PAN im. prof. M. Życzkowskiego za cykl publikacji naukowych, a w roku 2014 stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.
 • W dniu 04.03.2015 Prezydent RP nadał prof. W. Cecotowi tytuł profesora nauk technicznych.
 • W roku 2016 dr inż. M. Oleksy otrzymała drugę nagrodę naukową Komitetu Mechaniki PAN im. prof. M. Życzkowskiego za cykl publikacji naukowych.
 • Prof. J. Orkisz otrzymał podczas Kongresu Mechaniki Obliczeniowej WCCM XII & APCOM VI w Seulu w lipcu 2016 tytuł IACM Fellow towarzystwa naukowego International Association for Computational Mechanics w uznaniu wkładu w dziedzinę metod komputerowych mechaniki.
 • M. Słoński otrzymał Nagrodę Naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w edycji 2016 za monografię habilitacyjną oraz 5 prac z nią powiązanych.
 • W roku 2018 dr inż. B. Wcisło zajęła 1. miejsce, a dr inż. M. Klimczak 2. miejsce w Polsce w konkursie ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod obliczeniowych obronioną w roku 2017.
 • W roku 2018 dr inż. J. Magiera otrzymał wraz ze współauotrami D. Kasznią i P. Wierzowieckim nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za książkę BIM w praktyce: standardy, wdrożenie, case study, PWN 2018.

Osiągnięcia jednostek L-5 i L-6 w latach 1996-2005:

 • Współudział w opracowaniu podręcznika o zasięgu światowym Handbook of Computational Solid Mechanics: Survey and Comparison of Contemporary Methods (M. Kleiber (Ed.), Springer-Verlag, Berlin, 1998): J. Orkisz, Finite Difference Method, Część III (str. 335-432); Z. Waszczyszyn, Stability Problems and Methods of Analysis of Nonlinear FEM Equations, Rozdz. 7 (str. 253-333).
 • Uruchomienie w roku 1996 przez prof. Z. Waszczyszyna stałego seminarium międzyuczelnianego pod nazwą Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod miękkich w inżynierii lądowej. Seminarium skupiło ok. 30 uczestników z Politechniki Krakowskiej oraz 6 innych wyższych uczelni (Politechniki: Rzeszowska, Wrocławska, Śląska i Białostocka, Akademia Pedagogiczna w Krakowie i Uniwersytet Zielonogórski). Aktywność tej szkoły naukowej objęła szeroką działalność publikacyjną (w tym 3 monografie, ok. 20 prac przeglądowych i ponad 40 artykułów szczegółowych w czasopismach) i kształcenie kadr naukowych (1 tytuł profesorski, 3 habilitacje, 8 obronionych doktoratów, liczne prace dyplomowe). Dużym sukcesem tej szkoły było uzyskanie przez jej uczestników 14 projektów badawczych KBN (w tym 4 doktorskich) oraz przyznanie w roku 2001 Z. Waszczyszynowi Subsydium Profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Istotnym wyróżnieniem było powierzenie Z. Waszczyszynowi koordynacji i cyklu wykładów w CISM Advanced School on Neural Networks in Mechanics of Structures and Materials, Udine, Włochy, 1998, a także zaproszenie do wygłoszenia wykładów w ramach CISM Advanced School on Parameter Identification of Materials and Structures, Udine, 2003.
 • Otrzymanie przez prof. Z. Waszczyszyna w dniu 25.05.2001 doktoratu honoris causa Budapest University of Technology and Economics, w uznaniu osiągnięć naukowych i wieloletniej współpracy naukowej. W całym dziesięcioleciu 1995-2005 Z. Waszczyszyn był przewodniczącym Sekcji Mechaniki Konstrukcji (od roku 2004 Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów) KILiW PAN. W roku 2000 reprezentował Wydział IV PAN w czasie Dni Nauki Polskiej w Finlandii w Helsinkach, a w roku 2003 wygłosił cykl wykładów we Wiedniu na zaproszenie Austiackiej Akademii Nauk.
 • Współpraca naukowa i wdrożeniowa w przemyśle Zakładu L-6 z instytutem Volpe National Transportation Center System Departamentu Transportu USA - Cambridge, USA, polegająca na realizacji prac badawczych zleconych przez stronę amerykańską w ramach wieloletnich grantów.
 • Opracowanie i przetestowanie oryginalnej teoretyczno-numerycznej metody analizy naprężeń resztkowych w ciałach sprężysto-plastycznych poddanych obciążeniom cyklicznie zmiennym oraz nowatorskie w skali światowej zastosowanie ww. metody do efektywnej analizy stanów resztkowych w szynach kolejowych i kołach pojazdów szynowych. Opracowanie i zastosowanie oryginalnych metod fizycznie uzasadnionej aproksymacji (metoda globalno-lokalna oraz metoda globalna) i ich zastosowanie do analizy (wygładzania) wyników pomiarów eksperymentalnych w zagadnieniach mechaniki (w tym eksperymentalno-numeryczna analiza naprężeń resztkowych w szynach kolejowych i kołach pojazdów szynowych) oraz do estymacji błędów a'posteriori wynikających z obliczeń numerycznych (MRS, MES).
 • Organizowanie przez profesorów J. Orkisza i Z. Waszczyszyna licznych minisympozjów w ramach konferencji międzynarodowych. Instytut L-5 był głównym organizatorem, z Zakład L-6 współorganizatorem kongresu Second European Conference on Computational Mechanics ECCM-2001, 26-29.06.2001, który zgromadził w Krakowie ponad 500 specjalistów z dziedziny mechaniki obliczeniowej. Przewodniczącym kongresu był Z. Waszczyszyn, a edytorami wydawnictw konferencyjnych Z. Waszczyszyn i J. Pamin. W dniach 30.06-2.07.2005 odbyło się organizowane przez Instytut L-5 International Symposium on Neural Networks and Soft Computing in Structural Engineering NNSC-2005, będące jedną z tematycznych konferencji ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences). Przewodniczącym sympozjum był Z. Waszczyszyn, a sekretarzem M. Słoński.
 • W dniu 28.04.2000 Prezydent RP nadał Cz. Cichoniowi tytuł profesora nauk technicznych. J. Pamin otrzymał w roku 2000 I Nagrodę Komitetu Mechaniki PAN za cykl prac zgłoszonych do konkursu w roku 1999. W roku 2003 otrzymał stypendium fundacji Humboldta. W roku 2005 Z. Waszczyszyn i J. Pamin otrzymali nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia naukowe.

Seminarium 2021/22

 • Seminaria Katedry L-10 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie.

Terminy seminariów:

DATA PRELEGENT TEMAT
07.10.2021 dr inż. Maciej Lewandowski-Szewczyk (PG) Modelowanie efektów skali w zagadnieniach kontaktowych
28.10.2021 dr inż. Balbina Wcisło Termomechaniczne modele materiału uwzględniające duże odkształcenia, niesprężystość, niestateczność i regularyzację gradientową
04.11.2021

dr Andrzej Kądzielawa,
Technical University of Ostrava, Instytut Fizyki Teoretycznej, UJ

Determining the elastic properties of single grains in the ultrafine-grained W-Cr composite, cz.I
25.11.2021 dr Andrzej Kądzielawa,
Technical University of Ostrava, Instytut Fizyki Teoretycznej, UJ
Determining the elastic properties of single grains in the ultrafine-grained W-Cr composite, cz.II
02.12.2021

dr hab. Irena Jaworska, prof. PK 

Wielopunktowa bezsiatkowa metoda w analizie nieliniowej
09.12.2021  dr inż. Łukasz Kaczmarczyk Wielopolowe sformułowanie dla plastyczności 
20.01.2022 mgr inż. Anna Perduta

Adaptivity in multipatch version of isogeometric analysis with applications to nonlinear elasticity problems

27.01.2022
mgr inż. Mateusz Dryzek


mgr inż. Maciej Głowacki 

Modelowanie właściwości mechanicznych wybranych zaawansowanych materiałów za pomocą wieloskalowej metody elementów skończonych

Dedykowane algorytmy ewolucyjne w wybranych dużych zagadnieniach optymalizacji

03.02.2022 mgr inż. Marzena Mucha Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termoplastyczności przy dużych odkształceniach
17.03.2022 dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK Sprzężona metoda MES-BMRS w zagadnieniach termosprężystości.
24.03.2022 dr inż. Roman Putanowicz How to describe orientation. Charts on SO(3) cz.1
31.03.2022 dr inż. Roman Putanowicz

How to describe orientation. Charts on SO(3) cz.2

07.04.2022 mgr inż. Mateusz Richter

Stateczność ciężkich maszyn roboczych pracujących na podłożu słabonośnym.

Podejście analityczne i symulacje komputerowe

28.04.2022 dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK

On new analytical models for rail track dynamics 

19.05.2022   dr inż. Jarosław Siwiński Oddziaływania wybuchowe: obciążenia, modelowanie, materiały
09.06.2022 dr hab. inż. Bartłomiej Błachowski, prof. IPPT PAN
Wybrane zagadnienia optymalizacji inżynierskiej
30.06.2022

prof. dr hab. inż. Leszek F. Demkowicz

SEPARATION OF VARIABLES, SPECTRAL THEOREM, RESIDUE THEOREM AND LEAKY MODES
13.10.2022

dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK

Relacja z "CSF Workshop on Generalized Barycentric Coordinates in Computer Graphics and Computational Mechanics - 1-4 June 2022, Ascona, Switzerland"
27.10.2022

dr hab. inż. Adam Wosatko

Methods of localization zone control for gradient damage model
10.11.2022

prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz

A FEM for computing displacement and pressure independently in linear incompressible elasticity

24.11.2022

dr inż. Anna Stręk Stress-strain behavior of metal cellular materials using artificial neural networks

08.12.2022

dr inż. Paweł Szeptyński

Modelowanie analityczne wielowarstwowych belek kompozytowych

12.01.2023 

prof. dr hab. inż. Halina Egner,
mgr inż. Anna Jerzyńska

Szacowanie właściwości mechanicznych kompozytów przy użyciu zasady równoważności energii

26.01.2023

dr inż. Michał Pazdanowski

Nośność i sztywność stalowych węzłów belka-słup w warunkach pożaru

02.03.2023

prof.dr hab. inż. Witold Cecot

Seminarium dydaktyczne

23.03.2022

dr inż. Marcin Tekieli 

Wprowadzenie do programowania w języku Python

30.03.2023

prof. dr hab. inż. Andrzej Truty

Modelowanie MES pali/baret jako elementów belkowych zanurzonych w trójwymiarowym kontinuum materialnym

13.04.2023

Kierownik Katedry

 Zebranie dydaktyczne

27.04.2023

dr inż. Piotr Pluciński

Zortogonalizowana Metoda Elementów Skończonych z hierarchicznymi funkcjami kształtu  (badania wstępne)

04.05.2023

Prof. Jose Sena Cruz (University of Minho, Portugal)

The European Technical Specification “Design of fibre-polymer composite structures”

18.05.2023

Prof. L. Demkowicz (Oden Institute, University of Texas at Austin)

 

Full Envelope DPG Approximation for Electromagnetic Waveguides. Stability and Convergence Analysis

25.05.2023

Prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Aktualne prace nad MsFEM i metodologią DPG dla zadań mechaniki

15.06.2023

Dr.-Ing. Lars Rose
Institute of Mechanics
Department of Mechanical Engineering
TU Dortmund

Optimisation based parameter identification for constitutive models

19.10.2023

dr inż. Balbina Wcisło 

Metoda elementów skończonych bazująca na sformułowaniach mieszanych (mixed)

26.10.2023

dr inż. Marta Oleksy

dr inż. Marek Klimczak

Metoda elementów skończonych bazująca na sformułowaniach mieszanych (c.d.)

Higher order numerical homogenization in modeling of asphalt concrete

09.11.2023

mgr inż. Artur Lax, dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK

Optymalizacja topologiczna stalowych konstrukcji prętowych w opisie parametrycznym - wstępne wyniki dla prostych zagadnień liniowej statyki - CZĘŚĆ 1 - sformułowanie zagadnienia

30.11.2023

mgr inż. Artur Lax, dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK

Optymalizacja topologiczna stalowych konstrukcji prętowych w opisie parametrycznym - wstępne wyniki dla prostych zagadnień liniowej statyki - CZĘŚĆ 2 - przykłady obliczeniowe

07.12.2023

dr inż. Balbina Wcisło

Internal heat sources in large strain thermo-elasto-plasticity – theory and finite element simulations
(Wewnętrzne źródła ciepła w termo-sprężysto-plastyczności przy dużych odkształceniach
- teoria i symulacje MES)

11.01.2024

dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK

Przegląd działalności naukowej w latach 1980-2023

25.01.2024

dr inż. Piotr Mika

Język programowania Python dla studentów WIL

21.03.2024 

dr inż. Karol Bołbotowski

Sklepienia optymalne (seminarium odbędzie się w trybie zdalnym)

11.04.2024

dr inż. Jacek Magiera

Standaryzacja i procesy wdrożenia BIM w Polsce

24.04.2024

prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Metoda zanurzonego brzegu – immersed boundary method

09.05.2024

dr inż. Marzena Mucha

Numerical modeling of thermo-plastic response of metals

23.05.2024

dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK

Identyfikacja cech sygnałów pomiarowych dla toru z rozpoznanym uszkodzeniem. Poszukiwanie możliwości współpracy – projekty interdyscyplinarne

 

06.06.2024

dr inż. Piotr Przecherski

Modelowanie numeryczne chemo-hydro-mechanicznej interakcji w materiałach z tarciem i kohezją

21.06.2024 (piątek)

14:30-16:00

Prof. L. Demkowicz

    Oden Institute,
UT Austin

Separation of Variables with Non-Self Adjoint Operators with Applications to Analysis of Waveguides

 • Seminaria Zespołów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 odbywają się w
  czwartek 12:45-14:15, sala 414 i 17 (lab. D i E), IVp. budynek WIEiK lub zdalnie.

Terminy seminariów:

DATA

PRELEGENT

TEMAT
     
     
     

 

Archiwum seminariów Katedry L-10 oraz Zespołów
Archiwum seminariów Instytutu L-5 (do 30.09.2019 r.)
Archiwum Katedry Metod Obliczeniowych w Mechanice (L-52)
Archiwum Zakładu Zastosowań Informatyki w Inżynierii (L-51)